ว่างงาน

40 อาชีพ เตรียมว่างงานในอนาคต

Table of Contents Hide
 1. #40 ช่างเครื่องบีบอัดและขึ้นรูปโลหะ/พลาสติก
 2. #39 ช่างเชื่อมและตัดแต่งโลหะ
 3. #38 ช่างขึ้นรูปโลหะ/พลาสติก
 4. #37 เสมียนธุรการ
 5. #36 ช่างเทคนิคสิ่งทอ
 6. #35 ช่างออกแบบผ้าและเครื่องแต่งกาย
 7. #34 คนตัดไม้
 8. #33 พนักงานไปรษณีย์
 9. #32 ช่างเย็บจักร
 10. #31 ฝ่ายผลิตสิ่งทอ
 11. #30 ช่างเครื่อง
 12. #29 เลขาผู้บริหาร
 13. #28 ช่างเทคนิคเครื่องบิน
 14. #27 ช่างฟอกและย้อมสีสิ่งทอ
 15. #26 ช่างเทคนิคฟิล์ม
 16. #25 เลขาฝ่ายกฎหมาย
 17. #24 ช่างตีเหล็ก
 18. #23 ช่างบดโลหะและพลาสติก
 19. #22 ช่างเทคนิคทอผ้า
 20. #21 ช่างขุดเจาะ
 21. #20 โอเปอเรเตอร์แดชบอร์ด
 22. #19 ช่างเรียงพิมพ์
 23. #18 ช่างนาฬิกาดิจิทัล
 24. #17 ช่างฝีมืองานไม้
 25. #16 ฝ่ายดูแลขดลวด
 26. #15 ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 27. #14 ฝ่ายประสานงานไปรษณีย์
 28. #13 พนักงานคีย์ข้อมูล
 29. #12 ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
 30. #11 พนักงานเหมือง
 31. #10 โอเปอเรเตอร์
 32. #9 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 33. #8 ช่างหลอมโลหะ
 34. #7 ผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
 35. #6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
 36. #5 ช่างซ่อมนาฬิกา
 37. #4 พนักงานพิมพ์
 38. #3 ตำรวจจราจร
 39. #2 ผู้ช่วยแพทย์งานระบบทางเดินหายใจ
 40. #1 พนักงานหัวรถจักร
 41. AHEAD TAKEAWAY

เป็นเรื่องที่ถกเถียงและลงความเห็นกันมานาน ว่าในอนาคตที่อาจไม่ได้ไกลเกินไปนัก ตำแหน่งงานใดของมนุษย์ที่จะถูกทดแทนโดย ‘ยุคสมัยของหุ่นยนต์’ บ้าง จนนำไปสู่ภาวะ ว่างงาน ขึ้น

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการวิวัฒน์ของเทคโนโลยี สร้างผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่าง แม้ในทางหนึ่งจะเป็นเรื่องดี แต่ในอีกทางหนึ่งก็มีผลทำให้มนุษย์ต้องถอยฉากออกมาจากตำแหน่งงาน สอดรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เหล่านี้คือ 40 ตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกาที่อนาคตดูสั่นคลอน คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ลดจำนวนภายในปี 2026 จากกระทรวงแรงงานของสหรัฐ

 

#40
ช่างเครื่องบีบอัดและขึ้นรูปโลหะ/พลาสติก

 

 

แรงงานที่มีหน้าที่ดูแล กำกับการเครื่องบีบอัดและขึ้นรูปโลหะหรือเทอร์โมพลาสติก สร้างวัสดุโลหะเช่นแท่งเหล็กหรือเหล็กเส้น มีอยู่ราว 7 หมื่นคนเมื่อสองปีก่อน แต่ภายในปี 2026 จะหายไปราวหมื่นคน

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 34,600 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 72,300 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 61,300 คน
ลดลง: 15.2%

 

#39
ช่างเชื่อมและตัดแต่งโลหะ

 

 

