2021

5 เทคโนโลยีสำคัญแห่งปี 2021 คัดเลือกโดยบริษัทวิจัย Lux Research

ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การเกาะติดข่าวสารและกระแสของเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อไม่ให้ธุรกิจของคุณต้องตกเป็นฝ่ายตามหลัง

ในแต่ละปี Lux Research บริษัทวิจัยชั้นนำของสหรัฐฯ จะจัดทำรายงานชื่อ Foresight 2021 : Top Emerging Technologies to Watch โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ และรวบรวมสถิติต่างๆ เช่น สิทธิบัตร งานวิจัยทางการศึกษา การหาและระดมทุน ฯลฯ เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยี ที่จะมีบทบาทสำคัญ โดยเน้นการใช้งานจริงและตอบโจทย์ความต้องการในตลาดเป็นหลัก

และนี่คือ 5 เทคโนโลยีสำคัญ ที่จะมีบทบาทอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมหลักของโลก ในปี 2021

#1
รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

เมื่อเทคโนโลยีหลักอย่าง LiDAR มีราคาถูกลง และรถที่มีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับสูง กำลังจะวางตลาด บทบาทของคนขับรถ ทั้งในการใช้งานทั่วไป หรือในเชิงพาณิชย์ ก็จะค่อย ๆ ลดลง

สำคัญอย่างไร? : ประสิทธิภาพในการขับ และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น จะเป็นตัวเบิกทางให้เทคโนโลยีนี้ ถูกนำมาใช้งานจริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และเชิงพาณิชย์ และเมื่อรถไร้คนขับ ที่มีเทคโนโลยีระดับ 4 และ 5 (วิ่งได้เอง 100% โดยไม่ใช้มนุษย์ควบคุม) พร้อมใช้งาน ก็จะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับการคมนาคมและขนส่ง

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์รับสัญญาณ หรือ ระบบเชื่อมต่อ จะมีความสำคัญมากขึ้น ขณะที่การคมนาคมและขนส่ง ก็จำเป็นต้องเตรียมวางแผนรับมือ เมื่อถึงวันที่พนักงานขับถูกลดบทบาท หรือต้องเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ปัจจุบัน Waymo ผู้พัฒนารถไร้คนขับในเครือ Google มียานยนต์อัตโนมัติ ทั้งสิ้น 600 คัน และบางส่วนถูกนำมาให้บริการเป็นแท็กซี่ในพื้นที่จำกัดแล้ว

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • AI และ Data Analytics ข้อมูลในการเดินทางที่พัฒนาขึ้น ทั้งจากแผนที่ และระบบเซนเซอร์ ขณะที่ AI ก็ฉลาดและทำงานได้ดีขึ้น
 • หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จะช่วยผ่อนแรงคนขับ ไปจนถึงทำงานแทนได้ในกรณีขาดแคลนคน โดยเฉพาะในสังคมผู้สูงอายุ

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • แผนที่และข้อมูลภูมิทัศน์ความละเอียดสูง แผนที่ 3 มิติความละเอียดสูง ที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้งานกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ และระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอื่นๆ
 • การประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ประเภทต่างๆ เพราะในรถไร้คนขับหนึ่งคัน ต้องใช้งานข้อมูลจากเซนเซอร์หลายรูปแบบเพื่อการประมวลผล ซอฟต์แวร์ซึ่งทำหน้าที่นี้ จึงมีความสำคัญมาก และต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับระดับของรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ ได้ที่นี่ ฮอนด้า วางตลาด Legend รถไร้คนขับระดับ 3 รุ่นแรกของโลก ต้นปี 2021

#2
การรีไซเคิลพลาสติก

ขยะพลาสติกนั้น เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความสนใจ และ เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ซึ่งจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน ก็กำลังเป็นที่ต้องการ

สำคัญอย่างไร? : ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมหน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่ตัวผู้บริโภค ถึงเริ่มแสดงความกังวลในเรื่องนี้ ขณะที่แบรนด์ต่าง ๆ ก็เริ่มปรับแนวทางให้สอดคล้องเช่นกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : ธุรกิจการเก็บและคัดแยกขยะ สำหรับการนำไปรีไซเคิล ยังเปิดกว้าง เพราะตราบใดที่ยังมีการผลิต ปริมาณขยะบนโลกก็ยังมีแต่จะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการสร้างคุณค่าจากขยะพลาสติก

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ในรอบ 10 ปีหลังสุด มีสตาร์ทอัพด้านการรีไซเคิลขยะพลาสติก เกิดขึ้นมากถึง 155 ราย

