ยิ่งสูง ยิ่งรวย

ยิ่งสูง ยิ่งรวย งานวิจัย AI พบผู้ชายสูง ผู้หญิงผอม มีโอกาสก้าวหน้าและรายได้สูง

งานวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลโดย AI พบความเหลื่อมล้ำในหน้าที่การงานและรายได้ของชาวอเมริกัน มีผลจากรูปลักษณ์ภายนอก คือ ยิ่งสูง ยิ่งรวย และยิ่งสวย ยิ่งก้าวหน้า

โดยในเพศชาย ส่วนสูงคือตัวแปรสำคัญ ซึ่งมีส่วนต่างถึง 998 ดอลลาร์ (33,000 บาท) ต่อปี ทุก ๆ 1 เซนติเมตร

ส่วนในเพศหญิง รูปร่างเป็นตัวแปรสำคัญ โดยกลุ่มที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า ทุก 1 หน่วย จะมีส่วนต่างรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 934 ดอลลาร์ (31,000 บาท)

เท่ากับว่าหากตัวอย่าง A สูง 180 ซม. จะมีรายได้ครัวเรือนต่อปีสูงกว่าตัวอย่าง B ที่สูง 160 ซม. ถึงเกือบ 20,000 ดอลลาร์ หรือ 6 แสนบาทต่อปีเลยทีเดียว

ส่วนผู้หญิงที่มีดัชนีมวลกาย BMI เกิน 30 (ถือว่าอ้วน) ก็จะเติบโตในหน้าที่การงานสู้คนที่มีรูปร่างดีไม่ได้

Beauty Premium

รองศาสตราจารย์ ซูยอง ซอง (Suyong Song) จากมหาวิทยาลัยไอโอวา ร่วมกับ สตีเฟน เบค (Stephen Baek) จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย อธิบายถึงเหตุผลในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ เพราะต้องการพิสูจน์สมมติฐานว่าจริงหรือไม่ ที่คนรูปร่างหน้าตาดีมักได้เปรียบในตลาดแรงงาน หรือ ‘beauty premium’

ใช้ข้อมูลรอบด้าน วิเคราะห์ด้วย AI

รศ. ซอง อธิบายว่างานวิจัยชิ้นนี้ พยายามลดความคลาดเคลื่อนด้านข้อมูล จากงานวิจัยแบบเดียวกัน ซึ่งอาศัยตัวเลขจากการตอบแบบสอบถามเป็นหลัก

โดยอาศัยข้อมูลที่บันทึกไว้โดยโครงการเก็บข้อมูลมานุษยวิทยาของชาวอเมริกันและยุโรป หรือ CAESAR ที่รวบรวมไว้ จากช่วงปี 1998-2000 มาใช้ ซึ่งมีตั้งแต่ข้อมูลประชากรแบบละเอียด
ตั้งแต่ เพศ อายุ การศึกษา สมาชิกครอบครัว สถานที่เกิด ระดับการศึกษา อาชีพ ไปจนถึงรถที่ใช้

ในชุดข้อมูลนี้ ยังมีข้อมูลร่างกาย ทั้งจากการวัดด้วยสายวัด วัดปริมาณไขมันด้วยเครื่องหนีบ รวมถึงการสแกนแบบ 3 มิติด้วย

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา ก็เน้นกลุ่มที่มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 70,000 ดอลลาร์ (2.3 ล้านบาท) ขึ้นไป จำนวน 2,383 คน

ก่อนป้อนข้อมูลทั้งหมดให้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์และระบุลักษณะทางกายภาพ พร้อมแยกเป็นกลุ่ม เพื่อให้เห็นภาพ และค้นพบว่ารูปลักษณ์ภายนอก กับรายได้ครัวเรือน มีความเชื่อมโยงทางสถิติจริง

ทำอย่างไร เมื่อ Beauty Premium มีอยู่จริง

รศ. ซอง ชี้ว่าตัวเลขนี้ ช่วยยืนยันว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดจาก ‘beauty premium’ มีอยู่จริง

คำถามที่ตามมาคือเราควรจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร?

รศ. ซอง เชื่อว่าต้องทำควบคู่กันไประหว่างสองเรื่องใหญ่ ๆ คือ นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ เพื่อให้คนมีร่างกายและรูปร่างดี และสนับสนุนให้เกิดทัศนคติ ลดการแบ่งแยกหรืออคติ ทั้งในแง่การจ้างงาน หรือเลื่อนตำแหน่ง

พร้อมแนะนำกลไกในการลดอคติที่ควรส่งเสริม เช่น การสัมภาษณ์โดยไม่เห็นหน้า (blind interview)

ซอง รับว่างานวิจัยนี้ยังมีประเด็นให้โต้แย้งอีกมาก เช่น ไม่ได้ทำการสำรวจรายได้บุคคล และยังอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย

แต่ในอนาคต ก็มีแผนที่จะทำงานวิจัยหาความเชื่อมโยงในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกกับรายได้บุคคลต่อไป

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่
Body shape matters: Evidence from machine learning on body shape-income relationship

ภาพต้นฉบับจาก Unsplash

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
ชาร์จไฟสมาร์ทวอทช์ด้วยเหงื่อ

สิงคโปร์วิจัยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ ชาร์จไฟสมาร์ทวอทช์ด้วยเหงื่อ

Next Article

Visa เข้าวงการ NFT ซื้อการ์ด CryptoPunk มูลค่าเกือบ 5 ล้านบาท

Related Posts