2021

5 เทคโนโลยีสำคัญแห่งปี 2021 คัดเลือกโดยบริษัทวิจัย Lux Research

ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การเกาะติดข่าวสารและกระแสของเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อไม่ให้ธุรกิจของคุณต้องตกเป็นฝ่ายตามหลัง

ในแต่ละปี Lux Research บริษัทวิจัยชั้นนำของสหรัฐฯ จะจัดทำรายงานชื่อ Foresight 2021 : Top Emerging Technologies to Watch โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ และรวบรวมสถิติต่างๆ เช่น สิทธิบัตร งานวิจัยทางการศึกษา การหาและระดมทุน ฯลฯ เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยี ที่จะมีบทบาทสำคัญ โดยเน้นการใช้งานจริงและตอบโจทย์ความต้องการในตลาดเป็นหลัก

และนี่คือ 5 เทคโนโลยีสำคัญ ที่จะมีบทบาทอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมหลักของโลก ในปี 2021

#1
รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

เมื่อเทคโนโลยีหลักอย่าง LiDAR มีราคาถูกลง และรถที่มีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับสูง กำลังจะวางตลาด บทบาทของคนขับรถ ทั้งในการใช้งานทั่วไป หรือในเชิงพาณิชย์ ก็จะค่อย ๆ ลดลง

สำคัญอย่างไร? : ประสิทธิภาพในการขับ และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น จะเป็นตัวเบิกทางให้เทคโนโลยีนี้ ถูกนำมาใช้งานจริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และเชิงพาณิชย์ และเมื่อรถไร้คนขับ ที่มีเทคโนโลยีระดับ 4 และ 5 (วิ่งได้เอง 100% โดยไม่ใช้มนุษย์ควบคุม) พร้อมใช้งาน ก็จะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับการคมนาคมและขนส่ง

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับ เซนเซอร์รับสัญญาณ หรือ ระบบเชื่อมต่อ จะมีความสำคัญมากขึ้น ขณะที่การคมนาคมและขนส่ง ก็จำเป็นต้องเตรียมวางแผนรับมือ เมื่อถึงวันที่พนักงานขับถูกลดบทบาท หรือต้องเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ปัจจุบัน Waymo ผู้พัฒนารถไร้คนขับในเครือ Google มียานยนต์อัตโนมัติ ทั้งสิ้น 600 คัน และบางส่วนถูกนำมาให้บริการเป็นแท็กซี่ในพื้นที่จำกัดแล้ว

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • AI และ Data Analytics ข้อมูลในการเดินทางที่พัฒนาขึ้น ทั้งจากแผนที่ และระบบเซนเซอร์ ขณะที่ AI ก็ฉลาดและทำงานได้ดีขึ้น
 • หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จะช่วยผ่อนแรงคนขับ ไปจนถึงทำงานแทนได้ในกรณีขาดแคลนคน โดยเฉพาะในสังคมผู้สูงอายุ

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • แผนที่และข้อมูลภูมิทัศน์ความละเอียดสูง แผนที่ 3 มิติความละเอียดสูง ที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้งานกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ และระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอื่นๆ
 • การประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ประเภทต่างๆ เพราะในรถไร้คนขับหนึ่งคัน ต้องใช้งานข้อมูลจากเซนเซอร์หลายรูปแบบเพื่อการประมวลผล ซอฟต์แวร์ซึ่งทำหน้าที่นี้ จึงมีความสำคัญมาก และต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับระดับของรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ ได้ที่นี่ ฮอนด้า วางตลาด Legend รถไร้คนขับระดับ 3 รุ่นแรกของโลก ต้นปี 2021

#2
การรีไซเคิลพลาสติก

ขยะพลาสติกนั้น เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความสนใจ และ เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ซึ่งจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน ก็กำลังเป็นที่ต้องการ

สำคัญอย่างไร? : ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมหน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่ตัวผู้บริโภค ถึงเริ่มแสดงความกังวลในเรื่องนี้ ขณะที่แบรนด์ต่าง ๆ ก็เริ่มปรับแนวทางให้สอดคล้องเช่นกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : ธุรกิจการเก็บและคัดแยกขยะ สำหรับการนำไปรีไซเคิล ยังเปิดกว้าง เพราะตราบใดที่ยังมีการผลิต ปริมาณขยะบนโลกก็ยังมีแต่จะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการสร้างคุณค่าจากขยะพลาสติก

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ในรอบ 10 ปีหลังสุด มีสตาร์ทอัพด้านการรีไซเคิลขยะพลาสติก เกิดขึ้นมากถึง 155 ราย

