คำว่า AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญา่ประดิษฐ์ รวมถึง Machine Learning และ Deep Learning คืออะไร?? น้อยคนที่จะพยายามอธิบายคำศัพท์เหล่านี้ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่เรา AHEAD.ASIA จะพาคุณไปรู้จักคำเหล่านี้ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร??