นายสยาม ประสิทธิศิริกุล รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน กรุงศรี รับ รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นและเทคโนโลยี ได้แก่

1) รางวัล Best Blockchain Project ระดับภูมิภาคเอเชีย ในฐานะผู้นำในด้านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศ จากนิตยสาร The Asset ซึ่งกรุงศรีได้รับรางวัลในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีจาก The Asset เป็นครั้งที่ 3

2) รางวัล Thailand Domestic Initiative of the Year for Supply Chain on Blockchain

3) รางวัล Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year จากนิตยสาร Asian Banking and Finance ติดต่อกันเป็นปีที่ ยืนยันความสำเร็จและการริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและ AI มาใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับ Ecosystem ของระบบซัพพลายเชนในประเทศไทยอย่างแท้จริ

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า