AWS re/Start

AWS จับมือพันธมิตร ดัน re/Start โปรแกรมฝึกอบรมทักษะคลาวด์เข้มข้น 3 เดือน ปูทางสู่มืออาชีพ 

Amazon Web Services (AWS) จับมือพันธมิตรอย่าง xLab, G-Able และ NTT Thailand เปิดตัว AWS re/Start โปรแกรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านคลาวด์คอมพิวติ้งแบบเข้มข้น ระยะเวลา 3 เดือน ปูทางสู่อาชีพสายนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลของไทยให้พร้อมแข่งขันกับนานาประเทศ

ผลวิจัยในประเทศไทยโดย Gallup ร่วมกับ AWS เมื่อเร็ว นี้ พบว่าพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในสายเทคโนโลยี สนใจรับการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล อย่างน้อยหนึ่งด้าน มีมากถึง 94% แต่ 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีอุปสรรคใหญ่คือการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้

ขณะที่จำนวนผู้มีทักษะด้านดิจิทัลระดับสูงในประเทศไทย ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรต่าง

เพื่อลดช่องว่างตรงนี้ ทาง AWS จึงริเริ่มโครงการ re/Start ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจในสายงานนี้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสายคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยเน้นที่กลุ่มผู้ว่างงานหรือยังไม่มีงานประจำ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมาก่อน และที่สำคัญคือเปิดสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระหว่างโครงการ ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานด้านคลาวด์ของ AWS และทักษะจำเป็นอื่น เช่น เทคนิคการเขียน resume การสัมภาษณ์งาน ได้ฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่าง เช่น สถานการณ์จำลอง การนำไปใช้งานจริง การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการและผ่านหลักสูตรความรู้และทักษะเกี่ยวกับ Linux, Python, ระบบเครือข่าย, ความปลอดภัยและฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานด้านคลาวด์ในระดับเริ่มต้น เช่น การใช้งาน ความเสถียรของเว็บไซต์ การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ

ผู้เรียนยังจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบขอใบรับรอง AWS Certified Cloud Practitioner ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ทดแทนใบปริญญาได้

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ของ AWS ประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยขยายตัวมากขึ้น แต่จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ก็ยังไม่เพียงพอ AWS re/Start จึงถูกพััฒนาขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรใหม่ จากอุตสาหกรรมอื่น ให้สามารถเริ่มต้นอาชีพด้านคลาวด์ได้

เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงโครงการนี้ AWS ได้ร่วมมือกับ xLab ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อปูทางให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าทำงานกับผู้จ้างงานที่สนใจหลังจบโปรแกรม

คุณลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ xLab กล่าวว่าโครงการนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของxLab ในการบ่มเพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนทักษะในปัจจุบัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้ G-Able และ NTT Thailand ซึ่งเป็น AWS Partners ก็ร่วมตกลงที่จะเรียกผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมAWS re/Start เข้าสัมภาษณ์และจ้างงาน ผ่านการแนะนำของ xLab

คุณฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ G-Able เชื่อว่าโปรแกรมAWS re/Start จะช่วยเร่งการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล และปูทางสู่อนาคตของเทคโนโลยีและระบบคลาวด์

คุณสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NTT ประจำประเทศไทย เสริมว่าบริษัทฯต้องการบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมคลาวด์ และเชื่อว่า AWS re/Start จะช่วยดึงดูดผู้ที่มีความสามารถจากกลุ่มที่ขาดโอกาสให้มาเติมเต็มตรงจุดนี้ได้ 

ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา โปรแกรม AWS re/Start ได้เปิดตัวไปแล้วในกว่า 180 เมืองใน 60 ประเทศทั่วโลก และประสบความสำเร็จด้วยดีในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม และได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก จนมีผู้สมัครครบ50 รายในแบทช์แรก 

สำหรับผู้สนใจ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ AWS re/Start หรือสมัครเข้าร่วมโปรแกรมที่นี่

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
Uber Waymo แท็กซี่ไร้คนขับ

Uber จับมือ Waymo ทดลองให้บริการ แท็กซี่ไร้คนขับ

Next Article
CTC 2023

เล่าเรื่องเบื้องหลัง CTC 2023 กับ คุณเก่ง-สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

Related Posts