หนึ่งในส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมโลหะ แม้ว่าเป็นแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเข้าช่วย แต่ก็ถูกคาดหมายว่าจะหายไปราว 1 หมื่นตำแหน่งด้วยกัน

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 38,450 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 77,000 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 65,200 คน
ลดลง: 15.3%

 

#38
ช่างขึ้นรูปโลหะ/พลาสติก

 

 

แรงงานหลอมละลายโลหะหรือพลาสติกออกมา เพื่อขึ้นโครงร่างเป็นลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากับรูปแบบการหล่อ มีอยู่จำนวนเพียง 3,400 คนทั่วสหรัฐฯ แต่ก็จะน้อยลงกว่านี้ราว 15.5% ในอนาคต

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 45,030 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 3,400 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 2,900 คน
ลดลง: 15.5%

 

#37
เสมียนธุรการ

 

 

ดูแลการใช้งานอุปกรณ์ทั่วไปในสำนักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปรินท์ งานเหล่านี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะถูกลดทอนความสำคัญลงไปเรื่อยๆ

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 31,360 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 59,900 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 50,500 คน
ลดลง: 15.6%

 

#36
ช่างเทคนิคสิ่งทอ

 

 

โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการเปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ กระทบโดยตรงต่อแรงงานช่างเทคนิคที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักรเพื่อการตัดเย็บ ซึ่งอาจจะลดจำนวนลงได้ถึงกว่า 25,000 ตำแหน่ง

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 26,890 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 15,000 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 12,600 คน
ลดลง: 15.8%

 

#35
ช่างออกแบบผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

 

อีกหนึ่งส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย แม้พวกเธอ (โดยมากเป็นผู้หญิง) จะใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นหลักในการทำงาน อุปกรณ์ประจำตัวคือสายวัด, กรรไกร และสมุดเขียนแบบ แต่งานลักษณะนี้จะได้รับความนิยมลดลงเป็นลำดับเมื่อเวลาผ่านไป

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 40,460 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 5,500 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 4,600 คน
ลดลง: 16.1%

 

#34
คนตัดไม้

 

 

แรงงานที่ต้องใช้พลังสูงในการทำงาน เช่นเลื่อยไม้ หั่นไม้ด้วยขวาน อาจยังคงแพร่หลายและจำเป็นในหลายประเทศ แต่ในสหรัฐฯ จะหายไป 16.2% ภายในปี 2026

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 40,690 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 7,500 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 6,300 คน
ลดลง: 16.2%

 

#33
พนักงานไปรษณีย์

 

 

ผู้ที่ทำหน้าที่คัดแยก, จัดเรียง และควบคุมดูแลเครื่องจักรในงานไปรษณีย์ มีแนวโน้มจะถูกทดแทนด้วยระบบที่ทันสมัยกว่า แม้โดยปริมาณแล้ว แรงงานมนุษย์จะยังคงมีจำนวนอยู่เยอะพอตัวก็ตาม

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 57,260 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 106,700 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 89,100 คน
ลดลง: 16.5%

 

#32
ช่างเย็บจักร

 

 

แรงงานควบคุมจักรเย็บผ้า ทั้งที่นั่่งประจำหน้าเครื่องและคอยดูแลกำกับการตัดแต่งผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ถือเป็นงานที่มีมาแต่โบราณ แต่ก็จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรเต็มรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆ

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 24,320 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 153,900 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 128,200 คน
ลดลง: 16.7%

 

#31
ฝ่ายผลิตสิ่งทอ

 

 

แรงงานในสายพานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่นฝ่ายบรรจุด้าย ดูแลเครื่องจักรในขั้นตอนการผลิต ทำงานร่วมกับเครื่องจักรในโรงงาน จะหายไปราวๆ 5 พันคน

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 28,270 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 30,800 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 25,600 คน
ลดลง: 16.8%

 

#30
ช่างเครื่อง

 

 

แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่บริษัทเหล่านั้นเลือกใช้มักเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ นั่นทำให้แรงงานช่างเครื่อง ที่จะเป็นคนประกอบ ติดตั้ง หรือซ่อมแซม ไม่ว่าจะเครื่องยนต์ของรถยนต์ หรือแม้แต่กังหัน จะหายไปราว 17.2%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 43,390 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 38,000 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 31,500 คน
ลดลง: 17.2%

 

#29
เลขาผู้บริหาร

 

 

แม้ว่าจะเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดี ทำเรื่องจิปาถะหลายอย่างที่ยิบย่อยเกินไปสำหรับผู้บริหาร เช่นทำเอกสารวิจัย จัดเตรียมเอกสารประชุม แต่ทุกวันนี้ ผู้บริหารที่เลือกจะทำทุกอย่างด้วยตัวเอง มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มสตาร์ทอัพ

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 57,410 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 685,300 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 566,200 คน
ลดลง: 17.4%

 

#28
ช่างเทคนิคเครื่องบิน

 

 

แม้จะเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อช่วยในการติดตั้งชิ้นส่วนของเครื่องบิน, ยานอวกาศ หรือกระทั่งขีปนาวุธ แต่งานเหล่านี้ก็จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรกลเป็นจำนวนมาก

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 53,510 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 41,800 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 34,500 คน
ลดลง: 17.4%

 

#27
ช่างฟอกและย้อมสีสิ่งทอ

 

 

ทั้งแรงงานที่ทำมือและใช้เครื่องจักรเข้าช่วยในการฟอกสี, ขัดสี, ย้อมสี ทั้งสิ่งทอไปจนถึงไฟเบอร์กลาส จะหายไปกว่า 18%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 28,280 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 11,300 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 9,200 คน
ลดลง: 18.1%

 

#26
ช่างเทคนิคฟิล์ม

 

ไม่นานนี้ Canon ประกาศยุติการขายกล้องฟิล์ม ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความหมดยุคของกล้องถ่ายภาพแบบแมนวล ความล่มสลายของสายงานนี้กระทบโดยตรงต่อช่างเทคนิค ผู้ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับม้วนฟิล์ม

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 27,480 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 26,900 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 22,000 คน
ลดลง: 18.1%

 

#25
เลขาฝ่ายกฎหมาย

 

 

ผู้ช่วยของฝ่ายกฎหมาย ทั้งในส่วนของบริษัทต่างๆ และสำนักทนายความ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารทางกฎหมาย ถูกคาดการณ์ว่าจะหายไปกว่า 37,000 คน

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 44,730 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 194,700 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 157,500 คน
ลดลง: 19.1%

 

#24
ช่างตีเหล็ก

 

 

ไม่น่าแปลกใจที่สายงานโบราณที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี ถึงวันหนึ่งจะเสื่อมความนิยม งานตีเหล็กร้อนต้องใช้ความอดทนสูงเป็นพิเศษ และจะจำกัดวงแคบเฉพาะกลุ่มมากขึ้นในอนาคต

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 38,650 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 19,200 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 15,500 คน
ลดลง: 19.2%

 

#23
ช่างบดโลหะและพลาสติก

 

 

อีกหนึ่งตำแหน่งในอุตสาหกรรมโลหะ (และพลาสติก) ที่จะลดจำนวนลงอย่างมาก คือช่างบดและช่างตัดแต่ง จากปี 2016 ที่มีอยู่ราว 17,600 คน จะหายไป 19.3% ภายในสิบปี

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 42,650 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 17,600 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 14,200 คน
ลดลง: 19.3%

 

#22
ช่างเทคนิคทอผ้า

 

 

แรงงานที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับเครื่องจักรสิ่งทอ ถือเป็นงานรายได้ไม่สูงนักในสหรัฐฯ นี่คือหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้จำนวนแรงงานลดลง เช่นเดียวกับการเข้ามาของนวัตกรรมใหม่ๆ

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 27,960 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 22,200 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 17,900 คน
ลดลง: 19.3%

 

#21
ช่างขุดเจาะ

 

 

