จะทำอย่างไรเพื่อให้คนไทยทุกวัย รู้เท่าทันการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีทั้งโอกาสและอันตราย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA ชวนทุกท่านมาร่วมระดมสมอง คิดเกม และ กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมลุ้นรับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ในกิจกรรม Internet for better Life Hackathon by ETDA

Hackathon คือวิธีการระดมสมองที่นิยมในซิลิคอน วัลลีย์ เป็นการนำคนจากสาขาต่างๆ มาช่วยกันแก้ไขโจทย์เฉพาะในเวลาอันสั้น เพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหาและมี Facilitator คอยช่วย เพื่อให้ผู้ร่วมการระดมสมอง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โจทย์ครั้งนี้ คือการคิดกิจกรรม หรือ เกมการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมัธยมปลาย และผู้สูงวัยใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ร่วมด้วยเมนทอร์จากหลากหลายสาขา นำโดย

ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง, CFP ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง YoungHappy ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคนวัยเก๋า

และคุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง AHEAD.ASIA

กิจกรรมนี้ จะมีขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรม Mercure มักกะสัน ( ห้องมักกะสัน 1 ) ระหว่าง 8.30 – 17.00 น. รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

**หากเป็น นักเรียนมัธยมปลาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/2XpiXOi

มีคำถามติดต่อ : 093-541-4945 คุณโอ๊ต