SEAC

SEAC ชี้ช่องเสริมแกร่งกลยุทธ์องค์กร ยกระดับ “Business – People – Culture”

การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เศรษฐกิจประเทศทั่วโลกหดตัว และอัตราการจ้างงานแบบเต็มเวลาลดลงเป็นจำนวนมาก

รายงานของ IMF บ่งชี้ว่า ภาพรวมของตลาดเศรษฐกิจโลก GDP ขยับตัวอยู่ที่ 6% ส่วนในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยเพียง 4.3% ทำให้เห็นภาพการล้มหายของกิจการ

ขณะเดียวกัน กลับมีบางองค์กรที่นำธุรกิจให้อยู่รอด พลิกเกมรบธุรกิจสู่การเติบโตได้สำเร็จ ทำให้เห็นว่าในวิกฤต ยังมีโอกาสที่จะนำพาธุรกิจเติบโตอยู่เสมอ

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “แม้การคาดการณ์ GDP ของโลกมีแนวโน้มจะฟื้นตัว แต่ตัวเลขอัตราการว่าจ้างงานแบบเต็มเวลาทั่วโลกตามรายงานของ UNTAD ยังคงหดหายไปราว 255 ล้านคน นับเป็นตัวแปรที่สำคัญ เพราะตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของโลกกำลังดีดตัวเพิ่มขึ้น บางประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้ว แปลว่าธุรกิจต่าง ๆ ในหลายประเทศ กำลังส่งสัญญาณไปในทิศทางบวก การติดสปีด องค์กรจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อการวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Business) เสริมศักยภาพคน (People) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างทรงพลัง”

ภายใต้บริบทการสร้าง NEW Perspective ที่ผสานการยกระดับทั้งด้าน ธุรกิจ คน และ วัฒนธรรมองค์กร

ทาง SEAC ได้เชิญองค์กรระดับโลก อย่าง Michigan’s Ross School of Business มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา, The Arbinger Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา และ The Ken Blanchard Companies สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ร่วมเปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ Global LIVE Conference ภายใต้หัวข้อ “From Crisis to Opportunity: Igniting Your Business, People, and Culture” ครั้งแรกของโลกและประเทศไทย

เพื่อเผยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยด้านต่างๆ ของโลก ผ่านการถอดรหัสกลยุทธ์ธุรกิจ ตกผลึกมุมมองเชิงลึกที่สร้างผลลัพธ์แบบมหภาค (Insights for Impact) จากองค์กรระดับโลก สู่บทสรุปเทรนด์และแนวทางใหม่ของโมเดลธุรกิจ เพื่อให้องค์กรทั่วโลกได้เข้าใจมิติของเศรษฐกิจโลกที่กำลังหมุนบนแกนใหม่ และสามารถนำมุมมองต่างๆ ของตัวอย่างธุรกิจที่ “รุ่ง” และ “รอด” มาปรับใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจของตัวเอง

พร้อมทั้งสร้างวิถีการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพ “คน” ด้วยมุมมองแบบ Employee Work Passion ควบคู่กับมุมมองความคิดแบบ Outward Mindset และ Outside-In Perspective เพื่อเร่งพัฒนาให้เท่าทัน “ความท้าทาย” (Challenges) และสามารถรับมือปัญหาได้ในทุกสถานการณ์อย่างตรงจุดและรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และคนทุกระดับเพื่อแข่งขันบนเวทีโลก

จุดเล็กๆ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกบนแกนใหม่

Ms. Melanie Weaver Barnett (เมลานีย์ วีเวอร์ บาร์เน็ต) Chief Executive Education Officer, the University of Michigan’s Ross School of Business กล่าวว่า “ที่ผ่านมา เราได้ร่วมวางแผนและสร้างกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลก ภายใต้กลยุทธ์ 4 ขั้น ได้แก่ Discover ศึกษาและวิเคราะห์, Design ออกแบบกลยุทธ์หรือโมเดลทางธุรกิจ, Deliver ส่งมอบโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการ, และ Deploy เพื่อสามารถปรับใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย”

“ล่าสุดเราได้ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ขององค์กรชั้นนำระดับโลก พร้อมตกผลึกมุมมองภายใต้แนวคิด “OUTSIDE-IN THINKING” ที่เปรียบเสมือนการคิดนอกกรอบเพื่อทำลายความคิดแบบวงกลมเดิมๆ (Circular Thinking) และกระตุ้นความคิดและผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ใหม่ โดยได้กำหนด มุมมองเชิงลึกที่สร้างผลลัพธ์แบบมหภาค หรือ Insights for Impact Series”

