วานช่วยวาฬ

วานช่วยวาฬ โครงการสะท้อนปัญหาขยะเพื่อความยั่งยืน จาก กรุงศรี

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ วานช่วยวาฬ ‘Care the Whale’ สะท้อนวิกฤตปัญหาขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต ผ่านประติมากรรมวาฬหน้าอาคารกรุงศรีสำนักงานเพลิน จิต

วาฬสร้างจากวัสดุ เหลือใช้ 100% หนัก 987 กิโลกรัม เทียบเท่าขยะที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณ2,154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุด ก็เสียชีวิตจำนวนมากจากการกลืนกินขยะที่ถูก ปล่อยลงทะเล

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากขยะที่ต้องการ การดูแลแก้ไขอย่าง เร่งด่วน และจริงจังจากทุกภาคส่วน

ขยะยังเป็นต้นเหตุสำคัญ ที่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

กรุงศรี ในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance)

จึงมุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดปริมาณขยะและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกระบวนการ ดำเนินงานของธนาคารให้เหลือศูนย์ (Net Zero) 

ในปี 2564 กรุงศรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญแห่งสำนึกธนาคารพาณิชย์ ที่มีจุดยืนเพื่อ ความยั่งยืน

พร้อมกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของธนาคารให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2593

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
Hyperscale Data Center

Hyperscale Data Center ความจำเป็นอุตสาหกรรมการเงินสู่โลก Financeverse

Next Article
อาเจ

อาเจ เปิดตัวสองสินค้าใหม่ วางไทยเป็นศูนย์กลางตลาดเอเชีย

Related Posts