ผู้นำ

พลิกตำราคุณสมบัติผู้นำแบบ perfect 10 รับรองโดยงานวิจัยจาก Google

Google คือหนึ่งในองค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของโลกในปัจจุบัน นอกจากบริการและผลิตภัณฑ์ที่โดนใจผู้คนแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จ คือการสร้าง ” ผู้นำ ” ที่ดีเพื่อดูแลควบคุมแต่ละหน่วยงานให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้นำในองค์กร ในชื่อ Project Oxygen ที่บริษัทฯ ใช้เวลา นับสิบปี ทำการวิจัยเพื่อหาคุณสมบัติของผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

และนี่คือคุณสมบัติ 10 ข้อของผู้นำที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ ในแบบฉบับ Google

ONE DAY WITH CEO #5 : Sundar Pichai แห่ง Google

#1
เป็นโค้ชที่ดี

แทนที่จะแก้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทันที ผู้นำที่ดี คือคนที่มองเห็นปัญหาเหล่านั้น เป็นโอกาสในการสอนคนให้พัฒนาตัวเอง ผ่านคำแนะนำ และมุมมองเมื่อสมาชิกในทีมต้องการ

เพราะเมื่อผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ สมาชิกในทีมจะได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่าและเติบโตขึ้น

#2
คอยสนับสนุน ไม่ใช่แทรกแซง

ผู้นำที่ดีควรให้อิสระในการทำงานแก่สมาชิกในทีม ทั้งการนำเสนอไอเดีย การเสี่ยงและทดลองแบบสมเหตุสมผล รวมถึงเรียนรู้จากความผิดพลาด

บทบาทของหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ คือการสนับสนุนเครื่องมือต่างๆที่จำเป็น รวมถึงสร้างบรรยากาศในการทำงาน และกำหนดตารางเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

#3
ช่วยให้ลูกทีมรู้สึกมั่นคง

ในงานวิจัยชิ้นหนี่ง Google สรุปว่าการสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ส่งผลดีต่อผลงานอย่างเห็นได้ชัด

เพราะเมื่อทุกคนมั่นใจว่าเมื่อเกิดความผิดพลาด จะไม่มีการเยาะเย้ยหรือลงโทษ แต่จะยังได้รับการสนับสนุนในรูปของการตั้งคำถามเพื่อหาสาเหตุหรือให้คำแนะนำและไอเดียใหม่ๆแทน ก็จะกล้าคิด กล้าทำมากขึ้น

#4
พร้อมลุยไปกับทีม

ผู้นำ เป็นมากกว่าแค่ดาวเด่นหรือสมาชิกคนสำคัญของทีม แต่ต้องช่วยผลักดันให้คนรอบข้างพัฒนาขึ้นด้วย

ทั้งจากการเป็นแบบอย่างที่ดี และพร้อมล้มลุกคลุกคลานไปกับคนอื่นๆด้วย การสวมบทบาท “ลูกพี่” มากกว่า “เจ้านาย” ช่วยกระตุ้นให้คนอื่นๆฮึกเหิมไปด้วย

#5
สื่อสารได้ดี ทั้งในฐานะผู้พูดและผู้ฟัง

การเป็นผู้ฟังที่ดี คือคุณสมบัติของผู้นำที่ดี เพราะนั่นจะช่วยให้เข้าใจทีมงานมากขึ้น พร้อมแสดงความรู้สึกร่วม และความเห็นที่เหมาะสมได้

ในฐานะผู้พูด ผู้นำที่พูดตรงไปตรงมา และโปร่งใส พร้อมแชร์ข้อมูลที่จำเป็นให้ทุกคนรู้ ก็จะทำให้ทีมงานเข้าใจว่า “ทำไม” งานที่กำลังทำถึงมีความสำคัญ

แก้ทุกปัญหาด้วยการสื่อสารให้ตรงจุด สไตล์ สัตยา นาเดลลา ซีอีโอ Microsoft

#6
ขัดเกลาและผลักดันทีมไปตาม career path

นอกจากคำชมที่เหมาะสมแล้ว ผู้นำที่ดี ก็ต้องพร้อมให้ฟีดแบ็กที่จำเป็นต่อการพัฒนาตัวเองของทีมงานด้วย เพื่อให้คนเหล่านั้นเติบโตขึ้นทุกครั้งเมื่อเจอปัญหา

และเมื่อสมาชิกในทีมพัฒนาขึ้น หัวหน้างานก็ต้องคอยผลักดันให้คนเหล่านั้นมุ่งหน้าต่อไปตาม career path ที่ถูกต้องด้วย การทำแบบนี้จะเป็นแบบอย่างแก่คนในทีมว่าการให้นั้นเป็นอย่างไร

เปิดประสบการณ์บุกเบิกธุรกิจ กับ สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ ผู้ก่อตั้ง Choco CRM

#7
มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน

ผู้นำ ต้องรู้ว่า ณ ตอนนี้ ทีมของตนอยู่ตรงไหน และเป้าหมายที่กำลังมุ่งหน้าไปคือที่ไหน รวมถึงเครื่องมือจำเป็นในการไปสู่จุดหมาย

และในฐานะหัวเรือใหญ่ ก็ต้องคอยสื่อสารให้สมาชิกเข้าใจบทบาทของตัวเอง รวมถึงรับรู้ตลอดว่าตอนนี้เข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้แค่ไหนแล้ว

#8
เข้าใจทักษะหลักๆที่จำเป็น เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้

ผู้นำหรือหัวหน้างาน ไม่ใช่คนที่ต้องไปลุยงานเองก็จริง แต่ก็จำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของงานที่คนในทีมทำ รวมถึงสิ่งที่คนเหล่านั้นทำในแต่ละวัน และปัญหา

ฉะนั้น ทุกครั้งที่ย้ายไปดูแลแผนกใหม่ๆ ก็ควรใช้เวลาเพื่อเข้าใจกลไกหลักในการทำงาน และสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้น ก่อนเริ่มเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อไป

8 ทักษะการทำงานยุคใหม่ ที่คุณควรมีไว้ติดตัว ในยุค 4.0

#9
ประสานงาน อย่าประสานงา

ปัญหาของการจัดการแบบเดิมๆคือการมองทีมของตัวเอง และทีมอื่นๆ แยกจากกันอย่างเด็ดขาด และพยายามแข่งขันกันทั้งที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน

ผู้นำที่ดีจะต้องมองเห็นภาพขององค์กรกว้างกว่านั้น เพราะเป้าหมายของทีมคือการช่วยยกระดับบริษัทให้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ควรกระตุ้นให้ทีมอื่นๆทำแบบเดียวกันด้วย

#10
ไม่เบ็ดเสร็จ แต่เด็ดขาดในการตัดสินใจ

ผู้นำต้องตัดสินใจได้เด็ดขาด ไม่ใช่จากความต้องการส่วนตัวแบบเผด็จการ แต่ต้องเกิดจากการพิจารณาข้อมูลที่รวบรวมและผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว เพื่อประโยชน์ของทีมและองค์กร แม้หลายครั้งอาจขัดต่อความต้องการของบางคนก็ตาม

AHEAD TAKEAWAY

ถ้าลองพิจารณาคุณสมบัติทั้ง 10 ข้อที่มีการสรุปมาแล้ว จะเห็นว่าในฐานะผู้นำ ทักษะเชิงเทคนิคนั้น มีความสำคัญน้อยกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) อย่างเห็นได้ชัด

เพราะความสามารถเฉพาะตัว หรือทักษะต่างๆนั้น คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจทำได้ดีกว่า (ซึ่งในอนาคต อาจเป็น AI ที่ทำได้ดีกว่ามนุษย์ด้วย สำหรับงานประเภทที่ต้องทำซ้ำๆ)

Jack Ma เตือน AI แย่งงานมนุษย์ แนะปรับตัวเพื่อรับมือ

แต่คนที่สามารถมองภาพกว้าง และอ่านออกว่าควรเดินต่อไปทางไหน

ขอเพียงเข้าใจหลักการพื้นฐานในการทำงาน ก็สามารถสื่อสารเพื่อให้คนที่มีทักษะเฉพาะดีกว่า เป็นคนลงมือทำ เพื่อผลักดันให้องค์กรมุ่งหน้าสู่เป้าหมายได้นั่นเอง

สำหรับคนที่กำลังมองหาว่า soft skills ที่จำเป็นต้องมีในยุคนี้มีอะไรบ้าง ลองอ่านเพิ่มเติมได้ใน 4 ทักษะสำคัญที่ มิลเลนเนียล ต้องมี ในยุค 4.0

เรียบเรียงจาก
Google spent 10 years researching what makes the ‘perfect’ manager — here at the top 10 traits they found

Great managers still matter: the evolution of Google’s Project Oxygen

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
Internet for better Life Hackathon

ETDA ชวนระดมสมองให้คนไทยเท่าทันอินเตอร์เน็ต ในกิจกรรม Internet for better Life Hackathon

Next Article
Gen Z

ผลสำรวจพบวัยรุ่น Gen Z ยังช้อปปิ้งในห้าง แต่ "บ้าน-โรงเรียน" คือแหล่งรวมตัวใหม่

Related Posts