EGA ดันโปรแกรม DTP เสริมทักษะข้าราชการ ดันภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการพัฒนาและสร้างกำลังคนในภาครัฐ ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตามที่ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล EGA ได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการจัดฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมกำหนดแผนงานและแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้หลักสูตร โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)

 

 

ดร.พิเชฐ กล่าวว่าการยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ต้องอยู่บนพื้นฐานการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะก้าวไปสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับย่อยไปถึงระดับกระทรวง โดยยกตัวอย่างรัฐที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เช่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิคส์ กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมนำร่องในโครงการ DTP ทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร (ระบบบริจาคเงินผ่าน QR CODE) กรมการจัดหางาน (ระบบบริการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ระบบตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนหน่วยบริการผ่าน Mobile Application) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (การอนุมัติให้การส่งเสริมแบบอัตโนมัติ)

นอกจากนี้ สถาบัน TDGA ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ และ หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Entreprise Architecture (EA) ซึ่งได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

ปัจจุบัน TDGA มีช่องทางการเรียนรู้หลายช่องทาง อาทิ e-learning, อบรมร่วมกับหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐอื่น, การจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ และอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ เป็นต้น

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรม และธุรกิจ และต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ข้างหน้าเสมอ สามารถกด like เพจ AHEAD.ASIA เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์ และข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

Canon เปิดตัวแฟลชอัจฉริยะ AI คำนวณองศาด้วยตัวเอง

Next Article

Ford ต่อยอดธุรกิจ ประเดิมบริการ Delivery และ Ride-Hailing ในไมอามี่

Related Posts