mu Space

mu Space กางโร้ดแมป มุ่งสู่ผู้นำ Space Supply Chain ในอาเซียน

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ mu Space Corp ผู้ผลิตชิ้นส่วนการบินและอวกาศและผู้ให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทย ประกาศสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอวกาศแบบครบวงจรเพื่อเป็นผู้นำรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ในงานแถลงข่าว “Thailand Space Supply Chain 10 ปี กับแผนเดินหน้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมอวกาศเต็มรูปแบบ

นายเจมส์ วรายุทธ เย็นบำรุง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขึ้นเวทีสรุปการดำเนินธุรกิจ ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาดาวเทียมและระบบพลังงานประสิทธิภาพสูง (High Power System)

และเล็งเห็นความสำคัญในลงทุน 3 ด้าน ที่จะนำไปสู่การสร้างอีโคซิสเต็มในอุตสาหกรรมอวกาศ ได้แก่Human Capital Knowledge (องค์ความรู้), Equipment & Machinery (เครื่องมือและเครื่องจักร) และ Raw Material (วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว มิว สเปซ วางแผนที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ทั้งเรื่องประสบการณ์และข้อมูลต่าง เพื่อการเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศ และมีส่วนช่วยขยายตลาดในอุตสาหกรรมอวกาศทั้งในไทยและอาเซียนให้เติบโต

เพราะปัจจุบัน ธุรกิจด้านอวกาศกำลังอยู่ในช่วงเติบโต และมีบทวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าอุตสาหกรรมนี้ ว่าจะเติบโตจาก 3,100 ล้านดอลลาร์ ในปัจจุบัน ไปถึงระดับ 7,400 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2026

ซึ่งการสร้างเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมอวกาศ ในปัจจุบัน ไม่ได้ถูกจำกัดที่ภาครัฐ หรือประเทศมหาอำนาจอีกต่อไป เห็นได้จากการที่ภาคเอกชนทั่วโลกเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ความร่วมมือเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอวกาศในภูมิภาค จะเป็นปัจจัยบวกให้กับเรื่องอื่น ทั้ง เศรษฐกิจ, การศึกษา, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี,การสร้างอาชีพและการจ้างงาน

การสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมด้านอวกาศให้ครบวงจร อาจต้องใช้ระยะเวลากว่า 30 – 40 ปี ซึ่ง มิว สเปซก็ได้ด้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรชั้นนำในด้านนี้ อาทิ AIRBUS ผู้ผลิตชิ้นส่วนการบินระดับโลก และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ซึ่งมีส่วนผลักดันนโยบายรัฐบาลผ่าน(ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ (.. 2566 – 2580) ที่จะเป็นแนวทางในการสร้าง Thailand Space Supply Chain สู่การเป็นอุตสาหกรรมอวกาศเต็มรูปแบบต่อไป

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article

ทีมนักศึกษาไทยคว้า 3 รางวัล การแข่งขันระบบอัตโนมัตินานาชาติ เดลต้า คัพ

Next Article
SEA•T Conference 2022

MCFIVA จัด SEA•T Conference 2022 อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี 3-4 ต.ค.นี้

Related Posts