เล็ง เชียงราย-สิงห์ปาร์คโมเดล ยุทธศาสตร์สร้างรายได้เข้าจังหวัดที่ต้องจับตา

เชียงรายจังหวัดเหนือสุดแดนสยาม เมืองที่ไม่เคยเป็นทางผ่านเพราะไม่มีใครจะผ่าน แถมยังมีเชียงใหม่ดักหน้าไว้

หลายสิบปีที่ผ่านมาความสนใจของนักลงทุนนักท่องเที่ยวจึงไปจบลงที่เชียงใหม่ ปล่อยให้เชียงใหม่รุดหน้าไปไกล แต่พัฒนาการของเชียงใหม่ ถูกจับจ้องเพื่อก้าวตามแบบยั่งยืนโดยเชียงราย เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการคือ ธรรมชาติและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

แล้วเชียงรายก็ก้าวมาถึงวันที่รอคอย

บทบาทช่วยหนุนของภาคเอกชน

เมื่อภาคธุรกิจที่เข้าใจแก่นแท้ของความสำเร็จแบบยั่งยืนตามแนวทางของเชียงราย เข้ามาเดินเคียงข้างกับจังหวัดเพื่อสร้างเสน่ห์และแรงดึงดูดใจใหม่ๆจนความสำเร็จกลายเป็นรูปธรรม เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงรายถึง 2.7 ล้านคน นำรายได้ 25,000 ล้านบาทเข้าสู่จังหวัดเชียงราย

คุณภาพของนักท่องเที่ยว

คุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย สะท้อนจากจำนวนเที่ยวบินที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนแทบไม่เชื่อว่า แต่ละวัน สนามบินเชียงรายในปัจจุบันบางวันจะมีถึง 40 เที่ยวบินจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นำรายได้จำนวนมากมาสู่จังหวัด ที่จะลงไปถึงร้านอาหาร รถนำเที่ยว ที่พัก ของที่ระลึกตลอดจนสินค้าทางการเกษตร และ ค่าแรงที่ภาคธุรกิจใน value chain ของการท่องเที่ยวจะต้องจ่ายเพื่อสร้างบริการให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความคึกคัก

วิเคราะห์ที่มาของโอกาสของจังหวัดเชียงราย

จากข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จากกรมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายพบว่า แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีปริมาณเท่าเดิม คือ 286-288 แห่ง แต่ปริมาณนักท่องเที่ยวกลับเพิ่มขึ้น เที่ยวบินที่เข้าจังหวัดมีเพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้นอะไรคือดัชนีชี้ความเปลี่ยนแปลงของโอกาสของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

เทรนด์ความสนใจจุดท่องเที่ยวในเชียงราย

 

จากการใช้เครื่องมือของการหา Trend ของการค้นหา Keyword ของ Google พบว่า ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา คำว่า ไร่บุญรอดเริ่มเป็นคำที่ถูกค้นหาด้วย Google มากขึ้นอย่างโดดเด่น (เส้นสีแดง) โดยเริ่มมีปริมาณการค้นหาผ่านระบบของ Google เพิ่มระดับขึ้นมาใกล้เคียงกับการค้นหาคำว่า “ดอยแม่สลอง” (เส้นสีเหลือง) และคำว่า “ไร่บุญรอด”เริ่มมีปริมาณการค้นหาที่เทียบเท่าการค้นหาคำว่า “ดอยแม่สลอง” ในปี 2558 ในขณะที่คำว่า “สิงห์ปาร์ค” (เส้นสีฟ้า) ซึ่งเป็นอีกชื่อเรียกนึงของไร่บุญรอดก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สิงห์ปาร์คเชียงราย แม่เหล็กเสริมพลังเชียงราย

หากข้อมูลการค้นหาของประชาชนผ่านระบบของGoogle เป็นดัชนีสะท้อนความสนใจที่มีต่อจังหวัดเชียงรายได้ แสดงว่า ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค ได้เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่เข้ามาเสริมสร้างพลังให้กับเชียงราย สร้างอีกหนึ่งเหตุผลให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวเชียงรายได้เป็นอย่างดี

โมเดลการเรียนรู้

สิ่งที่น่าเก็บไปขบคิดเป็นการบ้านคือ รูปแบบและบทบาทของภาคเอกชนที่ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมกับจังหวัดในการสร้างเสริมจุดขายอย่างสร้างสรรค์นั้นจะเป็นรูปแบบใด ทุกจังหวัด มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีจุดขายและยุทธศาสตร์ของตนเอง ไม่มีความจำเป็นต้องเหมือนกันแต่อย่างใด

แต่สิ่งหนึ่งที่เชียงรายสามารถเป็นต้นแบบทางความคิดได้คือ การพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวในเวลาเพียงไม่กี่ปีด้วยการเดินหน้าร่วมกันกับภาคเอกชน ทำได้อย่างไร

ด้วยจุดขายของสิงห์ปาร์คคือ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เน้นการอนุรักษ์และเน้นการสร้างงานและความรักบ้านเกิดให้กับชุมชนรอบๆ และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าที่ชาวเชียงรายอยากรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงรายไว้ไม่ให้ถดถอยลงไป

บางทีหากทุกจังหวัดสามารถหาภาคธุรกิจที่มีความสนใจที่สอดคล้องกับจุดขายและเอกลักษณ์ของตนที่วางไว้และจับมือกันเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เช่นกัน

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

สหรัฐฯ หวั่นโดรน DJI ลอบส่งข้อมูลกลับจีน

Next Article

Facebook เปิดตัว Messenger Kids พร้อมฟังก์ชั่นควบคุมโดยผู้ปกครอง

Related Posts