คนไทยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

ผลการศึกษาชี้คนไทยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในช่วงการระบาด

ผลสำรวจโดยวีโร่ (Vero)  เอเจนซีด้านการสื่อสารของอาเซียน ร่วมกับบริษัทวิจัยการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลกยูกอฟ (YouGov) พบ ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยเชื่อว่าเทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมมากขึ้น ส่วนอีก 44% มีความรู้สึกเป็นกลางต่อเทคโนโลยี ส่วนอีก 6%  เชื่อว่าเทคโนโลยีสร้างผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเทคโนโลยี

YouGov ได้ตั้งคำถาม เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย

แม้การวิจัยจะทำขึ้นในช่วงที่อัตราการติดเชื้อในประเทศไทยค่อนข้างต่ำ

แต่ 40% ของผู้ตอบแบบสำรวจรับว่าใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจากวิกฤตินี้ และ 28% กล่าวว่าถึงแม้ว่าวิกฤติจะจบลง ก็จะยังใช้เทคโนโลยีเหมือนในช่วงการแพร่ระบาดต่อไป

ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยถึง 43% กล่าวว่าผลกระทบ ทำให้ซื้อของจากแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และ 24% กล่าวว่าการชำระเงินและการจัดส่งแบบไม่ต้องสัมผัส มีความสำคัญมาก

ความกังวลที่มีต่อเทคโนโลยี

การศึกษายังเผยถึงข้อกังวลในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีของคนไทย

สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าลอกเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว ถึง 48%

ขณะที่ 45% กล่าวว่าหนึ่งในข้อกังวลหลัก คือบริการหลังการขาย และอีก 37% กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการละเมิดด้านข้อมูลและความปลอดภัย

วิธีการสื่อสารของแบรนด์เทคโนโลยี

การศึกษายังพยายามทำความเข้าใจถึงประเภทของข้อมูลข่าวสารจากบริษัทเทคโนโลยีที่ผู้คนในประเทศไทยต้องการ

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (57%) กล่าวว่าต้องการทราบผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัย

อีก 51% ต้องการเนื้อหาที่สอนการใช้เทคโนโลยี ขณะที่ 48% ต้องการให้แบรนด์เทคโนโลยีพูดถึงสิ่งที่แบรนด์ช่วยพัฒนาสังคม

47% ต้องการทราบเรื่องราวการใช้เทคโนโลยีในชีวิตจริง 42% ต้องการเนื้อหาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และอีก 35% ต้องการเนื้อหาที่สร้างความบันเทิง

“การระบาดครั้งใหญ่ทำให้ผู้คนต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี ขณะที่การสำรวจในปี 2563 พบว่าเนื้อหาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด คือเรื่องราวการใช้เทคโนโลยีในชีวิตจริ

อีกเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก คือความบันเทิงนั้นถูกจัดเป็นอันดับสุดท้ายที่ต้องการจากแบรนด์เทคโนโลยี แสดงถึงความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อาจเพราะการเป็นผู้รอบรู้ด้านเทคโนโลยีนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจุบั” นางสาวภัทร์นีธิ์ จีริผาบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของวีโร่ กล่าว

นายฟรานซิสโก โซซา อาเจตส์ รองผู้อำนวยการ YouGov เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “การศึกษาครั้งนี้ได้เผยถึงความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อเทคโนโลยีและการรับรู้ที่ต่างกันของแต่ละกลุ่มคน จึงสามารถช่วยให้แบรนด์ปรับกลยุทธ์การสื่อสารของตนให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้”

การศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ ยังได้จัดทำขึ้นในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามอีกด้วย โดยพบว่าแนวโน้มความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้พบว่าคนไทยมีทัศนคติในเชิงบวกต่อแบรนด์เทคโนโลยีมากกว่าชาวอินโดนีเซียแต่น้อยกว่าชาวเวียดนาม

กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วยประชาชนทั่วไปจาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งในด้าน รายได้ ระดับการศึกษา และกลุ่มอายุ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเจนเอ็กซ์ เจนวาย และเจนซี (Gen X, Y และ Z)

ผลลัพธ์ที่ได้นำมาวิเคราะห์ตามช่วงอายุและเพศ เพื่อให้เห็นถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือสอดคล้องกัน อาทิ ในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัย กลุ่มตัวอย่างเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง ล้วนเป็นกลุ่มมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อผลกระทบของเทคโนโลยีในสังคม

นางสาวภัทร์นีธิ์ จีริผาบ กล่าวว่า “การเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้นมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และบริษัทด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญต่อสังคม จึงเป็นโอกาสดีที่บริษัทเทคโนโลยีจะได้แสดงศักยภาพในฐานะผู้มีส่วนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสังคมและช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

การศึกษาครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 2 ของวีโร่ ที่จัดทำขึ้นเพื่อวัดพลวัตระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี โดยได้สอบถามประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ความกลัวและความกังวล รวมถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของพวกเขา สามารถดาวน์โหลดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ของวีโร่

Photo by Marcus Aurelius from Pexels

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
3
Shares
Previous Article
วากิว

วากิวจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้รสสัมผัส ไม่สร้างมลภาวะ

Next Article
สจล.

สจล. ผนึกกำลังกรุงไทยหนุนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนโรงพยาบาลครบวงจร

Related Posts