มีการประเมินจากนักวิเคราะห์ทั่วโลก ว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 อาจรุนแรงกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์

คำถามที่ตามมาคือผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ต้องทำอย่างไร เพื่อประคับประคององค์กรให้อยู่รอด

หลายรายเลือกปรับลดขนาดขององค์กร เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่งานวิจัยจาก PricewaterhouseCoopers พบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับแรก

“เพราะเป้าหมายทางธุรกิจ และรายรับขององค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วในตอนนี้ การลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กรอย่างทรัพยากรบุคคล จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ” คือความเห็นจาก เดวิด คลาร์ก ของ PricewaterhouseCoopers ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน

และนี่คือ 4 แนวคิดที่ ผู้นำองค์กรยุคใหม่ ต้องรู้ และนำมาใช้ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบัน

#1
ความร่วมมือคือพลัง

ผู้นำในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จะเลือกสร้างความเปลี่ยนแปลงทันที

คล้าร์ก มองว่าสถานการณ์ปัจจุบัน คือโอกาสดีสำหรับองค์กรต่างๆ ในการได้ลองอะไรใหม่ๆบ้าง เหมือนที่แทบทุกบริษัทถูกบังคับให้ต้องทำงานจากระยะไกล และหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ คล้าร์ก แนะนำ คือการสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ หรือการข้ามสายงานระหว่างแผนก ซึ่งเป็นสิ่งที่ 84% ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จเลือกทำ

แต่การจะผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ผู้บริหารต้องทำมากกว่าแค่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำตาม แต่ต้องหาวิธีปลูกฝังความคิดนี้ไว้ในวัฒนธรรมองค์กรให้ได้

(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมมือกัน และทำงานโดยไม่แบ่งฝ่ายได้ใน 10 ทักษะสุดฮอต การันตีโดย LinkedIn ที่นี่)

#2
เน้นการรีสกิล และฝึกฝน

อีกเรื่องที่จำเป็น คือการให้ความสำคัญกับการสร้างหรือหาวิธีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คนในองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

63% ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเทรนพนักงานใหม่หมด เพื่อให้เหมาะกับคนในองค์กรมากที่สุด

และวิธีที่องค์กรส่วนใหญ่เชื่อว่าได้ผลมากที่สุด (72%) คือการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร

คล้าร์ก อธิบายว่าผู้นำองค์กรจะต้องมองให้ไกลกว่าการทำงานแบบวันต่อวัน แต่ต้องคิดถึงภาพขององค์กรที่อยากให้เป็นในอีกหกเดือนหรือหนึ่งปีข้างหน้าแทน

(อ่านเพิ่มเติม 10 Soft Skills ที่คุณต้องมีในโลกยุคใหม่)

#3
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่าง คอมพิวเตอร์ ดีไวซ์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายที่ใช้งาน คือองค์ประกอบสำคัญสำคัญสำหรับอนาคต

ผลสำรวจยังพบว่าการลงทุนในส่วนนี้ จะสร้างความพอใจให้พนักงานในองค์กรมากถึง 77%

คล้าร์ก ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบัน ที่บีบให้ต้องปรับมาทำงานระยะไกลแบบกะทันหัน ทำให้หลายองค์กรเพิ่งพบว่า ที่ผ่านมา ลงทุนไปกับเรื่องนี้ไม่มากพอ ทั้งที่ควรจะเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้แข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาวะวิกฤตแบบนี้

(อ่านเพิ่มเติมถึงความสำคัญของ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ได้ใน วิถีชีวิตชาวจีนที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี หลังวิกฤตโควิด)

#4
มองไกลถึงอนาคต

อีกหนึ่งกุญแจสำคัญ ในการสร้างองค์กรที่แข็งแรง คือการตั้งสมมติฐานล่วงหน้า ว่าเมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติแล้ว อะไรคือสิ่งที่จะเป็น “มาตรฐานใหม่” ของธุรกิจที่คุณทำอยู่

หลายปีมานี้ 2 ใน 3 ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ เคยผ่านความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมาแล้วหลายเรื่อง ทั้งรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิม แนวทางขององค์กรที่ต่างออกไป หรือการต้องควบรวมกับบริษัทอื่นๆ

การที่องค์กรเหล่านี้ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ เพราะคนในองค์กรไม่ได้มองแค่ในปัจจุบัน แต่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น และเตรียมตัวให้พร้อมรับมือ

“สุดท้าย บุคลากรยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร” คล้าร์ก สรุป

” ผู้นำองค์กรยุคใหม่ ต้องเลือกลงทุนในสิ่งที่สำคัญจริงๆ สร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นให้ได้ ถ้าทำสำเร็จ องค์กรของคุณจะพร้อมแข่งขันในทุกสถานการณ์ แม้แต่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้”

(อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และทักษะอื่นๆที่จำเป็นได้ใน 10 ทักษะในยุคอยู่ยาก เพราะหุ่นยนต์แย่งงาน)

เรียบเรียงจาก
Payback ahead. Take Charge of your future.

4 Ways Top Digital Leaders Are Supporting Their Workforce Now

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า