อีสท์สปริง

อีสท์สปริง ชูสามเสาหลัก สู่ตัวเลือกการลงทุนอันดับต้นของคนไทย

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ประกาศวิสัยทัศน์ต้อนรับแบรนด์ใหม่ในฐานะมืออาชีพด้านการลงทุน ผ่านกลยุทธ์ 3 เสาหลัก ได้แก่ Global Access with Asia Focus, Investment Advisory & Market Insights, และ Holistic Health & Wealth เพื่อเข้าถึงความต้องการของนักลงทุนอย่างครอบคลุม

อีสท์สปริง เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นล่าสุด แบ่งเป็นกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลถือหุ้นอยู่ที่ 59.5% และ ทีเอ็มบีธนชาต ถือหุ้นอยู่ที่ 40.5%

ปัจจุบัน อีสท์สปริง ครองส่วนแบ่งทางการตลาดกองทุนรวมร้อยละ 7 อยู่ในอันดับ 6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในไทย

การประกาศวิสัยทัศน์ภายใต้แบรนด์ใหม่ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จ และวางรากฐานของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ในไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง

ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปอีกขั้น บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ 3 เสาหลัก เพื่อเข้าถึงความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม ได้แก่

1. Global Access with Asia Focusปัจจุบันการลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นแนวโน้มที่ผู้ลงทุนชาวไทยไม่อาจมองข้าม

เพราะสร้างผลตอบแทนได้ดีและมีตัวเลือกที่หลากหลาย จากข้อมูลของบลูมเบิร์กระหว่างปี 2558 – 2564 พบว่าสูงถึงร้อยละ 11.5 ต่อปี เทียบกับหุ้นไทยซึ่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 4.7 ต่อปี

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ถือเป็นผู้นำด้านกองทุนต่างประเทศที่ครอบคลุมและหลากหลาย การร่วมมือกับEastspring Investments สิงคโปร์  ก็ยิ่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการคัดสรรกองทุนจากหลากหลายสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น

2.           Investment Advisory & Market Insightsการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายหรือ Asset Allocation เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือกับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ สิงคโปร์ ที่เชี่ยวชาญการบริหารพอร์ตการลงทุน Multi-asset ในสินทรัพย์ทั่วโลกมายาวนาน และมีแผนร่วมกันนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนใน Multi-asset สู่ตลาดในเร็วๆ นี้

ยังได้ร่วมกับทีเอ็มบีธนชาต ในการนำเสนอ ทีทีบี สมาร์ท พอร์ต (ttb smart port) พอร์ตการลงทุนสำเร็จรูปที่ลูกค้าเลือกลงทุนได้ ตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ผ่านมา 1 ปี มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวม 22,936 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกองทุนหลักในอนาคต

3.        Holistic Health & Wealthด้วยจุดแข็งสำคัญที่มีผู้ถือหุ้นหลัก เป็นกลุ่มบริษัทเด็นเชียลจึงมีประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked) ที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ให้เลือก ทั้งหมด 16 กองทุนรวมถึงการยกระดับบริการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยความเชื่อมั่นว่า สุขภาพกายและสุขภาพการเงินเป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างกัน

ด้าน นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

จำกัด กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ พร้อมแล้วกับการส่งมอบประสบการณ์การลงทุนที่มีคุณภาพแก่นักลงทุนชาวไทย เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะดูแลการลงทุนเพื่ออนาคต หรือ“Invested in Your Future” ผ่านทางช่องทางการขายของทีเอ็มบีธนชาต และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอีกกว่า 55 แห่ง ทั้งที่เป็นธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงทีมขายของบริษัท

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
CARSOME

ผู้บริหาร CARSOME ชี้ “ฟังก์ชัน-ความสบาย-ราคา” 3 ปัจจัยส่ง EV โตในไทย

Next Article
Blizscaling

โตสายฟ้าแลบแบบ Zara เจ้าพ่อ Fast Fashion กับ Blitzscaling

Related Posts