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ภาวะโลกร้อน และ ความยั่งยืน การรีไซเคิลจะช่วยลดทั้งปริมาณขยะ และมลพิษ ไปจนถึงผลกระทบอื่น ๆ ที่จะตามมา
 • โลกาภิวัฒน์ และความเหลื่อมล้ำ เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเฉพาะในบางประเทศ แต่ขยะพลาสติกเป็นปัญหาของคนทั้งโลก หากสามารถแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้ ก็อาจแก้ปัญหานี้ได้

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • ความก้าวหน้าด้านการติดตามและคัดแยก แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) จะกำหนดให้ผู้ผลิตต้องใส่ใจเรื่องวัสดุให้มากขึ้น เพราะมีภาระผูกพันต่อเนื่องถึงหลังสิ้นอายุการใช้งานไปแล้ว
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์เผื่อรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นจากวัสดุหลายประเภท ไม่เอื้อต่อการนำไปรีไซเคิล การออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตจึงอาจเน้นไปที่การใช้วัสดุเพียงประเภทเดียว หรืออย่างน้อย ต้องง่ายต่อการแยกส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และความยั่งยืน ได้ใน เรียนรู้โมเดลโตอย่างยั่งยืน ในงาน Global Business Dialogue 2019

#3
เซนเซอร์ ที่ทำงานร่วมกับ AI

การนำปัญญาประดิษฐ์ และ แมชชีน เลิร์นนิ่ง มาช่วยยกระดับเซนเซอร์ทั่วไป ให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ

สำคัญอย่างไร? : ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ในช่วงที่ผ่านมา เปิดทางให้ทั้งนักพัฒนา และผู้ให้บริการ ดึงประโยชน์สูงสุดจากเซนเซอร์รูปแบบต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และจะนำไปสู่การสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านการดึงข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานจากฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้ว

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : พิจารณาหาแนวทางใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากเซนเซอร์รับส่งสัญญาณที่มีอยู่ รวมถึงหาว่าข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถนำไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง พร้อมมองหาโอกาสที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ จาก computer vision หรือการที่ AI (คอมพิวเตอร์) เรียนรู้ได้จากการมองเห็น

ข้อมูลที่น่าสนใจ: อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่มีการเติบโตมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา เฉพาะในปี 2020 มีการระดมทุนโดยบริษัทหรือสตาร์ทอัพที่พัฒนาด้านนี้โดยเฉพาะไปแล้วกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • AI และ Data Analytics ทุกวันนี้ AI ยกระดับมาเป็นเทคโนโลยีสามัญ ที่ถูกใช้กันทั่วไปแล้ว และการนำมาเสริมให้เซนเซอร์ต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ จะขยายไปสู่อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ
 • หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันของ AI และเซนเซอร์ จะช่วยให้เครื่องจักรต่าง ๆ ทำงานโดยอิสระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการผ่อนแรงของมนุษย์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนัก

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • เซนเซอร์อัจฉริยะที่ราคาถูกลง แต่ประสิทธิภาพมากขึ้น สตาร์ทอัพอย่าง Algorithmica กำลังพัฒนาโซลูชั่น ที่จะช่วยให้เซนเซอร์ราคาประหยัด สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ หุ่นยนต์ หรือแม้แต่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับเซนเซอร์อัจฉริยะ ที่ติดตั้ง AI ไว้

อ่านเกี่ยวกับเซนเซอร์ 5G และเทคโนโลยี IoT เพิ่มเติม ใน เตรียมรับมือ 5 เทรนด์ IoT ที่จะมีบทบาทสำคัญ ในปี 2021

#4
กรีนไฮโดรเจน พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน

การผลิตไฮโดรเจนโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เริ่มมีราคาที่ถูกลง ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้พลังงาน ที่สามารถจัดเก็บ และขนส่งไปยังบริเวณที่ขาดแคลนได้ด้วย

สำคัญอย่างไร? : ยานพาหนะที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ถูกพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ถูกใช้งานในวงกว้าง ด้วยหลายเหตุผล หนึ่งในนั้นคือ กระบวนการผลิตแบบเดิม ซึ่งใช้การรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ ยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เทคโนโลยีกรีนไฮโดรเจน จะเแก้ปัญหาตรงจุดนี้ เพื่อนำไปสู่การทดแทนเครื่องยนต์สันดาป หนึ่งในปัจจัยหลักของการก่อมลพิษในปัจจุบัน

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : จับตาดูหลายอุตสาหกรรม ที่เริ่มนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มปูนซีเมนต์ และโลหะ รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไฮโดรเจนมาใช้ เพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานสำหรับทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งอาจทำให้ราคาของพลังงานหมุนเวียนลดลง

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ในรอบ 10 ปีหลังสุด มีการขอจดสิทธิบัตรกระบวนการแยกน้ำบริสุทธิ์ให้กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจน และตีพิมพ์รายงานต่างๆ มากกว่า 10,000 ฉบับ