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ภาวะโลกร้อน และ ความยั่งยืน การรีไซเคิลจะช่วยลดทั้งปริมาณขยะ และมลพิษ ไปจนถึงผลกระทบอื่น ๆ ที่จะตามมา
 • โลกาภิวัฒน์ และความเหลื่อมล้ำ เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเฉพาะในบางประเทศ แต่ขยะพลาสติกเป็นปัญหาของคนทั้งโลก หากสามารถแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้ ก็อาจแก้ปัญหานี้ได้

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • ความก้าวหน้าด้านการติดตามและคัดแยก แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) จะกำหนดให้ผู้ผลิตต้องใส่ใจเรื่องวัสดุให้มากขึ้น เพราะมีภาระผูกพันต่อเนื่องถึงหลังสิ้นอายุการใช้งานไปแล้ว
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์เผื่อรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นจากวัสดุหลายประเภท ไม่เอื้อต่อการนำไปรีไซเคิล การออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตจึงอาจเน้นไปที่การใช้วัสดุเพียงประเภทเดียว หรืออย่างน้อย ต้องง่ายต่อการแยกส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และความยั่งยืน ได้ใน เรียนรู้โมเดลโตอย่างยั่งยืน ในงาน Global Business Dialogue 2019

#3
เซนเซอร์ ที่ทำงานร่วมกับ AI

การนำปัญญาประดิษฐ์ และ แมชชีน เลิร์นนิ่ง มาช่วยยกระดับเซนเซอร์ทั่วไป ให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ

สำคัญอย่างไร? : ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ในช่วงที่ผ่านมา เปิดทางให้ทั้งนักพัฒนา และผู้ให้บริการ ดึงประโยชน์สูงสุดจากเซนเซอร์รูปแบบต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และจะนำไปสู่การสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านการดึงข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานจากฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้ว

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : พิจารณาหาแนวทางใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากเซนเซอร์รับส่งสัญญาณที่มีอยู่ รวมถึงหาว่าข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถนำไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง พร้อมมองหาโอกาสที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ จาก computer vision หรือการที่ AI (คอมพิวเตอร์) เรียนรู้ได้จากการมองเห็น

ข้อมูลที่น่าสนใจ: อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่มีการเติบโตมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา เฉพาะในปี 2020 มีการระดมทุนโดยบริษัทหรือสตาร์ทอัพที่พัฒนาด้านนี้โดยเฉพาะไปแล้วกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • AI และ Data Analytics ทุกวันนี้ AI ยกระดับมาเป็นเทคโนโลยีสามัญ ที่ถูกใช้กันทั่วไปแล้ว และการนำมาเสริมให้เซนเซอร์ต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ จะขยายไปสู่อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ
 • หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันของ AI และเซนเซอร์ จะช่วยให้เครื่องจักรต่าง ๆ ทำงานโดยอิสระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการผ่อนแรงของมนุษย์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนัก

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • เซนเซอร์อัจฉริยะที่ราคาถูกลง แต่ประสิทธิภาพมากขึ้น สตาร์ทอัพอย่าง Algorithmica กำลังพัฒนาโซลูชั่น ที่จะช่วยให้เซนเซอร์ราคาประหยัด สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ หุ่นยนต์ หรือแม้แต่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับเซนเซอร์อัจฉริยะ ที่ติดตั้ง AI ไว้

อ่านเกี่ยวกับเซนเซอร์ 5G และเทคโนโลยี IoT เพิ่มเติม ใน เตรียมรับมือ 5 เทรนด์ IoT ที่จะมีบทบาทสำคัญ ในปี 2021

#4
กรีนไฮโดรเจน พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน

การผลิตไฮโดรเจนโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เริ่มมีราคาที่ถูกลง ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้พลังงาน ที่สามารถจัดเก็บ และขนส่งไปยังบริเวณที่ขาดแคลนได้ด้วย

สำคัญอย่างไร? : ยานพาหนะที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ถูกพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ถูกใช้งานในวงกว้าง ด้วยหลายเหตุผล หนึ่งในนั้นคือ กระบวนการผลิตแบบเดิม ซึ่งใช้การรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ ยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เทคโนโลยีกรีนไฮโดรเจน จะเแก้ปัญหาตรงจุดนี้ เพื่อนำไปสู่การทดแทนเครื่องยนต์สันดาป หนึ่งในปัจจัยหลักของการก่อมลพิษในปัจจุบัน

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : จับตาดูหลายอุตสาหกรรม ที่เริ่มนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มปูนซีเมนต์ และโลหะ รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไฮโดรเจนมาใช้ เพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานสำหรับทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งอาจทำให้ราคาของพลังงานหมุนเวียนลดลง

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ในรอบ 10 ปีหลังสุด มีการขอจดสิทธิบัตรกระบวนการแยกน้ำบริสุทธิ์ให้กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจน และตีพิมพ์รายงานต่างๆ มากกว่า 10,000 ฉบับ

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ภาวะโลกร้อน และ ความยั่งยืน การผลักดันให้พลังงานหมุนเวียนเป็นมาตรฐานใหม่ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
 • โลกาภิวัฒน์ และความเหลื่อมล้ำ พลังงานไฮโดรเจนที่ถูกจัดเก็บและขนส่งได้ จะนำไปสู่อุตสาหกรรมการค้าพลังงานหมุนเวียน และผู้นำหรือผู้เล่นหน้าใหม่ ในด้านพลังงานสะอาด

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • ระบบขนส่งพลังงานไฮโดรเจน อุตสาหกรรมการค้าพลังงานหมุนเวียน จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อระบบขนส่งที่ปลอดภัยถูกพัฒนาขึ้นมารองรับ
 • การเปลี่ยนพลังงานเป็นสารเคมี ก๊าซไฮโดรเจน ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการผลิตสารเคมีอื่น ๆ จากไฟฟ้าและคาร์บอนไดออกไซด์ได้

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาดได้ใน เศรษฐีน้ำมันร้อง อีก 2 ปี พลังงานสะอาด ต้นทุนถูกกว่าถ่านหิน

#5
โปรตีนทางเลือก

ทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วย เทคโนโลยี ที่สร้างโปรตีน ซึ่งให้ผิวสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ แต่มีพื้นฐานจากพืช

สำคัญอย่างไร? : จำนวนประชากรบนโลกที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความต้องการสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีน มากขึ้นไปด้วย แต่การทำปศุสัตว์แบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ การผลิตโปรตีนจากพืชที่ยั่งยืนกว่า ที่นำเสนอโดย Impossible Foods และ Beyond Meat จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : ในระยะสั้น ให้โฟกัสที่เทคโนโลยีที่จะต่อยอดโปรตีนทางเลือกจากพืชให้ได้ผลผลิตมากและดีขึ้น แต่ในระยะยาว เทคโนโลยี cellular agriculture หรือการเพาะเนื้อสัตว์จากในห้องแล็บ จะเป็นอีกตัวเลือกที่เกิดขึ้น ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่นการเพิ่มสารอาหารในโปรตีนทางเลือกเหล่านี้

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ราคาหุ้นของ Beyond Meat ในปี 2020 (นับจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม) ขยับตัวสูงจากตอนต้นปีถึง 112% หรือเกินกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ถึงสองเท่า

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องข้อมูลประชากร หลายปีมานี้ ผู้บริโภคจำนวนมากมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หันมาใส่ใจแหล่งที่มาของอาหารมากขึ้น ทั้งสารเคมี การตัดต่อพันธุกรรม หรือแม้แต่การทารุณกรรมสัตว์
 • ภาวะโลกร้อน และ ความยั่งยืน การทำปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกในหลาย ๆ ด้าน ขณะที่ผู้ผลิตโปรตีนทางเลือก ก็ยืนยันว่าแนวทางของตนสามารถแก้ปัญหานี้ได้

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • เทคโนโลยีที่จะช่วยปรับปรุงโปรตีนทางเลือก เทคโนโลยีอย่าง CRISPR จะมีบทบาทมากขึ้น ในการช่วยปรับปรุงคุณภาพของอาหาร ไม่เพียงแต่โปรตีนทางเลือกเท่านั้น แม้แต่ผลิตพันธ์ทางการเกษตร ก็สามารถทำได้
 • สัมผัสและรสของอาหาร แม้โปรตีนทางเลือกจะมีข้อดีในหลายด้าน แต่ในแง่การตลาด ผู้บริโภคก็ยังต้องการรสชาติและสัมผัสที่คุ้นเคยของเนื้อสัตว์อยู่ดี การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องจึงยังจำเป็น เพื่อขยายขอบเขตความนิยมไปสู่วงกว้างให้ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก และการตัดแต่งพันธุกรรม ได้ใน

กัญญ์วรา ธนโชติวรพงศ์ ขอบุกเบิกโปรตีนทางเลือกจากพืชในไทย ด้วย More Meat

ยูกิ ฮันยู โอตาคุผู้ปลูกเนื้อจากอนาคต แห่ง Shojinmeat Project

จีนรุกหนักเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม พัฒนาหมูรสชาติดี ทนโรคระบาด

เรียบเรียงจาก

Foresight 2021 : Top Emerging Technologies to Watch

From Autonomous Cars To Green Hydrogen, Here Are The Top Techs For 2021

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
12
Shares
Previous Article
ม็อบเด็ก

Game of Mob มองม็อบเด็กในมุมเกมของยุคสมัย

Next Article
Tesla

Tesla เตรียมขยายกลุ่มทดสอบ Full Self-Driving เพิ่ม กลางเดือนธันวาคมนี้

Related Posts