Sea Insight Future Focus

Sea จัดเสวนา Sea Insight Future Focus หนุนประเทศไทยก้าวทัน Digital Transformation

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัดงานเสวนาพิเศษ Sea Insight Future Focus เพื่อเปิดมุมมองให้องค์กร และสังคมไทย เท่าทันยุค Digital Transformation นำโดย ดร. สันติธาร เสถียรไทย และ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ สองผู้บริหารของ Sea ร่วมด้วย บุคลากรชั้นนำ อาทิ คุณสุทธิชัย หยุ่น และ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด ฯลฯ

 

Digital Transformation คืออะไร?

Digital Transformation หรือการนำ Digital Technology อาทิ ‘Cloud’, ‘Big Data’, IoT ฯลฯ มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้แต่ภาครัฐเอง ก็พยายามผลักดัน ด้วยนโยบาย ‘Thailand 4.0’ ให้โครงสร้างเศรษฐกิจในระดับมหภาค เป็น ‘Value–Based Economy’ หรือ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’

 

การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล

ข้อมูลจาก ‘Dell Technologies’ และ ‘Intel’ ระบุว่า ประเทศไทยมีองค์กรดิจิทัลแบบเต็มตัว (Digital Leader) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ประมาณ 7%

ส่วนองค์กรที่มีแผนงานดิจิทัลแบบจริงจัง และลงทุนด้านนวัตกรรม (Digital Leader: Digital Adopter) ประมาณ 40% รวมถึงองค์กรที่กำลังปฏิรูปสู่ดิจิทัลอย่างระมัดระวัง มีการวางแผนด้านนวัตกรรมในอนาคต ประมาณ 23%

ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดที่เข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว

 

ดร. สันติธาร เสถียรไทย
“ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง คนยังเป็นฟันเฟืองสำคัญ”

ดร. สันติธาร ในฐานะ Group Chief Economist แห่ง Sea (Group) กล่าวว่า Sea ต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯจึงตระหนักถึงผลกระทบจาก Digital Transformation ต่อสังคมในทุกๆด้าน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องไล่ตามความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทัน และเป็นที่มาของการจัดงาน Sea Insight Future Focus เพื่อสร้างการรับรู้สู่วงกว้าง

“รายงานปลดล็อคโลกเศรษฐกิจในยุคแห่งการปฏิรูปด้วยดิจิทัล” จาก ‘Microsoft’ และ ‘IDC Asia Pacific’ พบว่า แม้กว่า 82% ขององค์กรในประเทศไทยเริ่มปรับองค์กรแล้ว แต่ความท้าทายที่ต้องพบในอนาคต ก็คือการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ และปัญหาช่องว่างของทักษะ ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจในเทคโนโลยี และขาดทักษะที่จำเป็นในการปรับตัว”

 

ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
“การศึกษาคือกุญแจสำคัญ”

ดร.ศรุต ในฐานะ Director of Sea (Thailand) เสริมถึงการเตรียมพร้อมรับมืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น องค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่สำคัญคือการอบรมทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลากรไทย ทั้ง ‘Learning Skills’ ‘Literacy Skills’ และ ‘Life Skills’ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“ในมุมมองของ Sea เรามุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ปั้นบุคลากรให้เปี่ยมด้วยทักษะแห่งอนาคต ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ในกระบวนการทำงาน ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้าในสายงาน และแนวทางส่วนกลางขององค์กร”

“เรายังสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาความสามารถของเยาวชน ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการผลิตและบริหารธุรกิจ Digital Entertainment มอบโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงาน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันกับทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน ในการก้าวไปข้างหน้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ”

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
แฟนบอลไทย

Hotels.com เผยแฟนบอลไทยยอมงดสังสรรค์ทั้งเดือน เพื่อชมบิ๊กแมตช์ขอบสนาม

Next Article
Model 3

Tesla เปิดรับออร์เดอร์ Model 3 ในจีนแล้ว คาดส่งมอบใน 6 เดือน

Related Posts