พญาไท-เปาโล

พญาไท-เปาโล มุ่งสู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบไร้รอยต่อ  

เครือโรงพยาบาล พญาไทเปาโล ทรานสฟอร์มธุรกิจสุขภาพสู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ เพื่อบริการทางการแพทย์แบบไร้รอยต่อ

นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโล อธิบายที่มาในการปรับตัวของธุรกิจสุขภาพ ว่าเป็นผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วในช่วงโควิด-19

ทั้งการใส่ใจสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ให้ความสำคัญกับสินค้าด้านสุขภาพมากขึ้น

หนึ่งในปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือเทคโนโลยีดิจิทัลนั่นเอง

เครือโรงพยาบาล พญาไทเปาโล เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Digital Healthcare จึงมุ่งพัฒนาบริการสู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้บริโภคให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

ได้มีการนำ Digital Engagement Model มาใช้ในบริการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลเพื่อทำ Hyper Personalization ให้ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด

พร้อมกันนี้ ยังคำนึงถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) เป็นสำคัญ

เครือโรงพยาบาลฯ ยังได้เข้าไปดูแลสุขภาพให้กลุ่มคนทำงานในระดับองค์กร เช่น โครงการ Let’s Get Healthy ที่นอกจากให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว ยังนำข้อมูลในชีวิตประจำวันมาวิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมสุขภาพรายบุคคลให้ด้วย

ในเวลาเดียวกัน ก็ยังออกแบบบริการโดยคำนึงถึงเรื่อง Human Touch เป็นหลัก  เพราะเชื่อว่าการออกแบบเส้นทางสุขภาพที่ดีให้ผู้รับบริการ ต้องเริ่มจากความเข้าใจระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ส่วนเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนให้เข้าถึงและสะดวกเพิ่มมากขึ้น     

นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโล เสริมว่าที่ผ่านมา เครือฯ เน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม รวมถึงลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำ Digital Healthcare มาพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านบริการต่างๆ

และมีแผนขยายออกไปในโรงพยาบาลเครือข่ายของกลุ่ม BDMS อาทิ รพ.กรุงเทพ สนามจันทร์,รพ.กรุงเทพ ดีบุก เพื่อบริการด้านสุขภาพที่สะดวกสบายมากขึ้น และสร้างสุขภาพที่ดีในภาพรวม

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
PTT Digital

PTT Digital จับมือ STT GDC ศึกษาประโยชน์จากการแปรสภาพก๊าซ LNG

Next Article
คานเย

Twitter ยังสวนกระแส ปลดล็อค คานเย อีกราย

Related Posts