ETDA

ETDA จับมือ ดาต้าวัน MOU พัฒนาระบบยืนยันตัวตน สนับสนุนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับ นายอดิศร แก้วบูชา บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จัดทำ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นผู้วางระบบให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาล

 

 

สำหรับขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้ ETDA จะเป็นผู้บริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยจัดเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตลอดจนอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ขณะที่ ดาต้าวัน เอเชีย จะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการหาหน่วยงานภาครัฐทดสอบนำร่องระบบและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ National Digital ID Platform ของบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งดาต้าวัน และ ETDA จะอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรม และธุรกิจ และต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ข้างหน้าเสมอ สามารถกด like เพจ AHEAD.ASIA เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์ และข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
Model 3

Musk คุย Tesla ผลิต Model 3 ตามเป้า ส่งราคาหุ้นพุ่ง 40%

Next Article
Techsauce Global Summit

ส่องสตาร์ทอัพเด่นจาก 20 ชาติ ในงาน Techsauce Global Summit 2018

Related Posts