การสร้างตึกรามบ้านช่อง สร้างอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีทางสูญหายไปจากสังคมโลก ทว่าแรงงานมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่ขุดเจาะ ทั้งในไซต์งานและโรงงานเกี่ยวกับโลหะและพลาสติก จะลดจำนวนลง 19.5%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 37,270 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 12,300 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 9,900 คน
ลดลง: 19.5%

 

#20
โอเปอเรเตอร์แดชบอร์ด

 

 

พนักงานสื่อสารที่แผงวงจร ทำงานกับโทรศัพท์ ดูแลระบบโทรศัพท์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ จะลดจำนวนลง 19.9%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 28,700 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 93,200 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 74,700 คน
ลดลง: 19.9%

 

#19
ช่างเรียงพิมพ์

 

 

ช่างเรียงพิมพ์สิ่งพิมพ์ในสายพานการผลิต หรือช่างแท่น ซึ่งจะทำงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตสิ่งพิมพ์ ที่หน้าแท่นเครื่องจักร จะหายไปร่วม 20% อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้คน

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 39,910 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 34,600 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 27,700 คน
ลดลง: 19.9%

 

#18
ช่างนาฬิกาดิจิทัล

 

 

นาฬิกาหรูอาจยังเป็นทั้งเครื่องประดับและของเล่นคนรวยในหลายสังคม และช่างเทคนิคที่ทำเกี่ยวกับนาฬิกาดิจิทัล เครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ จะลดลงกว่า 20% ในจำนวนแรงงงานหลักร้อยคนที่มีอยู่ตอนนี้

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 34,800 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 800 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 600 คน
ลดลง: 20.1%

 

#17
ช่างฝีมืองานไม้

 

 

งานตัดแต่ง แกะสลัก ประกอบ และสร้างเฟอร์นิเจอร์หรือใดใดก็ตามที่เป็นงานฝีมือ ใช้เครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติเข้าช่วย จะหายไปถึงราว 20.5% ภายในปี 2026

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 28,830 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 26,600 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 21,100 คน
ลดลง: 20.5%

 

#16
ฝ่ายดูแลขดลวด

 

 

แม้ว่าการใช้เส้นลวดโลหะจะยังคงสำคัญอยู่ในการงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนัก แต่แรงงานที่มีหน้าที่เพียงการขดลวด อยู่กับเครื่องจักรเพื่อขดลวดตลอดเวลา อนาคตจะค่อยๆ ถูกลดความสำคัญ

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 33,310 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 14,100 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 11,200 คน
ลดลง: 20.7%

 

#15
ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

ตรงกันข้ามกับการเฟื่องฟูของเทคโนโลยี ช่างเทคนิคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องใช้ฝีมือเข้าประกอบแผงวงจรงานอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานไฟฟ้า จะไม่สำคัญในอนาคต เมื่อบริษัทต่างๆ จะใช้หุ่นยนต์เต็มรูปแบบในขั้นตอนการผลิต

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: N/A
จำนวนแรงงานปี 2016: 218,900 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 173,300 คน
ลดลง: 20.8%

 

#14
ฝ่ายประสานงานไปรษณีย์

 

 

พนักงานไปรษณีย์ส่วนของการวางแผน, ประสานงานการบริหารจัดการ, ฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการให้บริการลูกค้า จนถึงผู้ประสานกิจกรรมภายในองค์กร จะลดจำนวนไปหลายพันคน

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 74,840 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 14,200 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 11,200 คน
ลดลง: 20.9%

 

#13
พนักงานคีย์ข้อมูล

 

 

พนักงานคีย์ข้อมูล คอยป้อนข้อมูลลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จะหายไปกว่า 21.2% ในปี 2026 เมื่อพวกเขาและเธอจะถูกทดแทนโดยคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 30,930 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 203,800 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 160,600 คน
ลดลง: 21.2%

 

#12
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

 

ช่างเทคนิคประกอบดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้า มีแนวโน้มลดจำนวนลง 21.4% จากการที่อุตสาหกรรมหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าแรงงานมนุษย์

