Beryl8 Plus (เบริล8 พลัส) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ที่ครอบคลุมโซลูชั่น CRM, การออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ประกาศเดินหน้าเต็มตัว สนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชั่น CRM แบบครบวงจร ในกลุ่มลูกค้าองค์กรในทุกเซ็กเมนต์

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับเงินลงทุนจาก Salesforce Ventures (เซลส์ฟอร์ซ เวนเชอร์) ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้ Beryl8 Plus เร่งขยายความเป็นผู้นำและยกระดับความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด องค์กรต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องฟันฝ่าวิกฤติและรับมือกับความท้าทายมากมายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนตลาด CRM เช่น การมุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้า ธุรกิจเอสเอ็มอีที่เกิดใหม่ โซเชียลมีเดีย และความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์

5 เทรนด์ CRM ในโลกวิถีใหม่

Beryl8 Plus ได้ระบุเทรนด์ 5 ข้อเกี่ยวกับ CRM ซึ่งผู้บริหารองค์กรควรจะศึกษาและพิจารณาสำหรับการพัฒนาระบบ CRM ที่มีอยู่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

A) มองเห็นและรู้จักลูกค้ารอบด้าน 360 องศา

องค์กรธุรกิจควรสร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียว ด้วยการบูรณาการข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยใช้ ID ลูกค้าชุดเดียวกัน และทุกฝ่ายจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้เหมือน ๆ กัน ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกสร้างขึ้นที่ใดก็ตาม

B) การสร้างช่องทางที่ครอบคลุมทุกการสื่อสารเพื่อเข้าถึงลูกค้า

องค์กรธุรกิจควรจะสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวกที่สุด โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการในจังหวะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยอาจอาศัยช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรง เช่น ช่องทาง Social Media ต่าง ๆ

C) การปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) 

ลูกค้าต้องการได้รับบริการแบบเฉพาะบุคคลเพิ่มมากขึ้น และคาดหวังให้บริษัทนำเสนอสินค้าและบริการที่จะมอบประสบการณ์และการให้บริการที่สอดคล้องกับประวัติการซื้อ รสนิยม บริบท และเจตนารมณ์ของลูกค้าคนนั้น ๆ

D) การดำเนินงานที่เชื่อมต่อถึงกัน

เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า ทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ บนแพลตฟอร์มแบบครบวงจรหนึ่งเดียวที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเปรียบเทียบข้อมูล และการโต้ตอบแบบเรียลไทม์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

E) Big Data และ AI เพื่อ CRM ที่ตอบโจทย์ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้เลือกดำเนินการที่เหมาะสม จัดหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการทำงาน และปรับแต่งแคมเปญ ผลิตภัณฑ์ และราคาอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือไปจากข้อมูลภายในองค์กร และจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลจากทุกแหล่งที่สามารถใช้ได้ เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องเร่งดำเนินโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และลงทุนอย่างจริงจังในเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภค เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และรองรับการทำงานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่ ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างรอบด้าน 360 องศา โดยที่ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง การใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI สำหรับการคาดการณ์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของเทรนด์ดิจิทัลที่สำคัญ ซึ่งกลายเป็นความต้องการของทุกบริษัท

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบริล8 พลัส จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเทคโนโลยีคลาวด์และระบบ CRM ของ Salesforce เรามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการฟื้นฟูและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับการตลาด การขาย การบริการ และการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาพตลาดในปัจจุบัน เราเชื่อว่าความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับโซลูชั่น CRM และอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต”

การขยายตลาดในเวียดนาม และโซลูชั่นในอุตสาหกรรมใหม่

นอกจากการทำธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศไทยแล้ว Beryl8 Plus ยังทำงานร่วมกับหลาย ๆ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ประกอบด้วยเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค มีความต้องการคล้ายคลึงกันสำหรับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเปิดสำนักงานสาขาในเวียดนามเมื่อปี 2562 คุณอภิเษกกล่าวถึงแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังเวียดนาม ว่า “เนื่องจากเศรษฐกิจของเวียดนามมีอัตราการเติบโตที่สูง ก่อให้เกิดความต้องการสำหรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น รวมถึงความพร้อมของบุคลากรไอทีที่มีความเชี่ยวชาญ และทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทย จึงนับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่”

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ Salesforce และโซลูชั่นจาก MuleSoft, Tableau และ Einstein แล้ว Beryl8 Plus ยังสร้างผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์ม Salesforce เช่น Big Data, AI และ BE8 Fast Track Industry Package

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยจะโฟกัสที่ภาคธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยจะลงทุนอย่างจริงจังในการสรรหาและเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของลูกค้าอย่างครบถ้วน

การลงทุนจาก Salesforce Ventures

“หลังจากที่ได้รับเงินลงทุนจาก Salesforce Ventures เรามั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ในการสนับสนุนโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและตอบสนองความต้องการด้าน CRM ที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านทาง Salesforce Ecosystem ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากวันที่เราเริ่มเป็นพาร์ทเนอร์กับ Salesforce เมื่อปี 2552 มาจนถึงการได้รับเลือกให้เป็นบริษัท Salesforce Ventures Portfolio Company รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2563 เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และเสริมศักยภาพให้แก่องค์กรธุรกิจในภูมิภาคนี้ เพื่อให้สามารถก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” นายอภิเษกกล่าวเพิ่มเติม

มร. ชาร์ลส์ วูดอลล์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายพันธมิตรและช่องทางประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Salesforce กล่าวว่า “Beryl8 Plus ได้เป็นส่วนหนึ่งใน Salesforce Ecosystem มายาวนานมากกว่า 10 ปี วันนี้เราตื่นเต้นกับการได้สานต่อความสัมพันธ์ในฐานะนักลงทุนกับบริษัทที่ปรึกษาที่เติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในฐานะพันธมิตรระบบคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคฯ ของเรา Beryl8 Plus ได้นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นหลากหลายให้แก่ลูกค้าองค์กรเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มของ Salesforce ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการช่วยให้ธุรกิจก้าวข้ามดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่นในทุก ๆ ขั้นตอน”

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า