กสอ. เปิดตัว “โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 61” หนุนสร้างแรงบันดาลใจ ผนึกพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 2561 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561” เพื่อเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์               รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ พร้อมเดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 4 สาขา

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศสูงถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

กสอ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างเสริมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศมาผนึกกำลัง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันพัฒนา , อุตสาหกรรมสิ่งทอ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด(มหาชน)

โดยกิจกรรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Designer Creationได้ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด Designer Creation 4D ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบในทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งเชิงการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย และความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม อันประกอบด้วย

Design ได้แก่การสร้างสรรค์ “งานออกแบบที่ดี”(Quality design) มีคุณภาพ

Differentiation ได้แก่การสร้างความโดดเด่นและแตกต่างอย่างด้วยนวัตกรรม

Disruption ได้แก่การพลิกโฉมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์  และ

Digital ได้แก่การปรับเปลี่ยนกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ให้ก้าวทันยุคดิจิตอล

ภายในงาน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ยังมีโอกาสได้รับชม นิทรรศการมีชีวิตจำลองจากแบรนด์เสื้อผ้า แบรนด์ Fulame, แบรนด์ hammer away at,แบรนด์ VANILLA GATE-GALA Mini Fashion show จากศิลปิน นักแสดง เช่น รัญดภา มันตะลัมพะ พร้อมการเสวนาพิเศษจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ Designer Creation ได้แก่  เรื่อง Design โดย คุณบัญชา ชูดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ , เรื่อง Differentiation โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น , เรื่อง Disruption โดย คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านบ่มเพาะสร้างนวัตกรรมและพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ , เรื่อง Digital โดย  อาจารย์ ไกรวิน วัฒนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม การตลาดออนไลน์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและนักออกแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยเปิดรับสมัครผ่านพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงานตามจุดรับสมัคร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ  โทรศัพท์ 02 367 8289, 02 367 8296, 02 367 8226, 02 367 8228

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรม และธุรกิจ และต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ข้างหน้าเสมอ สามารถกด like เพจ AHEAD.ASIA เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์ และข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

Travis Kalanick เบนเข็มปั้นกองทุน '10100' เน้นอสังหาริมทรัพย์ - เจาะตลาดจีนและอินเดีย

Next Article
Tim Cook

หนึ่งวันของซีอีโอล้านล้านดอลลาร์ ทิม คุก แห่ง Apple

Related Posts