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ภาวะโลกร้อน และ ความยั่งยืน การผลักดันให้พลังงานหมุนเวียนเป็นมาตรฐานใหม่ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
 • โลกาภิวัฒน์ และความเหลื่อมล้ำ พลังงานไฮโดรเจนที่ถูกจัดเก็บและขนส่งได้ จะนำไปสู่อุตสาหกรรมการค้าพลังงานหมุนเวียน และผู้นำหรือผู้เล่นหน้าใหม่ ในด้านพลังงานสะอาด

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • ระบบขนส่งพลังงานไฮโดรเจน อุตสาหกรรมการค้าพลังงานหมุนเวียน จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อระบบขนส่งที่ปลอดภัยถูกพัฒนาขึ้นมารองรับ
 • การเปลี่ยนพลังงานเป็นสารเคมี ก๊าซไฮโดรเจน ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการผลิตสารเคมีอื่น ๆ จากไฟฟ้าและคาร์บอนไดออกไซด์ได้

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาดได้ใน เศรษฐีน้ำมันร้อง อีก 2 ปี พลังงานสะอาด ต้นทุนถูกกว่าถ่านหิน

#5
โปรตีนทางเลือก

ทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วย เทคโนโลยี ที่สร้างโปรตีน ซึ่งให้ผิวสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ แต่มีพื้นฐานจากพืช

สำคัญอย่างไร? : จำนวนประชากรบนโลกที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความต้องการสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีน มากขึ้นไปด้วย แต่การทำปศุสัตว์แบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ การผลิตโปรตีนจากพืชที่ยั่งยืนกว่า ที่นำเสนอโดย Impossible Foods และ Beyond Meat จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ธุรกิจใดบ้างต้องปรับตัว? อย่างไร? : ในระยะสั้น ให้โฟกัสที่เทคโนโลยีที่จะต่อยอดโปรตีนทางเลือกจากพืชให้ได้ผลผลิตมากและดีขึ้น แต่ในระยะยาว เทคโนโลยี cellular agriculture หรือการเพาะเนื้อสัตว์จากในห้องแล็บ จะเป็นอีกตัวเลือกที่เกิดขึ้น ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่นการเพิ่มสารอาหารในโปรตีนทางเลือกเหล่านี้

ข้อมูลที่น่าสนใจ: ราคาหุ้นของ Beyond Meat ในปี 2020 (นับจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม) ขยับตัวสูงจากตอนต้นปีถึง 112% หรือเกินกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ถึงสองเท่า

เมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องข้อมูลประชากร หลายปีมานี้ ผู้บริโภคจำนวนมากมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หันมาใส่ใจแหล่งที่มาของอาหารมากขึ้น ทั้งสารเคมี การตัดต่อพันธุกรรม หรือแม้แต่การทารุณกรรมสัตว์
 • ภาวะโลกร้อน และ ความยั่งยืน การทำปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกในหลาย ๆ ด้าน ขณะที่ผู้ผลิตโปรตีนทางเลือก ก็ยืนยันว่าแนวทางของตนสามารถแก้ปัญหานี้ได้

นวัตกรรมที่จะเกิดตามมา :

 • เทคโนโลยีที่จะช่วยปรับปรุงโปรตีนทางเลือก เทคโนโลยีอย่าง CRISPR จะมีบทบาทมากขึ้น ในการช่วยปรับปรุงคุณภาพของอาหาร ไม่เพียงแต่โปรตีนทางเลือกเท่านั้น แม้แต่ผลิตพันธ์ทางการเกษตร ก็สามารถทำได้
 • สัมผัสและรสของอาหาร แม้โปรตีนทางเลือกจะมีข้อดีในหลายด้าน แต่ในแง่การตลาด ผู้บริโภคก็ยังต้องการรสชาติและสัมผัสที่คุ้นเคยของเนื้อสัตว์อยู่ดี การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องจึงยังจำเป็น เพื่อขยายขอบเขตความนิยมไปสู่วงกว้างให้ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก และการตัดแต่งพันธุกรรม ได้ใน

กัญญ์วรา ธนโชติวรพงศ์ ขอบุกเบิกโปรตีนทางเลือกจากพืชในไทย ด้วย More Meat

ยูกิ ฮันยู โอตาคุผู้ปลูกเนื้อจากอนาคต แห่ง Shojinmeat Project

จีนรุกหนักเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม พัฒนาหมูรสชาติดี ทนโรคระบาด

เรียบเรียงจาก

Foresight 2021 : Top Emerging Technologies to Watch

From Autonomous Cars To Green Hydrogen, Here Are The Top Techs For 2021

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
ม็อบเด็ก

Game of Mob มองม็อบเด็กในมุมเกมของยุคสมัย

Next Article
Tesla

Tesla เตรียมขยายกลุ่มทดสอบ Full Self-Driving เพิ่ม กลางเดือนธันวาคมนี้

Related Posts