“ดีป้า” พร้อมเป็นองค์กรยุคใหม่ นำดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทย

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำ 4 รองผู้อำนวยการ ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร ในการใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อนำประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

ในงาน “DEPA: Digital Transformation Thailand” ณ ตึกเอมไพร์ทาวเวอร์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณัฐพล ในฐานะผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 คน เปิดแถลงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในปี 2561 รวมถึงโครงการสำคัญต่างๆ ในรูปแบบทอล์คโชว์ โดยภายในงานได้มีการเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตร และองค์กรผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาร่วมรับฟัง

 

อาสาขับเคลื่อนกงล้อประเทศไทย

 

 

ผู้อำนวยการฯ ดีป้า กล่าวถึงจุดเริ่มต้นขององค์กร ว่าเกิดขึั้นเพื่อนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในวงกว้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ใช้เวลาทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กงล้อเศรษฐกิจของประเทศรุดหน้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ดีป้าพร้อมแล้วกับการเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมนวัตกรรมมาสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนกงล้อที่เรียกว่า Digital Ecosystem ให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ จากความเชี่ยวชาญของดีป้าในอุตสาหกรรมทั้ง 4 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมและกำลังคนดิจิทัล โครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม รวมถึง ยุทธศาสตร์และบริหาร นอกจากนี้จะยังร่วมแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตาร์ทอัพ หรือเอสเอ็มอี รุ่นใหม่” ดร.ณัฐพล กล่าว

 

จับคู่ธุรกิจพัฒนาไอเดีย

 

 

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวถึงการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น Digital Innovation Hub นั้น ยังมีความท้าทายหลายเรื่อง ทั้งกฎระเบียบ และข้อจำกัดด้านเงินทุน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ดีป้ามุ่งมั่นจะแก้ไข ผ่านการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการดิจิทัลและกลุ่มผู้ใช้งานที่เข้าข่าย ส่งเสริมเงินทุนให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถต่อยอดพัฒนาไอเดียสู่ตลาดได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้าง Digital Ecosystem ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย

 

สร้างคนให้พร้อมสำหรับ Digital Transformation

 

 

ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล กล่าวว่า ปัญหาที่หลายองค์กรเจอคล้ายๆ กัน คือเรื่องการสร้างคน และหนึ่งในพันธกิจของดีป้า ก็คือการสร้างบุคลากรในประเทศให้พร้อมสำหรับการพลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัลหรือ Digital Transformation เพราะการสร้างความเข้าใจเรื่องธุรกิจดิจิทัลในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางดีป้าจสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรสายเลือดใหม่ป้อนสู่อุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในเรื่องโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม

 

Smart City แบบพอเพียง

 

 

ด้าน ดร. ภาสภร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานศูนย์ดิจิทัลและนวัตกรรม นำเสนอโครงการสมาร์ท ซิตี้ ภายใต้แนวคิด “Smart City คู่หลักธรรมแบบพอเพียง สู่ความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 77 พื้นที่ใน 77 จังหวัด ให้เป็นสมาร์ท ซิตี้ ภายใน 5 ปี แก้ปัญหาจากรากฐาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของของประชาชน สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แก้ไขปัญหาได้ตรงตามเป้าอย่างคุ้มค่า

 

มั่นใจกลยุทธ์ใช้ได้จริง

 

 

ขณะที่ ดร. กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร มองว่า โครงการและนโยบายต่างๆ จะไม่สามารถบรรลุผลได้เลย หากปราศจากกลยุทธ์ที่ดีมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ดำเนินไปในแนวทางที่เหมาะสม และดีป้าก็มีแนวทางปฏิบัติพร้อม และมีการกำหนดเป้าหมายในแผนงานให้สะดวกในการปฏิบัติงานได้จริง และยังเตรียมขยายกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

 

สำหรับสตาร์ทอัพ และใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ข้างหน้าเสมอ สามารถกด like เพจ AHEAD.ASIA เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์ และข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

เอเซอร์จับมือสมาคมฯปั้นลีกDota

Next Article

หุ้น Razer ประเดิมตลาดฮ่องกงสุดร้อนแรง

Related Posts