บำรุงราษฎร์

รู้จัก Radiology AI ปัญญาประดิษฐ์ระบุมะเร็งเต้านมและโรคปอด จาก บำรุงราษฎร์

โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ เปิดตัว Radiology AI ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะทำหน้าที่ผู้ช่วยรังสีแพทย์ ในการวินิจฉัย และระบุตำแหน่งความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม ที่แม่นยำและรวดเร็ว

 

ผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทย

ในงานแถลงข่าว The Evolution of Medical Imaging Technology เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงวิสัยทัศน์และทิศทางของบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งในด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีขั้นสูง อย่าง AI, Big Data, การศึกษาเกี่ยวกับยีน (Genomics) และ การส่งเสริมสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Wellness) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยไดัครอบคลุมทุกมิติ

 

Radiology AI ผู้ช่วยคนใหม่ของแพทย์รังสีวิทยา

นพ. อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ รองหัวหน้าแผนกรังสีวิทยา และแพทย์ชำนาญการด้านรังสีวิทยา เสริมว่าแผนกรังสีวิทยานั้น ถือเป็นแผนกแรก ที่นำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้อย่างต่อเนื่อง กว่า 20 ปีแล้ว

ล่าสุด ได้มีการนำ Radiology AI ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยาเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยรังสีแพทย์ ทั้งคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัย ไปจนถึงการระบุตำแหน่งผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม

สำหรับ Radiology AI ถือเป็น Deep Learning AI ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้ในเชิงลึกบน Microsoft Azure เป็นอัลกอรึทึมที่ใช้โครงข่ายใยประสาทเสมือน เลียนแบบการทำงานระบบประสาทของมนุษย์ จึงการประมวลผลที่ละเอียดกว่า Machine Learning มีความเสถียร แม่นยำ และรวดเร็ว

ปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้ได้รับการรับรองแล้ว จากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาในปี 2564

 

วินิจฉัยปอด ตรวจหามะเร็งเต้านม

ที่บำรุงราษฎร์ Radiology AI ถูกนำมาใช้ในศูนย์ตรวจสุขภาพ แผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) แผนกฉุกเฉินฯลฯ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. Radiology INSIGHT CXR ในการวิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอก เฉลี่ย 100,000 ภาพต่อปี

นพ. กุรุวินท์ ลิ้มสมุทรเพชร แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวิทยา อธิบายว่า Radiology INSIGHT CXR จะทำหน้าที่ผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจหาความผิดปกติของภาพเอกซเรย์ปอดแต่เนิ่น

เพราะอาการอย่างภาวะลมรั่วในปอดในช่วงแรก ผู้ป่วยบางรายอาจยังไม่แสดงอาการ แต่ถ้าสามารถวินิจฉัยได้เร็ว ผู้ป่วยก็จะไม่พลาดโอกาสในการรักษา ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จะมีอัตราการรอดชีวิต 5 ปี ถึง 73%

2. Radiology INSIGHT MMG วิเคราะห์มะเร็งเต้านมจากภาพถ่ายแมมโมแกรม เพื่อความสำเร็จในการรักษา

พญ. พัชรี ประสิทธิ์วรนันท์ แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวิทยา เสริมข้อมูลว่าในปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ประมาณ 4,800 คน หรือเฉลี่ย 13 คนต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ปัจจุบัน บำรุงราษฎร์ได้นำปัญญาประดิษฐ์สำหรับแมมโมแกรม หรือ Radiology INSIGHT MMG มาช่วยคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยมะเร็งเต้านมบนภาพถ่ายแมมโมแกรม เพื่อเพิ่มความรอบคอบมากขึ้น

หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และเริ่มการรักษาอย่างเหมาะสม จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิต 5 ปีสูงถึง 99%

 

มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อ AI ที่ฉลาดและแม่นยำขึ้น

อย่างไรก็ตาม Radiology AI  ไม่ได้เข้ามาเพื่อทดแทนรังสีแพทย์ แต่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยและตัดสินใจ ในลักษณะความเห็นที่สอง” (Second Opinion)

ผลการสำรวจความคิดเห็นของรังสีแพทย์ พบว่ากว่า 60% ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ และในอนาคต Radiology AI ยังมีโอกาสพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมให้การทำงานร่วมกันระหว่างรังสีแพทย์, AI และแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วย เกิดประสิทธิผลในการรักษาสูงสุดต่อผู้ป่วย พร้อมเร่งการเรียนรู้ของรังสีแพทย์รุ่นใหม่ ในเวลาจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

นพ. อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ ปิดท้ายว่าในอนาคต บำรุงราษฎร์มีแผนร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาRadiology AI จากเกาหลีใต้ และโรงพยาบาลชั้นนำ 20 แห่งทั่วโลก เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีความฉลาด แม่นยำ และวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุมมากขึ้น

เพราะ AI ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะยกระดับวงการแพทย์ในทุกภาคส่วน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนทั่วโลกอีกด้วย

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
1
Shares
Previous Article
RELEX

RELEX จับมือแม็คโคร ให้บริการโซลูชันคาดการณ์ยอดขายรายแรกในไทย

Next Article
Virtual Twin

แดสสอลท์ แนะ Virtual Twin ช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืน

Related Posts