สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA) ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แต่งตั้ง ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Internet Technology เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลยิ่งขึ้น

ดร. รัฐศาสตร์ เคยเป็นอาจารย์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชา Computer Business หลักสูตรบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ทำงานให้ Sanook.com และเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยของ LINE ในช่วงที่เริ่มเปิดสำนักงานในไทย เมื่อ 3 ปีที่แล้วอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเคยทำงานกับภาครัฐ โดยรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้กับ ETDA หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

 

สำหรับสตาร์ทอัพ และใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ข้างหน้าเสมอ สามารถกด like เพจ AHEAD.ASIA เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์ และข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน