“Creative Talk Conference 2017”

สนุกได้สาระในแบบ Conference กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ 25 ท่าน ที่จะมาร่วมแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ตลอดทั้งวัน กับ 4 หัวข้อที่จะทำให้คุณ “รู้ก่อน” เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจในปี 2017

“Creative Talk Conference 2017”

สนุกได้สาระในแบบ Conference กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ 25 ท่าน ที่จะมาร่วมแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ตลอดทั้งวัน กับ 4 หัวข้อที่จะทำให้คุณ “รู้ก่อน” เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจในปี 2017 

ไฮไลท์ช่วงเช้า

พบกับการเสวนา ถึง Trend ต่างๆ ในปีนี้อย่างสนุกเข้มเข้นใน 4 หัวข้อ
CREATIVE / DESIGN
แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล (Founder, Editor in Chief The Matter)
อัลลิชาร์ เพฑูริยาเวทย์ (Brand Manager at Fire One One)
สิทธิพร อันทะวงษา (Head of UI/UX at Kaidee.com)
 
TECHNOLOGY
จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท EXZY จำกัด)
หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (Managing Director at Show No Limit Co., Ltd.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
DIGITAL MARKETING
อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ (Managing Director, Adapter Digital Agency)
จักรพงษ์ คงมาลัย (กรรมการผู้จัดการ Moonshot)
ปิยนันต์ ชวเลขยางกูร (CEO Thai Livestream)
 
STARTUP / ENTREPRENEUR
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (Founder & CEO, Ookbee Venture Partner, 500 Startups)
ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
(Director of New Venture & Entrepreneurship at National Science Technology and
Innovation Policy Office and Co-founder at Navatas Hospitality Co.,Ltd.)
ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (Tax Designer at iTAX Thailand)
พรทิพย์ กองชุน (COO Jitta.com)

เจาะลึกช่วงบ่าย

พบกับการบรรยาย และ Talk Show อย่างเป็นกันเอง
เจาะลึกในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น Trend การถ่ายภาพกับ snappix และ สรุปหนังสือดีกับ saroopbook
DIGITAL MARKETING & BEYOND
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล (Strategic Planner at BrandBaker)
กสม วิชชุลดา (Digital Marketing Consultant)
ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย (Portal Content Manager at LINE Company Thailand)
ไกรวิน วัฒนะรัตน์ (Brand Content & Creative Lecturer at Srinakharinwirot University)
3D ANIMATION
วีรภัทร ชินะนาวิน (RiFF Animation Studio)
THE NEXT USER BEHAVIOR 2017
ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ (CEO & Founder at Orisma Technology)
อิศราดร หะริณสุต (COO & Co-founder at Omise)
ตัวแทนจาก Settrade
PHOTOGRAPHY TREND 2017
เกียรติชัย หงษ์วิเศษ (Snappix)
สรุปหนังสือ 3 เล่มที่จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานในปี 2017
อนุชา ศิวิลัยกุล, ปริยากร อังศุธารา (Founder of Saroopbook)
เขียนคอนเทนต์ยังไงให้ปังด้วยเทคนิค Inbound Marketing
สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ (Co-founder of Content Shifu)
อรวี สมิทธิผล (Co-founder of Content Shifu)
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษสนุกๆ ภายในงานอีกมากมาย
ที่รอให้คุณได้เปิดโลกของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ย้ำกันอีกครั้งว่างานนี้ “ฟรีและดี” ตลอดงานแน่นอน

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

Corporate Innovation Bootcamp Through Design Thinking

Next Article

จาก Watson ถึง Flow Machines: เจ้าหน้าที่ประเมินสินไหม & บทเพลงสมองกล

Related Posts