ประกาศนียบัตร CISSP

สกมช. สมัครผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ซีเคียวริตี้ รับทุนอบรมสอบประกาศนียบัตร CISSP

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เปิดหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกาศนียบัตร CISSP พร้อมรับสมัครทุนสอบจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25-30 คน สนับสนุนคนไทยให้มีความรู้เทียบชั้นสากล

 

สกมช. เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ได้เปิดตัวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในทุกระดับ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

ในปีนี้ ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรในโครงการฯ จำนวน 2,250 คน จึงได้เปิดตัวหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Certified Information Systems Security Professional หรือ CISSP ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากทางกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา

สกมช. เล็งเห็นว่าหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะได้รับประกาศนียบัตร CISSP เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของบุคคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการ สกมช. กล่าว

ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ได้รับประกาศนียบัตร CISSP ประมาณ 152,600 คน แต่ในไทยมีประมาณ 300 คนเท่านั้น เทียบกับ สิงคโปร์ ที่มีกว่า 2,800 คน สกมช. จึงจัดทำโครงการมอบทุนสอบประกาศนียบัตร CISSP ตามเงื่อนไขของ สกมช. โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 25-30 คน

ทุนสอบ CISSP เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สอบคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม-8 มิถุนายน พ.ศ.2565 และสอบคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 11-15 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พร้อมจัดอบรม Boot Camp ฟรี วันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบ CISSP ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ ที่นี่

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
2
Shares
Previous Article
BIDC 2022

DITP ดึง 50 ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ไทย เจรจาบริษัทระดับโลกใน BIDC 2022

Next Article

ผู้บริหาร Satang เตือน คริปโตฯ เข้าช่วงตลาดหมี อาจนิ่ง 4-5 เดือน

Related Posts