คุณดำรงค์ พิณคุณ ประธานกรรมการ เครือบริษัท เรสเตอร์ กรุ๊ป เจ้าของธุรกิจเก้าอี้นวด เจ้าแรกในประเทศไทย ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในบทบาทนักบริหาร และเข้าสู่บทบาทของนักเขียนอย่างเต็มตัว