Go Digital ASEAN

มูลนิธิเอเชีย จับมือ Google.org ชู Go Digital ASEAN ปรับธุรกิจท้องถิ่นไทย

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Digital Disruption ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบธุรกิจขึ้นสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดที่เปลี่ยนไป

มูลนิธิเอเชียตระหนักถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ห่างไกล ยังมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัด ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

และต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นในไทยได้เท่าทันเทรนด์ที่เปลี่ยนไป จึงริเริ่มโครงการ Go Digital ASEAN ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้แก่คนในชุมชนพื้นที่ชนบท

โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งทำธุรกิจท้องถิ่น อาทิ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และ ธุรกิจผ้าทอท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างหรือต่อยอดธุรกิจสู่ช่องทางใหม่ กว่า53,000 คน ใน 28 จังหวัดของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ผู้เข้าร่วมโครงการยังรวมไปถึงคนในชุมชนทั่วไป ซึ่งได้เพิ่มทักษะทางดิจิทัลในการเพิ่มโอกาสการจ้างงานของตนเองด้วย

นางสาเคละ ผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปลูกทั้งผลไม้และข้าว หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ เผยว่า ได้นำความรู้การตลาดออนไลน์ ที่เรียนจากโครงการ Go Digital ASEAN ไปต่อยอดธุรกิจ

ผ่านการโพสต์รูปภาพและเล่าเรื่องราวของผลผลิตทางเกษตร บนโซเชียลมีเดีย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวในฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาและมีฐานลูกค้ามากขึ้น

นอกจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดออนไลน์  หลักสูตรยังสอนการรู้เท่าทันกลโกงการขายบนสื่อออนไลน์รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจในช่วงที่โควิด-19 ระบาด แก่กลุ่มชุมชนชนบทและพื้นที่ห่างไกลด้วย

โครงการนี้ ยังดำเนินการในอีก 9 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมกว่า200,000 คน รวมไปถึงกลุ่มผู้หญิง กลุ่มชนชาติพันธุ์ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา

ผลสำรวจของโครงการนี้พบว่า กว่า 97% ของผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบทางธุรกิจในเชิงบวก 2 ใน 3 มีส่วนร่วมกับลูกค้าเพิ่มขึ้น และ 1 ใน 5  ได้รับผลกำไร

กว่า 92% ของผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนหลังรับการฝึกอบรม 42% สร้างหรืออัปเดตสถานะธุรกิจออนไลน์ และ 36% ได้ขยายธุรกิจออกไป

90% ของผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการปกป้องและสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน ซึ่งกว่า91% รู้สึกว่ามีความหวังและพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้น

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
1
Shares
Previous Article
AI

ทีมวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาเสื้อยืดช่วยหลบหลีกการตรวจจับจาก AI

Next Article
Hyperscale Data Center

Hyperscale Data Center ความจำเป็นอุตสาหกรรมการเงินสู่โลก Financeverse

Related Posts