WHERE IS THE FUTURE OF FUTURE FOOD

WHERE IS THE FUTURE OF FUTURE FOOD ครั้งแรกในไทยกับประสบการณ์ “อนาคต” ของอาหาร

ครั้งแรกในไทย กับ IMMERSIVE EXPERIENCE ที่จะนําคุณเดินทางสู่ประสบการณ์ใหม่ เพื่อพบกับคำตอบของอาหารแห่งอนาคต

TASTEBUD LAB และ ไบโอ บัดดี้ ร่วมกับ วีเอ็นยูฯ และกลุ่ม Food Connext จัดงาน WHERE IS THE FUTURE OF FUTURE FOOD ปีที่ 3 และ Future Food Forum 2022 ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง

งานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Bangkok Design Week 2022 เพื่อร่วมขับเคลื่อนพันธกิจและเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืน ซึ่งเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญจากกว่า 20 ผู้นำด้านอาหารแห่งอนาคตและความมั่นคงยั่งยืน

อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สถาบันอาหาร (NFI)

ภายในงานมีกิจกรรม 3 ส่วนดังนี้

Exclusive Future Food Experiences

ประสบการณ์อาหารแห่งอนาคตสุด exclusive ที่จะพาคุณเดินทางไปพร้อมแขกสุดพิเศษ มุ่งสู่ “อนาคต” ของอาหารแห่งอนาคต ผ่านประสบการณ์พิเศษ 3 ด้าน

“เปิดมุมมอง” กับ Speakers ด้านนวัตกรรมอาหาร ความยั่งยืน และ ตัวจริงเสียงจริงผู้บุกเบิกด้านอาหารแห่งอนาคตในประเทศไทย

“ลิ้มรส” 3 คอร์สอาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคต นวัตกรรมอาหาร จากผู้บุกเบิก นักวิจัย สตาร์ทอัพไทยและการออกแบบการนําเสนอด้านอาหารอนาคตจากแทสบัด แลป

และ “ดําดิ่ง” จากการแสดง immersive experience แสง สี เสียง จากศิลปิน นักออกแบบประสบการณ์ ให้คุณเดินทางสู่ “อนาคต” ของอาหารแห่งอนาคต

ภายในงาน คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ พร้อมรับฟังมุมมองจาก guest speaker ชั้นนำ อาทิ

1. คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4. คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย / ประธานกลุ่ม Food Connext
5. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
6. คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการและเลขานุการ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
7. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Country Director Sustainable Brand Thailand และ ผู้ก่อตั้งโครงการ พอแล้วดี The Creator
8. คุณสันติ อาภากาศ ผู้ร่วมก่อตั้ง BIO BUDDY และ TASTEBUD LAB / กลุ่มเครือข่าย FUTURE FOOD NETWORK
9.ตัวแทนหน่วยงานวิจัยพัฒนา และ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต พร้อมด้วย keynote speakers ด้าน เทคโนโลยี และความยั่งยืนระดับโลก

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์อาหารแห่งอนาคต
วันที่ 5-6 ก.พ. 2565 รอบกลางวัน เวลา 12.00น.-14:00น. และ รอบเย็น เวลา 16:30น.-18:30น.
ณ ห้อง Audithorium ชั้น M อาคาร TCDC ไปรษณีย์กลาง ถ.เจริญกรุง

บัตรราคา 2,000บาท / จำกัดจำนวน 30ที่นั่งต่อรอบ / จํานวน 4 รอบ

สํารองที่นั่งได้ที่ www.ticketmelon.com/tastebud/futurefood

 

Future Food Ideation Workshop

กิจกรรมเวิร์คช็อปในหัวข้อพิเศษที่จะชวนคุณรับฟังข้อมูล เทสต์ตัวอย่างอาหารแห่งอนาคต รับฟังแขกรับเชิญพิเศษ และหา “ไอเดียเพื่ออนาคต” ของอาหารแห่งอนาคต ภายใต้หัวข้อเหล่านี้

• นวัตกรรมการอาหาร เครื่องดื่ม แห่งอนาคต
• โอกาสสนับสนุน ผลักดันผู้บุกเบิก สตาร์ทอัพ SME ธุจกิจอาหารแห่งอนาคต
• พัฒนาห่วงโซ่อาหารอนาคตด้าน กัญชง กัญชา CBDs Infused
• พัฒนาห่วงโซ่อาหารอนาคตด้าน อาหารโภชนาการเฉพาะบุคคล Personalization
• พัฒนาห่วงโซ่โปรตีนทดแทนทางเลือกแห่งอนาคตจากพืช Alternative Protein from Plant
• พัฒนาห่วงโซ่โปรตีนทดแทนทางเลือแห่งอนาคตจากแมลง Alternative Protein from Insect
• พัฒนาห่วงโซ่อาหารสุขภาพยั่งยืนกลุ่ม WHOLE FOOD
• พัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตจากเทคโนโลยีชีวภาพ Synthetic Food
• พัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตจากอาหารฟังชั่น Functional Food
• พัฒนาห่วงโซ่อาหารแห่งอนาคตจากอาหาร Probiotics

พร้อม Business Matching เชื่อมโยงโอกาสธุรกิจด้านอาหารแห่งอนาคต กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป (TFPA) กับสตาร์ทอัพผู้บุกเบิกด้าน Future Food ในประเทศไทย

เข้าร่วมฟรี! วันที่ 7-8 ก.พ. 2565
สํารองที่นั่งได้ที่ www.ticketmelon.com/tastebud/futurefood

ร่วมเสนอประเด็นและไอเดียด้านอาหารแห่งอนาคตได้ที่ https://www.tastebudlab.com/future-food-system-pioneer

 

Future Food Showcase

ครั้งแรกในประเทศไทยกับ 6 หมวดหมู่ ด้านอาหารแห่งอนาคต ที่สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงและ ความยั่งยืนในระดับโลก ได้แก่ Alternative Protein / Synthetic Food / Functional Food / Probiotic Food / CBD Infused Food / Personalization Food

จัดแสดงบริเวณ ชั้น 5 อาคาร TCDC ไปรษณีย์กลาง ถ.เจริญกรุง วันที่ 5-13 ก.พ. เวลา 11:00น.-18:00น.

ข้อมูลเพิ่มเติมของงาน WHERE IS THE FUTURE OF FUTURE FOOD ได้ที่ www.tastebudlab.com/event

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
การทำงานแห่งอนาคต

4 เทรนด์ การทำงานแห่งอนาคต ในมุมของ สกอตต์ เบลสกี ผู้บริหาร Adobe

Next Article
ธุรกิจค้าปลีก ปี 2022

5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญในธุรกิจค้าปลีก ปี 2022

Related Posts