เปิดตัวระบบ Media Fun Facts ขจัดสื่อร้าย-ขยายสื่อดีโลกออนไลน์

เปิดตัวระบบ “ศสป.-Media Fun Facts” ทำหน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมรับแจ้งเรื่องราวข่าวปลอม-สื่อร้าย-สื่อดีที่ประชาชนพบเจอในอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย จากนั้นจะมีทีมงานประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับภาคีเครือข่าย มุ่งสร้างสังคมออนไลน์คุณภาพ มีบริการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์, เอ็กซ์เทนชั่นกูเกิลโครม-ไฟร์ฟ็อกซ์ รวมถึงเฟซบุ๊กเพจ ซึ่งมากับ “แชทบอต”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุม Big co-working space ถนนพระราม 9 กทม. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวเปิดตัว โครงการเครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย (ศสป.) ผ่านเครื่องมือ “Media Fun Facts ป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี” โดยมี นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงาน นอกจากนั้น ยังมีตัวแทนภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

“MediaFunFacts” คือระบบรับแจ้งเนื้อหาและคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์ รวมถึงโซเชียลมีเดีย นอกจากนั้น ก็ยังช่วยส่งเสริม “คอนเทนต์น้ำดี” ให้มีพื้นที่เผยแพร่ไปถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นผ่านเครื่องมือสำคัญยุคดิจิทัล 4 ชนิด อันได้แก่

  1. เว็บไซต์ www.mediafunfacts.in.th รับแจ้งลิงก์คอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมและที่เหมาะสมในโลกออนไลน์ เช่น ข่าวปลอม เว็บปลอม เพจรุนแรง ภาพบิดเบือนตัดต่อ การละเมิดลิขสิทธิ์ ล่วงละเมิดเด็ก อนาจาร การพนันออนไลน์ คลิปลวงในโซเชียล ฯลฯ โดยเมื่อแจ้งแล้วจะมีทีมงานแอดมินคอยรับเรื่องตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามา พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับภาคีเครือข่าย ก่อนนำข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้มาเผยแพร่สู่สาธารณะ
  2. ระบบเอ็กซ์เทนชั่น mediafunfacts สำหรับติดตั้งบนเบราเซอร์ กูเกิ้ลโครม และ ไฟร์ฟ็อกซ์ ซึ่งใช้งานสะดวกมาก เพียงแค่ติดตั้งเอ็กซ์เทนชั่นเสริมตัวนี้ เมื่อท่านท่องเว็บ เพจเฟซบุ๊ก ไอจี หรือเนื้อหาในไซเบอร์ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ก็แค่ “คลิก” ไปที่ไอค่อนโลโก้ “MediaFunFacts” ระบบจะทำการ “ดูด” เอาลิงก์เพจ หรือเว็บนั้นๆ เข้ามาสู่ระบบการตรวจสอบกลั่นกรองข้อเท็จจริง เมื่อได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วก็นำข้อมูลมาผลิตเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ บทความ ข่าว อินโฟกราฟฟิก วิดีโอคลิป ภาพชุด ฯลฯ
  3. เพจเฟซบุ๊กโครงการ ศสป. สื่อสร้างสรรค์ mediafunfacts : www.facebook.com/mediafunfacts โดยมีความพิเศษตรงการพัฒนาระบบ “แชทบอต” ขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรคนจำนวนมาก มานั่งเฝ้าคอยรับแจ้งและตอบกลับด้วยตัวเอง ทั้งนี้ เมื่อแชตบอตได้ข้อมูลรับแจ้งสื่อดี-สื่อร้ายออนไลน์จากประชาชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในฐานดาตาเบสและหน้าแดชบอร์ดของเว็บโดยอัตโนมัติ
  4. ระบบ Social Listening : เครื่องมือตรวจสอบกระแสร้อนในโลกไซเบอร์

 

 

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ทางกองทุนรู้สึกยินดีที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการ ศสป.-Media Fun Facts เนื่องจากจะเข้ามาช่วยลดสื่อร้ายและเพิ่มปริมาณของสื่อดี สามารถสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ประชาชนสามารถใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ชุมชน และสังคมโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ดี ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสนับสนุนให้สื่อดี ๆ ได้รับการเผยแพร่มากขึ้น

นายวสันต์ ระบุว่า ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ก็ได้มีการร่วมมือกับโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้มาแล้ว เช่น รายการชัวร์ก่อนแชร์ ของทาง อสมท. เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมทำให้เกิดสื่อดี ๆ สื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่สื่อที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชน

“เป้าหมายหลังจากนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเพิ่มความสำคัญในเรื่องของงานส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันดิจิทัล และการรู้เท่าทันสารสนเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องของการเฝ้าระวังภัยจากข้อมูลร้ายหรือไม่จริง ซึ่งในยุคนี้ประชาชนทุกคนสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ ผมเชื่อว่าโครงการ Media Fun Facts จะสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารให้คนใช้สื่อรับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง สร้างทักษะในส่วนของการใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลต่อไป” ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ กล่าว

 

 

นายวันเสาร์ แสงมณี หัวหน้าโครงการ ศสป.-Media Fun Facts กล่าวเสริมถึงรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ ว่า “ประชาชนทั่วไป รวมทั้งภาคีเครือข่ายสามารถแจ้งคอนเทนต์ ลิงก์ของเพจเฟซบุ๊ก และลิงก์ของเว็บต่าง ๆ ที่พบบนโลกออนไลน์เข้ามาที่ระบบ จากนั้นข้อมูลจะส่งมาที่ทีมงาน โดยทางทีมงานจะประสานกับทีมเครือข่ายและกลุ่มผู้สื่อข่าวออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วนำมาเสนอในรูปแบบข้อมูลบทความ วิดีโอ และอินโฟกราฟิก เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้แพร่กระจายออกไปสู่สังคมในวงกว้างต่อไป รวมถึงมีระบบหลังบ้านจัดทำสถิติ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางวางยุทธศาสตร์เฝ้าระวังสื่อร้าย-ขยายผลสื่อดีในออนไลน์ต่อไป” 

โครงการ Media Fun Facts มีแผนดำเนินการไปถึงปลายปี 2561 ในขั้นตอนต่อไปจะจัดกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ เพื่ออบรมสมาชิกภาคีเครือข่ายอีก 3 ครั้ง ส่วนระบบฟังก์ชั่นต่าง ๆ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับคำแนะนำติชมจากประชาชนและภาคีที่เข้าร่วมอบรม ผู้ที่สนใจต้องการร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เปิดกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.mediafunfacts.in.th สุดท้ายนี้ ทางโครงการอยากให้ประชาชนเข้ามาทดลองใช้บริการ Media Fun Facts มาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดีเข้าสู่โลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ปราศจากข่าวเท็จหรือข่าวลวงต่าง

 

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมและธุรกิจ และต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ข้างหน้าเสมอ สามารถกด like เพจ AHEAD ASIA เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์ และข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

Huawei ทดสอบใช้ AI ของ Mate 10 Pro ขับรถได้

Next Article

Facebook วูบวัยรุ่น 2 ล้านคนจ่อเลิกใช้

Related Posts
Read More

การกลับมาของ NOKIA3310 และ การตลาดจากความคิดถึง

ขณะที่โลกของสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรให้ฮือฮา Nokia อดีตยักษ์ใหญ่ในวงการโทรศัพท์มือถือ ก็หันกลับมาเรียกความสนใจของผู้คนด้วยฟีเจอร์โฟน ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่า "แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี"