Booking.com เผยการค้นพบเรื่องสำคัญจากรายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนปี 2562

ในโอกาสฉลองวันคุ้มครองโลกในวันที่ 22 เมษายนนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ Booking.com หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านช่องทางออนไลน์ด้านการเดินทาง จะเผยผลสำรวจจากรายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี จากงานวิจัยพบว่าผู้เดินทางเกือบ 3 ใน 4 (72%) เชื่อว่าผู้คนต้องลงมือตั้งแต่ตอนนี้เรื่องการเดินทางอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาโลกไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป

ผลสำรวจนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากผู้ตอบทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มที่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวมากที่สุดคือผู้ตอบที่อายุ 46-55 ปี ซึ่งมีผู้เห็นด้วยถึงเกือบ 3 ใน 4 (74%) ตามมาด้วยคนยุคเจนวาย 71%

เรียกได้ว่าทัศนคติเหล่านี้สะท้อนมาจากผู้เดินทางทั่วโลกในเวลาที่ใช่ เพราะรายงานพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ซึ่งออกในปี 2018 ยืนยันว่าโลกเหลือเวลาเพียงแค่ 10 กว่าปีเท่านั้น ที่จะควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม (pre-industrial level) ไม่เช่นนั้น ความเสี่ยงที่โลกจะประสบอุทกภัย ความแห้งแล้ง และภาวะความร้อนสุดโต่งก็จะเลวร้ายมากขึ้นอย่างชัดเจน

ที่พักรักษ์โลก

ทุกวันนี้จำนวนการเข้าพักแบบรักษ์โลกได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความตั้งใจโดยรวมที่ต้องการให้การเดินทางเป็นไปอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยผู้เดินทางทั่วโลกเกือบ 3 ใน 4 (73%) ตั้งใจที่จะเข้าพักที่ที่พักสีเขียวหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยสักครั้งเมื่อเดินทางในปีต่อไป

จากผลสำรวจของ Booking.com พบว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก 62% ในปี 2016 เป็น 65% ในปี 2017 และ 68% ในปี 2018** นอกจากนี้ 70% ของผู้เดินทางทั่วโลกยั่งกล่าวว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะจองที่พักซึ่งเห็นว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้คำนึงว่าการเข้าพักจะเป็นไปอย่างยั่งยืนหรือไม่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงการแยกแยะที่พักรักษ์โลก ผู้เดินทางทั่วโลกเกือบ 3 ใน 4 (72%) กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับที่พักด้วย ในขณะที่ผู้เดินทางมากกว่า 1 ใน 3 (37%) เห็นพ้องว่าการมีมาตรฐานสากลสำหรับบ่งชี้ที่พักรักษ์โลกจะช่วยกระตุ้นให้เดินทางได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น และ 62% จะรู้สึกดีขึ้นเมื่อเข้าพักหากทราบว่าที่พักดังกล่าวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

อุปสรรคต่อการรักษ์โลก

ถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจเต็มเปี่ยม แต่ก็ใช่ว่าหนทางสู่การเป็นผู้เดินทางหัวใจสีเขียวจะราบรื่นเสมอไป จากการสำรวจพบว่าอุปสรรคทั่วไปที่ขวางกั้นผู้เดินทางไม่ให้เลือกสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเดินทางมีดังนี้

 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกที่เห็นด้วย
ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้การเดินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น37%

 

ถึงจะเจอตัวเลือกด้านการเดินทางที่รักษ์โลกมากขึ้น แต่ก็มีตัวเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจกว่า34%
มีงบไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางแบบรักษ์โลก36%
แผนการเดินทางจำกัดตัวเลือกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เลือกได้34%
จุดหมายด้านการเดินทางแบบยั่งยืนน่าดึงดูดใจน้อยกว่าจุดหมายอื่น34%
ฉันรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจึงจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน50%

 

ผู้เดินทางเห็นว่าบริษัทด้านการเดินทางมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ โดยมีผู้เดินทาง 71% คิดว่าบริษัทด้านการเดินทางควรเสนอตัวเลือกสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ลูกค้า อย่างไรก็ตามผู้เดินทางทั่วโลกเกือบครึ่ง (46%) ยอมรับว่าการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนไปเที่ยวนั้นยากกว่าการเลือกในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยผู้เดินทางทั่วโลกเกือบ 1 ใน 3 (31%) ระบุว่าการท่องเที่ยวถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ไม่อยากมาคิดถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากการตั้งเป้าหมายไปสู่การลงมือจริง

ผลการสำรวจยังพบอีกด้วยว่าผู้เดินทางจะเกิดแรงกระตุ้นให้เดินทางแบบรักษ์โลกมากขึ้นหากมีแรงจูงใจด้านการเงิน เช่น มีการลดหย่อนภาษีเมื่อเลือกตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (46%) และที่ตามมาติด ๆ ก็คือเว็บไซต์สำหรับจองออนไลน์มีตัวเลือกจำกัดการค้นหาที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงการสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ ในจุดหมาย ผู้เดินทางทั่วโลกกว่าครึ่ง (52%) กล่าวว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้รักษ์โลกมากขึ้นตอนที่เดินทาง เช่น เดิน ขี่จักรยาน หรือเดินป่าถ้าทำได้ นอกจากนี้มี 68% ที่กล่าวว่าอยากให้เงินที่ใช้จ่ายไปตอนที่เดินทางไปถึงชุมชนในท้องถิ่น และในทำนองเดียวกัน ผู้เดินทางทั่วโลกเกือบ 3 ใน 4 (72%) ต่างก็มองหาโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วน 2 ใน 5 (41%) ต้องการให้บริษัทด้านการเดินทางแนะนำว่าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรตอนที่เดินทาง และผู้ตอบแบบสอบถาม 56% กล่าวว่าถ้าที่พักในทริปท่องเที่ยวมีตัวเลือกที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ก็จะเลือกสิ่งนั้น

“ปีนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้วที่ Booking.com ได้จัดทำรายงานด้านการเดินทางแบบยั่งยืนขึ้น และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เห็นผู้เดินทางมีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะเดินทางอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่ายังคงมีความท้าทายที่ซับซ้อนอยู่หากต้องการที่จะตระหนักถึงการเดินทางแบบรักษ์โลกได้อย่างเต็มที่”นายเปแปน แรฟเวอร์ส รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายที่พักของ Booking.com กล่าว

“ในฐานะที่เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเดินทาง เราจึงมองหาวิธีสร้างนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มของเราอยู่เสมอ ซึ่ีงครอบคลุมตั้งแต่ที่พัก ไปจนถึงการสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ และการเดินทาง โดยได้ทดสอบวิธีต่าง ๆ ที่จะเผยข้อมูลและมอบความช่วยเหลือให้ลูกค้าในการเลือกตัวเลือกด้านการเดินทางแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนและลงทุนด้านนวัตกรรมในแวดวงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนผ่านทางโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ เช่น Booking Booster, Cares Fund และ Cares Lab และสิ่งที่สำคัญก็คือทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมด้านการเดินทาง ทั้งบริษัทที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานไปจนถึงบริษัทสตาร์ทอัพ จุดหมายการท่องเที่ยว ที่พัก บริการด้านการเดินทาง และผู้ให้บริการสิ่งที่น่าสนใจ ตลอดจนตัวนักท่องเที่ยวเองจะต้องร่วมมือกัน เพราะมีแต่การร่วมแรงร่วมใจเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

Robot กับงานเอกสารดิจิทัล ก้าวแรกเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคใหม่

Next Article
personalized ad

แท็กซี่ญี่ปุ่นใช้ระบบตรวจจับใบหน้า ยิงโฆษณา personalized ad ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Related Posts