SEAC กางแผนธุรกิจปี 65 อัพสกิลคนไทยรับโลกยุคใหม่ ตั้งเป้า 1 ล้านคน ใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) ย้ำวิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning มุ่งสู่เป้าหมายอัพสกิลคนไทยกว่า 1 ล้านคนใน 3 ปีข้างหน้า โดยเน้นไปที่ 4 กลุ่มคนทำงานยุคใหม่ และ 4 กลุ่มคนองค์กร พร้อมรับการทำงานยุคใหม่

ผลงานในปีที่ผ่านมา

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (ซีแอ็ค) องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้นำ และคนทุกระดับ กล่าวว่าที่ผ่านมา ซีแอ็ค ได้มีส่วนพลิกโฉมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ ผ่านหลักสูตรและเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสร้างผลลัพธ์ได้จริง กว่า 200 หลักสูตร

นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยอัพสกิล และรีสกิลให้กับครูอาจารย์กว่า 1,000 คน ร่วมสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาทุพพลภาพกว่า 30 คน ผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

พร้อมโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการจังหวัดสระบุรีกว่า 50 คนผ่านโครงการ Hi-Pro Saraburi 4.0 เป็นต้น

ซีแอ็ค ยังเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทย ที่ได้ลิขสิทธิ์นำหลักสูตรชั้นนำจากพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการ

อาทิ หลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น Outward Mindset จาก The Arbinger Institute และ หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) จาก The Ken Blanchard Companies

สำหรับ YourNextU by SEAC ปัจจุบันมียอดสมาชิกกว่า 40,000 ราย และมีกว่า 615 องค์กรที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทรานฟอร์มตนเองและธุรกิจเพื่อก้าวสู่โลกอนาคต

ผ่านหลักสูตรการพัฒนาบริหารทีม (E3s Leader Series – Engage Empower Execute) การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ Agile Leader และหลักสูตรพัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นต่อโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต

 

เปลี่ยนความคิดเดิม ๆ ว่า “การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าเบื่อ”

จากประสบการณ์ที่ติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยมาตลอด 30 ปี ทำให้ ซีแอ็ค เข้าใจส่วนผสมการเรียนรู้ที่เหมาะกับคนไทยในยุคนี้ที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

1) Global Content เนื้อหาคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่นำไปใช้ได้จริง

2) Design การออกแบบประสบการณ์และหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและองค์กรธุรกิจในบริบทของสังคมไทย

3) Technology เทคโนโลยีช่วยให้การมีส่วนร่วมในหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้เรียนสนุกอยากเรียนอย่างต่อเนื่อง

4) Experienced Trainers ผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้

5) Learning Community สังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนหลากหลายมารวมกลุ่มเรียนรู้จากกันและกัน

ในปีนี้ ซีแอ็ค ยังยืนยันวิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning เช่นเดิม โดยจะโฟกัสคนไทยทุกกลุ่มให้หลากหลายกว่าในปีที่ผ่านมา

 

 

4 กลุ่มคนทำงานยุคใหม่ที่ต้อง “Reskill-Upskill”

นางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Product Director, YourNextU by SEAC กล่าวว่า ปัจจุบัน ธุรกิจและทักษะจำเป็นในการทำงานเปลี่ยนไปเร็วมาก การใช้ชุดความรู้ และแนวทางแบบเดิมอาจไม่ได้ผลอีก

ซีแอ็ค เห็นช่องว่างในการพัฒนาชุดทักษะใหม่ ๆ ของคนเหล่านี้ ซึ่งสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเห็นว่าคนเหล่านี้จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้พร้อมเผชิญโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงสูง

 • เยาวชนอนาคตของชาติ
  ติดอาวุธให้เด็กไทย ด้วยชุดทักษะชีวิตจำเป็นที่ไม่มีสอนในโรงเรียน ทั้งพื้นฐานทักษะสำคัญและวิธีคิดที่จำเป็น สำหรับรับมือโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
 • คนทำงานรุ่นใหม่ในตลาดแรงงาน
  ผสมผสานทักษะจำเป็นใหม่ ๆ สร้างเด็กให้เป็นคนที่มีศักยภาพสูง เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานจะช่วยผลักดันองค์กรให้เป็น High Performance Organization ผ่านไอเดียใหม่ วิธีการทำงานใหม่ ๆ
 • คนที่มองหาการเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง
  ซีแอ็ค มีหลักสูตรจากพันธมิตรสถาบันชั้นนำต่างประเทศ อาทิ SimpliLearn ที่เหมาะกับโลกการทำงานปัจจุบัน สำหรับกลุ่มคนที่กำลังมองหาการเติบโตในอาชีพเดิม หรืออาชีพใหม่ที่มั่นคง
 • เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
  หลักสูตรและคอมมูนิตี้สำหรับผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ที่เน้นการต่อยอดประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างเจ้าของกิจการด้วยกัน แนวคิดและหลักสูตรการบริหารธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการบริหารคนที่สร้างธุรกิจให้เติบโต ที่ย่อยมาแล้วจากต่างประเทศให้ตรงกับบริบทคนไทย

4 กลุ่มคนในองค์กรที่ต้องเร่งปรับตัว

นายบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director ของซีแอ็ค อธิบายว่าจากนี้ องค์กรทุกขนาดจะต้องทำในสิ่งที่มากกว่าการทรานสฟอร์มองค์กร

แต่ยังต้องทรานสฟอร์มวิธีคิด ทักษะ และรูปแบบการทำงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จขององค์กร

และนี่คือ 4 กลุ่มคนในองค์กรที่ควรเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง

 • คนที่มีความสามารถและมีความสำคัญ (Talent)
  ปกติ องค์กรจะมีคนกลุ่ม Talent 10 – 15% ที่ช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ส่วนใหญ่ ถ้าองค์กรเร่งพัฒนาทักษะและผลิต Talent เพิ่มขึ้น จะมีส่วนช่วยปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ทัน และผลักดันธุรกิจไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก
 • ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Changemaker)
  เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรจะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีผู้ริเริ่ม และจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เรื่อง ก็คือวิธีคิดของคน
 • ซีแอ็ค มีหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับองค์กรชั้นนำของโลกอย่าง J2N Global เพื่อพัฒนาทักษะที่พิสูจน์แล้วว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้จริง และรวดเร็ว เพื่อให้ล้อกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้นำทุกระดับขององค์กร (Leaders at all levels)
  การพัฒนาทักษะผู้นำทุกระดับขององค์กร เป็นสิ่งที่ ซีแอ็ค ทำต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ผ่านหลักสูตรร่วมกับสถาบันระดับโลก The Ken Blanchard Companies ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว
 • ผู้บริหารองค์กรทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน (Executives)
  ซีแอ็ค ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนากลไกเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทยวิ่งไปข้างหน้าได้ในระดับมหภาค ผ่านหลักสูตรที่ถูกคัดเลือก เลือกสรรและออกแบบที่ทำร่วมกันกับสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ Michigan’s Ross School of Business, Stanford Center for Professional Development และ IMD เป็นต้น

“ซีแอ็ค ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยกว่า 1 ล้านคน ภายใน 3 ปีผ่านการเรียนรู้ ให้สามารถเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้น มีอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบมากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม ภายใต้วิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning” นางอริญญา กล่าวสรุป

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

IreneDAO NFT อินฟลูเอนเซอร์สาว ปูทางสู่ยุคโซเชียลแบบ Web3

Next Article
เทรนด์เทคโนโลยี

10 เทรนด์เทคโนโลยี แห่งปี 2022 คาดการณ์โดย Alibaba

Related Posts