กรุงศรี จัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์แบบ Exclusive ภายใต้ธีม “Business Implications from COVID-19, Now and Next Series” ระหว่าง เมษายน ถึง มิถุนายน เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19

นางสาวมันตินี อัครเสริญ ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี ยึดมั่นในหลักการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญกับบริการทางการเงินที่แตกต่าง เรายังมุ่งเน้นการสร้างบริการเสริมให้กับลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารได้ยกระดับบริการ Krungsri Business Empowerment เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลความรู้ กิจกรรมสัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ผ่านการสร้างเครือข่ายให้กับลูกค้าตามความต้องการและทันเหตุการณ์

ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้กรุงศรีสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่มีการระบาดของ โควิด-19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ธนาคารยังคงเดินหน้าจัดสัมมนาอันเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าธุรกิจ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดมาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเตรียมความพร้อม เพื่อกลับมารีสตาร์ทธุรกิจได้อย่างเท่าทันในยุคชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ”

กรุงศรี จะจัดซีรีส์สัมมนาเจาะลึกเข้มข้น 4 ครั้ง ภายใต้ธีม “Business Implications from COVID-19, Now and Next Series” ซึ่งได้เริ่มจัดตอนแรกไปแล้วในเดือนเมษายน สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ประธานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มบริษัท Sea จำกัด และนางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจและการเงินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และแบ่งปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

สำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ตอนที่2 ภายใต้หัวข้อ “Now and Next for Real Estate & Service” ที่จะจัดในวันที่ 28 พฤษภาคม เน้นสำหรับลูกค้า SME มีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

มีวิทยากรคือ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงายวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์การก้าวข้ามวิกฤตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัมมนาออนไลน์ตอนที่ 3 หัวข้อ “Building Business Immunity” สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และสถาบันการเงิน ซึ่งจะจัดในเดือนมิถุนายน

มีวิทยากรคือ Mr.Takahiro Sekido, Chief Japan Strategist, Global JPY Strategy Research ของ MUFG และ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจเพื่อให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางความไม่แน่นอน

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในยุค New Normal และในเดือนเดียวกัน จะจัดตอนที่ 4 ในหัวข้อ “Business Toward the Next Normal” โดยจะเน้นในด้านกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหลังจากวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลธุรกิจแบบใหม่

การจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ นับเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า Krungsri Business Empowerment มุ่งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม

ได้แก่ ลูกค้า SME  ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงินและลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น นำไปใช้บริหารจัดการธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่สูงและบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในโลกปัจจุบัน สอดคล้องกับพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้กับลูกค้าและตอกย้ำศักยภาพของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG ที่ช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต

สามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Krungsri Business Empowerment FacebookKrungsri Simple Youtube และ เว็บไซต์ krungsri.com

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า