การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จากการระบาดรอบสอง ทำให้มาตรการด้าน การเรียนออนไลน์ ต้องกลับมาคิดกันอีกครั้ง

เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในช่วง Next New Normal ของประเทศสิงค์โปร์ ว่าเขาดำเนินการและวัดผลการเรียนของเด็กอย่างไร โดยคุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ พร้อมแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ปกครองและเด็กไทยได้เรียนรู้กัน จากผลคะแนนการสอบ  O level

คุณศุภนุช (ครูเบล) เล่าว่า ที่สิงคโปร์ในขณะนี้ ไม่มีการระบาดของโควิด-19 คือสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยให้เด็ก ๆ กลับไปโรงเรียนเหมือนเดิม

3 เฟสของการควบคุม

แต่ก็มีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือในช่วงที่ประเทศประสบปัญหาการระบาดในช่วงแรก กระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ให้เด็ก เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม “Student Learning Space” (SLS) และแอฟพลิเคชั่น ZOOM พร้อมกับออกมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

โดยแยกเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟสแรกจะให้เด็กเรียนออนไลน์เต็มตัว เฟสสองให้เด็กบางชั้นเข้าโรงเรียนปกติ ขณะที่บางชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อจำกัดจำนวนเด็กที่มาโรงเรียน และเฟสสาม คือเด็กทุกคนกลับเข้าไปโรงเรียนปกติหลังจากทางรัฐบาลสิงคโปร์ควบคุมสถานการณ์ได้

มาตรฐานไม่ตกแม้ออนไลน์

การเรียนออนไลน์ของสิงคโปร์ ใช้การวัดผลอย่างไร ว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง ให้ดูผลการสอบ O level หรือ การสอบวัดระดับความสามารถของนักเรียน ในการสอบเข้าระดับปริญญาตรี ที่เพิ่งประกาศออกมาพบว่า ผลการสอบของนักเรียนสิงคโปร์มีคะแนนไม่ตก เมื่อเทียบกับผลการสอบของปีที่แล้ว มีเพียงความรู้สึกของผู้ปกครองเท่านั้นที่บอกว่าประมาณ 70-80 % รู้สึกว่าผลการเรียนของเด็กดรอปลง

อุปกรณ์พร้อมสำหรับทุกคน

สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ประเทศสิงค์โปร์ ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องมือ หรือแลปท็อป และสัญญาณ Wi-Fi ในการเรียนของเด็ก

เพราะถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องแลปท็อป ทางโรงเรียนจะให้ยืมใช้ แต่เมื่อครบ 1 ปี เด็กต้องนำมาคืนเพื่ออัพเดทซอฟต์แวร์ใหม่ แต่หากเด็กทำเครื่องเสียหายต้องชดใช้ให้กับทางโรงเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบและระมัดระวัง

ปัญหาของ การเรียนออนไลน์

ส่วนเนื้อหาในการเรียน ทางโรงเรียนจะมีการควบคุมเนื้อหา ให้เด็กเข้ารหัสเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่การเรียน แต่การเรียนออนไลน์ก็มีข้อเสียที่ยังต้องปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้น เช่น การติดตั้งกล้องทั้ง 3 มุม เพื่อให้ได้มุมมอง 3 มิติ ในการติดตามเด็กให้รู้ว่าเด็กกำลังทำอะไร รวมทั้งการปิดกั้นการเล่นเกมของเด็กด้วย

การเรียนของสิงคโปร์ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมหลังเลิกเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กเลือกเรียนได้หลายสาขา ทั้งฝึกหัดประกอบหุ่นยนต์ การเล่นกีฬา คือให้มีการฝึกซ้อมที่บ้าน ซึ่งข้อดีของการเรียนที่ประเทศสิงค์โปร์คือใช้มาตรฐานเดียวกัน ตำราเดียวกัน ใช้หนังสือเล่มเดียวกันเหมือนกันหมด

บทบาทของคุณครู

อย่างไรก็ตาม การเรียนออนไลน์ หนักที่สุดอยู่ที่คุณครูด้วย เพราะต้องปรับตัวในการเรียนการสอนใหม่หมด ครูต้องเข้าใจเทคโนโลยี

และครูที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องมี Relationship กับเด็กทุกคน เด็กสามารถ Line มาถามการบ้านกับครูได้ และครูผู้สอนต้องมีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูบางคนอาจจะรับไม่ได้

สิ่งสำคัญของการเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเด็กเล็ก หรือเด็กโต คือ วินัย  โดยทางรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์จะยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนออนไลน์ต่อไป โดยเด็กต้องเรียนออนน์ 2 ครั้ง / เดือน แม้จะไม่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับเด็ก เนื่องจากประเทศสิงคโปร์นั้นมองไปถึงอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งตอนนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่ทางเลือก สำหรับครูเบล ขณะนี้ก็เปิดสอนออนไลน์กับเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่ต้องการติวแต่ไม่สามารถเดินทางมาที่กรุงเทพฯ ได้

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า