เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยร่วมต้านภัย COVID-19 รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพส่วนตัวและ​ส่วนรวม ด้วยการมอบชุด PPE และบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลต่างๆ

ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้มอบชุด Personal Protective Equipment (PPE) รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,650 ชุด แก่ โรงพยาบาลศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช

รวมทั้งมอบเงินบริจาคจากความร่วมมือร่วมใจของชาวเคพีเอ็มจี รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และจำนวนอีก 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วย COVID-19

นอกจากนี้ เคพีเอ็มจี ยังได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,200 ชิ้น และแอลกอฮอล์จำนวน 50 แกลลอน​ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิดวงประทีป เพื่อแจกจ่ายในโครงการผู้ป่วยข้างถนนและคนไร้บ้าน รวมทั้งประชาชนในชุมชนคลองเตยเพื่อจะได้นำไปใช้ป้องกันการติดเชื้อและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า