นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เผยความร่วมมือกับ ITU ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 7-11 ส.ค. นี้ มีเป้าหมายที่การผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายฐากร กล่าวในพิธีเปิดงาน ว่าความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ. 2560 มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในยุคดิจิทัล ระหว่างภาครัฐและเอกชน

สำหรับการประชุมภายใต้หัวข้อ ‘Collaborative cross-sectoral regulatory mechanisms and competition analysis in digital economy’ ณ โรงแรม Novotel Sukhumvit 20 นับเป็นหัวข้อที่ 1 จาก 2 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

โดยเนื้อหาที่ผู้เชี่ยวชาญนำมาบรรยาย ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในยุคดิจิทัล และสอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

พร้อมย้ำว่าโครงการดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) จะส่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผ่านการลดต้นทุน ระยะเวลา เพิ่มช่องทางการค้า สร้างสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำสังคมไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะ (Smart City) ต่อไป

 

สำหรับสตาร์ทอัพ และใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ข้างหน้าเสมอ สามารถกด like เพจ AHEAD.ASIA เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์ และข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน