บำรุงราษฎร์ เผยแผนปฏิบัติการในทุกมิติ พร้อมรับมือ โควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของภาคโรงพยาบาลเอกชน ก็เร่งหาแนวทางบริการผู้ป่วยและยกระดับมาตรการเข้มงวด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Executive Consultant & Senior Associate Chief Medical Officer (Medical Quality & Informatics)ในฐานะผู้ขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการ COVID-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่าทางรพ. มีความพร้อมในการรับมือ หากมีการแพร่กระจายในวงกว้าง

โรงพยาบาลได้พิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลใน 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

  • ศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
    บำรุงราษฎร์ ให้การบริบาลทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนด้วยนวัตกรรมขั้นสูง และมาตรฐานระดับสากล มีทีมดูแลผู้ป่วยวิกฤต ทีมแพทย์ทางเดินหายใจ ทีมแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และทีมแพทย์ครอบคลุมทุกสาขา และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่ได้การรับรองจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน College of American Pathologists (CAP) อย่างเต็มรูปแบบ และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ด้วย
  • ความสามารถในการตรวจคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย
    โรงพยาบาลเสริมสมรรถนะสูงสุด ในการตรวจหาเชื้อระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่สามารถทราบต้นทางได้ว่าผู้ป่วยติดมาจากไหน เพื่อป้องกันผู้ที่ยังไม่ป่วยไปสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ ได้เตรียมการเรื่องนี้ มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 แล้ว โดยได้เปิด “Special Clinic” แยกพื้นที่ออกมาจากอาคารบริการปกติ ไม่ปะปนกับคลินิกการรักษาอื่น ๆ รวมถึงจัดตั้งคลินิกโรคหวัด ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหวัดหรือมีไข้หวัดโดยเฉพาะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนจะแพร่กระจายในวงกว้าง
  • มีมาตรการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาคุณภาพสูงตามมาตรฐานสูงสุดในระดับสากลของ Workplace Hygiene เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในโรงพยาบาล
  • ทรัพยากรและอุปกรณ์ โรงพยาบาลได้วางแผนรับมือ ตั้งแต่ได้รับสัญญาณเตือนครั้งแรก และได้มีการสำรองทรัพยากร อาทิ ชุดน้ำยาตรวจ ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพื่อเตรียมรองรับการแพร่ระบาดกระจายในวงกว้าง โดยศึกษาจากประสบการณ์ของเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน, อิตาลี, อิหร่าน และประเทศอื่น ๆ สมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีการจัดทำเหตุการณ์จำลองผ่าน Simulation Learning Center ให้บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ฝึกฝน รวมถึงจัดตั้งทีมวิชาการ ที่เรียกว่า “ทีมขงเบ้ง” เป็นที่ปรึกษา คอยช่วยหาข้อมูลทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “บำรุงราษฎร์ขอให้ผู้มาใช้บริการ มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็น DNA วัฒนธรรมขององค์กรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต จะมีโรคอุบัติใหม่เข้ามาท้าทายวงการแพทย์ โรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญในการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ DNV-MIR Managing Infection Risk แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียและนอกทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการควบคุมโรคติดเชื้อตลอดทั้งกระบวนการอย่างเป็นระบบ”

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

5 กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ ในช่วงล็อคดาวน์

Next Article
พฤติกรรมการใช้จ่าย

โควิด ทำพฤติกรรมการใช้จ่ายคนอเมริกันเปลี่ยน อุปโภคบริโภคพุ่ง ท่องเที่ยวดิ่ง

Related Posts