ยกระดับประเทศไทย

FIT เปิดตัว 8 สุดยอด EdTech และ Health Tech โครงการ GovTech Mission – One Nations, One Mission ยกระดับประเทศไทย

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)  เปิดตัว 8 สุดยอดสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech) และสาธารณสุข (Heath Tech) ผู้ชนะในโครงการ “GovTech Mission – One Nation, One Mission ยกระดับประเทศไทย ” การแข่งขันออกแบบแผนงานที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อหาคำตอบให้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน เพื่อสร้างต้นแบบและพัฒนาสู่ระดับนโยบายต่อไป

โครงการ “GovTech Mission – One Nations, One Mission ยกระดับประเทศไทย ” เป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข โดยผู้ชนะทั้ง 8 ทีม ต้องผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้ง 100 ทีม ซึ่งนอกจากเงินรางวัลรวมกว่า 7 แสนบาทแล้ว ไอเดียของผู้ชนะ จะได้รับการผลักดันไปสู่การสร้างต้นแบบและพัฒนาสู่ระดับนโยบายอีกด้วย

สำหรับผู้ชนะเลิศ ประเภทสตาร์ทอัพด้านการศึกษา ได้แก่ ทีม CareerVisa (แคเรียร์วีซ่า) แพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพครบวงจร แอพพลิเคชั่นแรกในประเทศไทย ที่มีแบบประเมินความเหมาะสมทางอาชีพ จากผู้มีประสบการณ์การในการทำงานหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหานิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษาปีละกว่า 6 ล้านคน ให้รู้จักตัวตนและเลือกงานได้อย่างเหมาะสม

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม School Bright (รู้จักในนามจับจ่าย) คือ แพลตฟอร์มบริหารจัดการโรงเรียนดิจิทัล เชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานเอกสารของครูให้เหลือเพียงแค่ 15 นาทีต่อวัน เท่ากับประหยัดเวลาการทำงานได้ถึง 90% และช่วยลดต้นทุนของโรงเรียนได้ถึง 30%

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม BASE Playhouse แพลตฟอร์มช่วยฝึกทักษะการทำงานจริงให้เกิดขึ้นผ่านการเล่นบอร์ดเกม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ทักษะของการสื่อสาร

ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ ทีม VOXY แพลตฟอร์มการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยี AI คู่ขนานไปกับการสอนสด ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้แล้วกว่า 5 ล้านคน

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม Codekit คือ แพลตฟอร์มของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปสู่เทคโนโลยีที่ยากขึ้น เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบรับความต้องการทักษะแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยผู้เรียน มีตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานและเด็กระดับมัธยมต้น

สำหรับ 3 ทีม สตาร์ทอัพด้านสาธารณสุข (Health Tech) ที่ได้รับการคัดเลือกมี 3 ทีม ได้แก่ ทีม ARINCARE แพลตฟอร์มด้านเภสัชกรที่ใช้ดิจิทัลเข้ามาแทนที่การทำงานแบบเดิมๆ ทั้งการบริหารคลังยา การเก็บข้อมูลคนไข้ การจ่ายยา ช่วยให้ร้านขายยาชุมชนสามารถทรานฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และในอนาคตจะมีการเชื่อมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาล เพื่อให้กลายเป็นฐานข้อมูลหนึ่งเดียวกัน

ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีม Medisee แพลตฟอร์มการบริการของคลินิกแบบครบครัน เพื่อให้คนไข้นำผลการรักษา มารับคำปรึกษาจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการรักษา

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Remote-Care แพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด Wearable Device และเก็บคะแนนการดูแลสุขภาพจากการนับก้าวเพื่อแลกเป็นรางวัล โดยมุ่งเน้นไปกลุ่มโรคอ้วน ที่เป็นต้นเหตุของโรคต่าง ๆ ที่รัฐต้องอุดหนุนการรักษากว่า 8.5 ล้านคน ด้วยงบประมาณกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท

“ปัญหาด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ รวมถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมในทุกระดับปัญหา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวทางเดิมๆ โครงการ “GovTech Mission – One Nation, One Mission ยกระดับประเทศไทย” ที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่าย เชื่อว่าจะนำไปสู่การเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น”  ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) อธิบาย

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “โครงการนี้ตั้งใจจะเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยแก้ปัญหาและการทำงานของภาครัฐเพื่อยกระดับประเทศไทย” 

“สิ่งที่สตาร์ทอัพเหล่านี้กำลังทำอยู่มาถูกทางแล้ว หลายคนคิดว่าการจะเข้ามาช่วยประเทศชาติ ต้องเข้ามาเป็นนักการเมือง ความจริงไม่ใช่ แต่สามารถช่วยได้ด้วยวิธีที่ทุกท่านกำลังทำอยู่”

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ เสริมว่า “ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ภาคเอกชนรู้เรื่องเหล่านี้มากที่สุด และการดำเนินโครงการฯ จึงเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) แอพพลิเคชันเข้ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและตรงกับความต้องการ และทำได้เห็นผลจริง”

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
Apple News

Apple เตรียมเปิดตัวบริการอ่านข่าวแบบเหมาจ่าย -แบ่งรายได้สำนักข่าว 50:50

Next Article
Thispersondoesnotexist

Nvidia เปิดตัวเว็บ Thispersondoesnotexist โชว์พลัง AI สร้างใบหน้าคนที่ไม่มีอยู่จริง

Related Posts