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: N/A
จำนวนแรงงานปี 2016: 45,700 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 35,900 คน
ลดลง: 21.4%

 

#11
พนักงานเหมือง

 

 

พนักงานส่วนของฝ่ายขับรถรับส่งภายในเหมือง เพื่อขนส่งวัสดุระหว่างไซต์งานหรือพนักงาน จะหายไปอย่างน้อย 300 คน แม้จะเป็นตัวเลขเล็กน้อย แต่ก็เป็นสเกลใหญ่เมื่อมีจำนวนทั้งหมดอยู่เพียง 1,500 คนทั่วประเทศเท่านั้น

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 56,890 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 1,500 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 1,200 คน
ลดลง: 21.9%

 

#10
โอเปอเรเตอร์

 

 

พนักงานรับโทรศัพท์หรือโอเปอเรเตอร์ เพื่อสื่อสารภายในองค์กรหรือกับผู้บริโภค อาจยังมีความสำคัญในหลายองค์กรของหลายประเทศ แต่ที่สหรัฐฯ มีหลายบริษัทที่นำระบบตอบรับอัตโนมัติหรือสมองกลเข้ามาใช้ทดแทนกันแล้วตั้งแต่ตอนนี้

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 36,320 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 9,100 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 7,000 คน
ลดลง: 22.6%

 

#9
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

 

 

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่เกาะติดหน้าจอ คอยมอนิเตอร์และควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วง ถูกคาดหมายว่าจะลดลงเช่นกันราว 22.8%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 44,270 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 51,500 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 39,700 คน
ลดลง: 22.8%

 

#8
ช่างหลอมโลหะ

 

 

อีกหนึ่งตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมโลหะ อย่างช่างหลอมซึ่งจะต้องทำงานหน้าเตาหลอม กรอกและรับโลหะหลอมละลาย และต้องสวมชุดแบบนักบินอวกาศอยู่ตลอดในเวลางาน จะหายไปกว่า 23.4%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 38,210 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 8,400 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 6,500 คน
ลดลง: 23.4%

 

#7
ผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

 

 

สร้างแกนขี้ผึ้งหรือทราย ออกมาเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตการหล่อโลหะ โดยสร้างแม่พิมพ์ขึ้นเพื่อให้ช่างหลอมโลหะได้ใช้ในการขึ้นรูป งานลักษณะนี้ถูกคาดหมายว่าจะสูญหายไปพอๆ กับช่างหลอมโลหะ

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 35,140 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 12,500 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 9,500 คน
ลดลง: 24.0%

 

#6
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

 

 

ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขคำสั่งต่างๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เช่นการติดต่อสื่อสาร, ระบบเสียง, ระบบความปลอดภัย หรือระบบนำทาง อนาคตจะถูกจำกัดลงเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 34,530 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 12,100 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 9,000 คน
ลดลง: 25.6%

 

#5
ช่างซ่อมนาฬิกา

 

 

อาชีพที่มีภาพลักษณ์ชินตาอย่างการต้องสวมแว่นตาพิเศษเพื่อขยายภาพกลไกขนาดจิ๋วที่หลังหน้าปัด ทั้งเพื่อซ่อมแซม ทำความสะอาด และปรับแต่งวงจรนาฬิกา ทั้งนาฬิกาข้อมือและแขนวนผนังตั้งโต๊ะ จะหายไปกว่า 29.7%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 35,770 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 1,800 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 1,200 คน
ลดลง: 29.7%

 

#4
พนักงานพิมพ์

 

 

ใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานพิมพ์ข้อความ กรอกข้อมูลหรือเขียนเอกสารต่างๆ ทั้งรายงาน จดหมาย และอื่นๆ ปัจจุบันมีอยู่ราว 7 หมื่นคนในสหรัฐ แต่จะเหลือปริ่มๆ 5 หมื่นคนเท่านั้นในอนาคต

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 39,740 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 74,900 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 50,100 คน
ลดลง: 33.1%

 

#3
ตำรวจจราจร

 

 

อาจดูเป็นงานดีมีเกียรติ แต่ก็ใช่ว่างานตำรวจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการวิวัฒน์ของโลก โดยเฉพาะเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งมุ่งเน้นหน้าที่ไปที่การออกใบสั่งในสถานที่ต่างๆ ในปี 2026 จะหายไปกว่า 35%

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 39,030 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 9,400 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 6,100 คน
ลดลง: 35.3%

 

#2
ผู้ช่วยแพทย์งานระบบทางเดินหายใจ

 

 

ให้การช่วยเหลือขั้นตอนการดูแลระบบทางเดินหายใจ ภายใต้การควบคุมอีกลำดับของนักบำบัดทางเดินหายใจและทีมแพทย์ ในอนาคตงานที่มีลักษณะยิบย่อยเช่นนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในทักษะของแพทย์ รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทน คาดการณ์ว่าในปี 2026 จะหายไปเกินครึ่ง ที่ตัวเลข 56.3% ด้วยกัน

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 50,350 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 10,800 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 4,700 คน
ลดลง: 56.3%

 

#1
พนักงานหัวรถจักร

 

 

มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือของรถไฟ และดูอุปกรณ์ส่วนพ่วง, จัดการกับสิ่งกีดขวางบนราง และให้สัญญาณรถไฟระหว่างการทำงาน นี่คืองานที่ถูกมองว่าจะลดจำนวนลงสูงสุดในสหรัฐฯ เวลานี้มีอยู่ราว 1 พันคน แต่ในอนาคตจะเหลือเพียง 300 คนเท่านั้น หมายถึงหายไปกว่า 78.6% ทีเดียว

ค่าจ้างเฉลี่ยรายปี: 60,360 ดอลลาร์
จำนวนแรงงานปี 2016: 1,200 คน
คาดการณ์แรงงานปี 2026: 300 คน
ลดลง: 78.6%

 

AHEAD TAKEAWAY

ชัดเจนมากว่าพนักงานและแรงงานในอุตสาหกรรมโลหะ ถูกคาดหมายว่าจะลดจำนวนลงมากกว่างานแขนงอื่น แม้เปอร์เซ็นต์ลดแต่ละตำแหน่งอาจไม่สูงนัก แต่ก็ครอบคลุมไปยังหลายตำแหน่ง

การเข้ามาของนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นหุ่นยนต์, ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Machine Learning ที่หลายบริษัทเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือปัจจัยสำคัญที่งานเหล่านี้จะถูกลดจำนวนลง

หรือแม้แต่ในสายงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งพร้อมๆ กันกับความต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง (เช่นดูแลโปรแกรม, เขียนโค้ด, สร้างเว็บไซต์, วิเคราะห์ข้อมูล) พนักงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน อย่างช่างเทคนิคอุปกรณ์ พนักงานคีย์ข้อมูล กลับจะมีความต้องการน้อยลง

Business Insider นิยามไว้ว่า “แนวโน้มทางเศรษฐกิจเช่น AI และโลกาภิวัตน์กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์งานในสหรัฐฯ ให้ต่างไปจากเดิม”

แล้วก็ไม่ใช่แต่ที่สหรัฐฯ อย่างเดียว แนวโน้ทิศทางเหล่านี้ยังน่าจะเป็นของหลายประเทศ อันรวมถึงประเทศไทย โดยมีหลายข้อข้างต้นที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่ ‘ยุคไอที’ เต็มขั้น ใครล้าสมัย ใครตกยุค ใครปรับตัวตามไม่ทัน หรือพบว่าเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะปรับเปลี่ยน จุดจบก็มีรออยู่ข้างหน้า

 

เรียบเรียงจาก
41 jobs that that are quickly disappearing in the US

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
Innovfest 2018

3 เทรนด์ที่น่าจับตามองจากงาน Innovfest 2018

Next Article
Apple

มูลค่า Apple จ่อแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์บริษัทแรกในโลก

Related Posts