โควิด-19 ไม่เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองด้านสุขอนามัยของเรา แต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เราเปลี่ยนวิถีชีวิต ด้วยการหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น ขณะที่องค์กรและผู้ประกอบการต่างๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่เช่นกัน

ทาง CNBC ได้ทำการสัมภาษณ์ ทักษะการทำงานผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาถึงทิศทางที่รูปแบบการทำงานจะเดินไปข้างหน้าหลังจากนี้ และสรุปออกมาเป็น ทักษะการทำงาน สำคัญ 5 ประเภทที่องค์กรต้องการจากคุณ

#1
วิทยาการข้อมูล

ข้อมูลจาก LinkedIn ระบุว่าทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (data science) เป็นหนึ่งในกลุ่มทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด เมื่อวัดจากการประกาศรับสมัครงานบนแพลตฟอร์ม

เจค ชวาร์ทซ ซีอีโอ General Assembly ผู้ให้บริการคอร์สสอนโค้ดดิ้ง ดีไซน์ และวิทยาการข้อมูล ให้ความเห็นว่า เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรต้อง “คิดใหม่” โดยอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจ

ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นที่ต้องการในตลาด ส่วนภาษาซึ่งจำเป็นที่สุดสำหรับทักษะนี้ คือ SQL (Structured Query Language) ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล

ส่วนหลักสูตรยอดนิยมที่มีคนลงเรียนมากเป็นลำดับต้นๆ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์ราคาบน Excel, การใช้เครื่องมือวิทยาการข้อมูลเพื่อการค้า, หลักสูตรวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น และวิศวกรรมข้อมูล

#2
soft skills และการสื่อสาร

อลิสสา เมอร์วิน รองประธานฝ่าย Sales Solutions ของ LinkedIn เชื่อว่าจากนี้ไป แม้แต่งานขายก็จะเปลี่ยนผ่านสู่ออนไลน์มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันเหมือนเดิมอีกต่อไป

แต่เท่ากับว่าผู้ขายจำเป็นต้องมีทักษะในการฟังและเข้าใจคู่ค้าให้มากขึ้น ซึ่งก็รวมทักษะอื่นๆในกลุ่ม soft skills อย่าง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา และการสร้างความสัมพันธ์

วิเวก รวิสันการ์ ซีอีโอของ HackerRank แพลตฟอร์มจ้างงานเฉพาะทาง เห็นด้วยว่า soft skills จะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพที่ลดลง เพราะการสื่อสารถูกโยกไปผ่านเครื่องมือต่างๆอย่าง สมาร์ทโฟน หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มากขึ้น

แต่ไม่ได้หมายความว่า soft skills จะเข้ามาแทนที่ hard skills อย่างที่หลายคนเชื่อ เพราะบทบาทของทักษะทั้งสองกลุ่มนี้จะเติมเต็มให้กันและกันมากกว่า

อ่านเพิ่มเติม 10 Soft Skills ที่คุณต้องมี เพื่อเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่

#3
ทักษะในการประยุกต์ และสร้างสรรค์

เซซิล อัลเปร์-เลอรูซ์ รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ Ultimate Software บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคคลบนคลาวด์ มองว่าความสามารถในการประยุกต์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ

ความคล่องตัวและทักษะในการประยุกต์ จะช่วยในการปรับตัวและรับมือความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยต่อยอดหรือดึงประโยชน์สูงสุดจากทักษะที่มีอยู่ออกมาในรูปของแนวทางใหม่ๆ

อัลเปร์-เลอรูซ์ ยังมองคล้ายๆ รวิสันการ์ ด้วยว่าที่สุดแล้ว เส้นแบ่งระหว่าง soft และ hard skills จะค่อยๆเลือนหายไป

ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์นั้น ได้รับการพิจารณาให้เป็นทักษะประเภท soft skills ที่องค์กรต่างๆต้องการมากที่สุด จากการสำรวจโดย LinkedIn เมื่อปี 2019

อ่านเพิ่มเติม 7 อุปสรรคที่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

#4
ปัญญาประดิษฐ์

แคเรน ไฟชัค ซีอีโอของ Randstad North America เอเจนซีด้านการจ้างงาน มองว่า new normal ที่จะเกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19 คือองค์กรต่างๆจะยิ่งต้องการคนที่มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น

เพราะคนกลุ่มนี้ มักมีทั้งทักษะเชิงเทคนิค และการวิเคราะห์ภาพกว้างอยู่ในตัว

ฮาร์ลีย์ ลิปป์แมน ซีอีโอของ Genesis10 เสริมว่าสำหรับคนที่สนใจงานด้านนี้โดยตรง Python คือภาษาโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งสามารถหาคอร์สด้านนี้เรียนได้ไม่ยาก ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอย่าง EdX, Coursera หรือ Khan Academy

อ่านเพิ่มเติม 180 มหาวิทยาลัยในจีน เร่งดันหลักสูตร AI เป็นวิชาเอก

#5
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

จิมมี่ เอธริดจ์ ซีอีโอของ Accenture of North America มองว่าเมื่อคนจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนไปทำงานจากบ้านมากขึ้น แปลว่าองค์กรต่างๆ ต้องโยกย้ายการดำเนินงานไปอยู่ในโลกออนไลน์ด้วย

การป้องกันเพื่อเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรไม่ให้รั่วไหลออกไป ก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ผลสำรวจจาก ISC2 พบว่าปัจจุบันมีคนทำงานในสายนี้ประมาณ 2.8ล้านคน แต่การจะอุดช่องว่างเพื่อให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์มั่นคงขึ้น อาจต้องการคนมากถึง 4 ล้านคนเลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม 7 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ซีไอโอควรแก้ไข

เรียบเรียงจาก
5 skills experts say workers should master right now

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า