โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวบริการใหม่ “ 60 Second Service ” เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานจบกระบวนการภายในเวลาเพียง 60 วินาที

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ และได้รับใบสั่งยาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับบริการพื้นฐาน เช่น ฉีดวัคซีน และรับยา ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสะดวกสบาย ปลอดภัยสูงสุด ซึ่งตอบโจทย์ในสถานการณ์ COVID19 รวมถึงยังเป็นเทรนด์การให้บริการรูปแบบใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็น new normal ในอนาคตด้วย

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า