Virtual Twin

แดสสอลท์ แนะ Virtual Twin ช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืน

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) มั่นใจ การนำเทคโนโลยี Virtual Twin มาใช้ จะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย พร้อมปรับตัวให้เท่าทันความต้องการใหม่ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจาก ICE สู่ EV อย่างในปัจจุบัน

ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ของภูมิภาคอาเซียน คิดเป็น 12% ของ GDP

แต่ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก รวมถึงในไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากแผนปรับปรุงคุณภาพอากาศ และตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี .. 2593 โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาด้านการขนส่งและยนตรกรรมที่มีความยั่งยืน

โจเซฟิน ออง (Josephine Ong) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ของ แดสสอลท์ เชื่อว่าเทคโนโลยี Virtual Twin บนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยให้ผู้ผลิตในไทยสามารถปรับตัวได้เท่าทันความต้องการใหม่ ที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งก็คือยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV

“EV เป็นอีกหนึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ การเบนเข็มจาก ICE ไปสู่ EV จะช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์สำคัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สู่การเป็นผู้เล่นหลักในตลาด EV โลกได้

สิ่งจำเป็นลำดับแรก ที่ผู้ผลิตในไทยควรนึกถึงในเรื่องนี้ คือการหาโซลูชันที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยในกระบวนการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ด้าน กีโยม เชอคฮองโดร์ (Guillaume Gerondeau) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและยานยนต์แห่งเอเชีย อธิบายถึงเทคโนโลยี Virtual Twin ว่าเป็นการสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิต ที่ครอบคลุมทั้งระบบในลักษณะการทำงานร่วมกัน ซึ่งตอบโจทย์ Lifecycle ทั้งระบบ

จึงสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน (Ecodesign) ลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจเป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

ในกรณีของการเปลี่ยนผ่านจาก ICE สู่ EV นั้น การออกแบบและพัฒนาบนแพลตฟอร์มของ แดสสอลท์ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ในการสร้างต้นแบบได้

อาทิ ระบบขับเคลื่อนใหม่ ตัวถังที่มีน้ำหนักเบา ไปจนถึงแบตเตอรี่ ฯลฯ รวมถึงเป็นผู้ช่วยสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งอัตโนมัติได้

หนึ่งในเคสตัวอย่างของการนำแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE มาใช้ เมื่อไม่นานมานี้ คือการสร้างแบบจำลองและประเมินผลการแพร่กระจายไวรัสในสภาพแวดล้อมจำกัดของพื้นที่ด้วยซอฟต์แวร์ ก่อนนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สร้างโรงพยาบาลสนามในเมืองอู่ฮั่นเพื่อใช้งานจริง ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างเพียง 14 วันเท่านั้น

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
5
Shares
Previous Article
บำรุงราษฎร์

รู้จัก Radiology AI ปัญญาประดิษฐ์ระบุมะเร็งเต้านมและโรคปอด จาก บำรุงราษฎร์

Next Article
YES Token

YES Token จับมือ Bitkub และ BUZZEBEES ปูทางผู้ใช้ลงทุนในตลาดคริปโตฯ

Related Posts