นายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ LINE ประเทศไทย แนะภาคธุรกิจใช้แนวคิด Growth Mindset มอง New Normal หรือความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการค้นหาและพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า

ปรับองค์กรรับ New Normal แบบ LINE

ในการให้สัมภาษณ์กลุ่มผ่าน VIDEO CONFERENCE ภายใต้หัวข้อ ‘LINE แนะแนวทางการปรับตัวธุรกิจ ด้วย GROWTH MINDSET ท่ามกลางวิกฤตรับ NEW NORMAL’ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง และบังคับให้ทุกคนต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมด

“ตัวอย่างใกล้ตัว คือการที่ผู้คนต้อง Work from Home โดยไม่เจอหน้าเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า องค์กรจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นจากที่บ้าน

“และก็มีหลายบริษัทที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาส พัฒนาสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนหรือองค์กรที่อยู่รอดต่างประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ Growth Mindset”

LINE เองก็ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ ปรับเปลี่ยนองค์กรให้รับมือกับ New Normal ในฐานะแพลตฟอร์มที่ตอบสนองทุกความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า เพื่อช่วยผู้ประกอบการออนไลน์

อาทิ ฟีเจอร์ Watch Together สำหรับ LINE Group Call สามารถแชร์หน้าจอหรือดูวีดีโอพร้อมกันระหว่าง LINE Call การปรับปรุง LINE Desktop Version สำหรับผู้ใช้งานผ่านพีซี

หรือ MyShop เครื่องมือช่วยส่งเสริมการขายบน LINE Official Account ที่เพียบพร้อมด้วยฟีเจอร์สำหรับปิดการขาย จนสามารถเพิ่มยอดผู้ใช้ LINE OA ถึง 4 ล้านแอคเคาท์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

3 กลยุทธ์ภายใต้แนวคิด Growth Mindset

นายนรสิทธิ์ ยังกล่าวถึงกลยุทธ์ 3 ข้อที่ LINE ใช้ ภายใต้แนวคิด Growth Mindset ที่ไม่มองว่าอุปสรรคคือปัญหาแต่คือโอกาสในการค้นหาและพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อสามารถปรับตัวให้ก้าวทันและรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง

1) การตั้งเป้าหมายแบบก้าวกระโดด (Leapfrog Goal Set)
ทำงานภายใต้เวลาเท่าเดิมด้วยความท้าทายที่มากขึ้น ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้พนักงานสามารถคิดนอกกรอบ สร้างการเติบโตและกระตุ้นให้เกิดการ “คิดใหม่ ทำใหม่”

2) สนับสนุนให้กำลังใจและมอบความเชื่อใจ (Empower & Trust)
การตั้ง KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระหว่างช่วง WFH เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรสนับสนุนให้กำลังและมอบความเชื่อใจแก่พนักงาน ให้เกิดสมดุลในการทำงานหรือ Work-life Balance เพื่อป้องกันความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน อาจจัดให้มีกิจกรรมให้คำปรึกษาความเครียด หรือกิจกรรมออกกำลังกายออนไลน์จากบ้าน นำไปสู่การทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง (Extreme Ownership)
สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรแก่พนักงาน โดยความรู้สึกนี้จะผลักดันให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างยิ่งยวด ตลอดจนพนักงานทุกคนจะคอยช่วยเหลือและทำงานร่วมกัน เพื่อนำองค์กรก้าวไปข้างหน้าภายใต้เป้าหมายเดียวกัน

“วิกฤตโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจไทยต้องกลับมาคิดวางแผนโครงสร้างธุรกิจกันใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจะไม่มีความหมาย หากคุณไม่เริ่มต้นด้วยการมี Mindset ที่ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งการนำแนวคิดแบบ Growth Mindset มาประยุกต์ใช้บนแพลตฟอร์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่ถูกต้องคือกุญแจสู่การปรับตัวสู่ยุค New Normal หรือความปกติใหม่ได้อย่างแท้จริง” นายนรสิทธิ์ กล่าวสรุป

กรณีศึกษา Find Food เกษตรกรดิจิทัลยุค New Normal

หนึ่งในตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรับมือความปกติใหม่ คือ แพลตฟอร์ม ‘Find Food’ ที่ใช้ LINE Official Account (@findfood19) ร่วมกับ MyShop ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และชุมชนในท้องที่ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง

ตัวอย่างความสำเร็จของ Find Food คือการส่งออกลิ้นจี่สดจากดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย ที่มียอดสูงกว่า 2 หมื่นกิโลกรัม จากยอดการสั่งซื้อ 2,654 รายการภายใน 7 วัน

สร้างงานให้กับคนในชุมชนกว่า 100 คน แบ่งเป็น 15 ครอบครัวที่ทำการเกษตรและ 13 ครอบครัวที่ดำเนินการขนส่งสินค้า

ล่าสุด Find Food สามารถช่วยชุมชนระบายผลผลิตทางการเกษตรไปแล้วกว่า 30 ตัน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ไปแล้วเกือบล้านบาทในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า