Hackathon

SAS จับมือบัญชีจุฬาฯ จัด Hackathon นักศึกษา พัฒนาวงการ Data Scientist

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CBS จัดกิจกรรม Hackathon เสมือนจริง เมื่อ 7-10 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาวงการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในไทย

CBS-SAS Hackathon เป็นโครงการที่ออกแบบโดยองค์กรพันธมิตรทั้งสอง เพื่อช่วยเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพระบบวิเคราะห์ข้อมูล ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มีนิสิตเกือบ 500 คนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านระบบวิเคราะห์ของ SAS

ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบัน HEC Montreal เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการศึกษาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์ จากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แต่ละทีมต้องเล่นเกมจำลองออนไลน์ และเรียนรู้ทักษะด้านระบบวิเคราะห์โดยใช้ SAS Enterprise Mine เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองสำหรับการทำนาย (Predictive Modelling)

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชุดข้อมูลจริง (Real-world Dataset) จากองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร และต้องนำฐานข้อมูลผู้บริจาคทั้งหมดมาทำให้เกิดผลกำไรสูงสุด

คุณณัฐพล อภิลักโตยานันท์ ผู้บริหาร SAS กล่าวว่ากิจกรรมนี้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการรับรู้ข้อมูล (Data Literacy) แก่ผู้เข้าร่วม พร้อมบ่มเพาะนวัตกรรมด้านระบบวิเคราะห์

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพในอนาคต

รวมถึงเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใส่ไว้ในประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงานได้ด้วย

สำหรับผู้ชนะในปีนี้ ได้แก่ คุณฐิติภัทร จิรกาญจนากร, คุณเปรมินทร์ ปิยจันทร์ และ คุณศุภวิชญ์ พูลเพิ่มทรัพย์

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง SAS และคณะพาณิยชศาสตร์และการบัญชี

ส่วนทีมที่ชนะพร้อมกับรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับรางวัลเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ SAS Certified Specialist: Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง) โดยใช้แพลตฟอร์ม SAS Viya

หากมหาวิทยาลัยใดสนใจร่วมจัด SAS Hackathon กับทาง SAS สามารถติดต่อได้ที่ thl.marketing@sas.com

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
18
Shares
Previous Article
ปลูกถ่ายไตจากหมูสู่คน

แพทย์อเมริกันทำสำเร็จ ปลูกถ่ายไตจากหมูสู่คน ปูทางยุคใหม่การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

Next Article
กรุงศรี นิมเบิล

กรุงศรีแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด

Related Posts