แบ่งเป็น 4 ธีมศึกษา ได้แก่ Getting More From Your People, Building Influence & Collaboration, The Digital Economy และ Leadership พร้อมทั้งแบ่งหัวข้อสำคัญ ในแต่ละธีม รวมทั้งสิ้น 17 หัวข้อ อาทิเช่น การบริหารจัดการคนเก่ง (Managing Talent), มุ่งสู่อนาคตด้วยหลักคิดของ วะบิ-ซะบิ (Futuring featuring Wabi-Sabi), และการปรับทิศทางกลยุทธ์ใหม่ (The New Strategic Direction) เป็นต้น”

จาก ENGAGEMENT สู่ EMPLOYEE WORK PASSION

Ms. Dobie Houson (โดบี้ ฮิวสตัน) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท The Employee Work Passion Company และ Former Director of Marketing Research, The Ken Blanchard Companies กล่าวว่า “จากการทำวิจัยอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลบวกต่อการทำงานที่ลื่นไหล ทำให้ทราบถึงความจริงที่ว่า ต้นตอของปัญหาที่หลากหลายองค์กรส่วนใหญ่กำลังเผชิญคือ การมุ่งใช้เกณฑ์การวัดความมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ที่ทำให้องค์กรขาดพลังความทุ่มเท แรงใจและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน อันเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลักดันองค์กรให้ไปต่อได้”

“เพราะแท้จริงแล้ว องค์กรมองหาทรัพยากรคนที่มีลักษณะเป็น Passionate Employee ที่มีความรู้สึกรักและหลงใหลในงานที่ทำ มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นให้งานนั้นประสบความสำเร็จ ความมั่นใจที่จะอยู่กับองค์กร พร้อมรับฟังและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมไปถึงความอยากมีส่วนร่วม โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ซึ่งทำให้ Employee Work Passion เป็นความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนที่องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญมากกว่าการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) เพียงอย่างเดียว”

ทลาย Inward Mindset สู่ Outward Mindset

Mr. Mike Rener (ไมค์ เรเนอร์) Director of Client Solutions, The Arbinger Institute กล่าวว่า “อุปสรรคที่สำคัญที่สุด ในการเปลี่ยนแปลง คือ การจำกัดกรอบความคิด “Mindset – มายด์เซ็ต” หรือ “วิธีการมองโลกและสภาพแวดล้อมรอบข้าง”

มีดัชนีตัวเลขบ่งชี้ว่า องค์กรที่ตั้งต้นการทรานส์ฟอร์มด้วยการปรับเปลี่ยน Mindset ก่อน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จกว่าผู้ที่ไม่ทำถึง 4 เท่า เพราะ Mindset ที่ถูกต้องและเหมาะสมคือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนทุกพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

คือ Inward Mindset หรือ การมองที่เป้าหมายของตนเองเป็นใหญ่ และเห็นคนอื่นแค่เป็นวัตถุสิ่งของ เป็นพาหนะสู่เป้าหมายของตนเอง เป็นอุปสรรคและสิ่งกีดกั้นการมีความสุขของตนเอง หรือแม้แต่เป็นแค่สิ่งไร้ค่า ไร้ตัวตน ไร้ซึ่งความสำคัญ

ตรงกันข้ามกับ Outward Mindset ที่เป็นการมองคนรอบข้างเป็น “เห็นคนเป็นคน” และให้ความสำคัญกับผู้อื่นไม่น้อยไปกว่าความสำคัญต่อตัวเราเอง ปัจจุบัน ปฎิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีกำลังถูกพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่วิธีคิดหรือ Mindset คือสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทำแทนหรือเลียนแบบมนุษย์ได้ การมีวิธีคิดที่ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้ว ยังเพิ่มคุณค่าให้กับตัวพนักงานให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกด้วย”

SEAC เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรไทยทุกระดับ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรไทย ด้วยหลักสูตรคุณภาพจากสถาบันชื่อดังระดับโลก และ SEAC ยังป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์นำหลักสูตรชั้นนำเข้ามาสอนอย่างเป็นทางการ

ไม่ว่าจะเป็น Outward Mindset จาก The Arbinger Institute และ หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำจาก The Ken Blanchard Companies เพื่อให้องค์กรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเราเชื่อว่าจากความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกจะสร้างแรงขับเคลื่อนในการเสริมศักยภาพผู้นำ ผู้บริหาร และคนทำงานทุกระดับของประเทศไทย เพื่อเติมเสถียรภาพทางธุรกิจให้มั่นคง สู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
เหตุผลที่บางคนขอโทษใครไม่เป็น

เหตุผลที่บางคนขอโทษใครไม่เป็น ข้อคิดด้านจิตวิทยาจาก กาย วินช์

Next Article
SEAC

บทสรุป SEAC: Global LIVE Conference เปิดเทรนด์ผ่านมุมมองสถาบันระดับโลก

Related Posts