7 Innovation Awards 2023

รู้จัก นิ่มนิ่ม และ Vulcan สองผู้ชนะในงาน 7 Innovation Awards 2023 ครั้งล่าสุด

รางวัล 7 Innovation Awards 2023 (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) มีการประกาศและมอบในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย มาต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 10 แล้ว เพื่อร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมของไทยทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัลหลัก คือด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

ในปีล่าสุด ผู้ชนะประเภทเศรษฐกิจได้แก่ “นิ่มนิ่ม” เส้นไข่ขาวพร้อมทาน โดย บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด

ส่วนผู้ชนะประเภทสังคม ได้แก่ “Vulcan” แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการเป็นผู้ฝึกสอน AI โดย บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น

“นวัตกรรมเส้นไข่ขาวเพื่อผู้ป่วย สู่กลุ่มผู้รักสุขภาพ”

ที่มาของ “นิ่มนิ่ม” ซึ่งเป็นนวัตกรรมรายแรกของโลกฝีมือคนไทย  เกิดจากปัญหาของผู้ป่วยโรคไต หรือผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องบริโภคไข่ขาว 10-20 ฟองต่อวัน แต่ไม่สามารถทานได้ตามปริมาณ เนื่องจากมีกลิ่นค่อนข้างแรง และการทานในรูปแบบซ้ำซากอาจทำให้เบื่ออาหารได้

ส่วนสินค้าโปรตีนที่มีจำหน่ายในตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนจากผลิตผลทางการเกษตรเช่น ถั่ว หรือ ข้าว ส่วนที่ผลิตจากไข่ขาว จะอยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เส้น

ไอเดียของ คุณเกรทอุมาพร  บูรณสุขสมบัติ และ คุณฟิ้งปณัสสา กาญจนวิเศษ กรรมการบริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด จึงเกิดไอเดียพัฒนาอาหารจากไข่ขาว เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทานได้ง่ายขึ้น โดยนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ แทนเส้นก๋วยเตี๋ยว หรือขนมจีน

นวัตกรรมของ “นิ่มนิ่ม” คือการใช้เทคนิคแลกเปลี่ยนอิออนของสารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาล ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเส้นไข่ขาว กับอิออนในน้ำเกลือที่ใช้แช่เส้น

บวกกับธรรมชาติของไข่ขาวที่เมื่อสุกแล้ว จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง จึงผลิตให้อยู่ในรูปของเส้นได้ และมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม

คุณสมบัติที่ทำให้เส้นไข่ขาวเหมาะกับผู้ป่วย ต่างจากเส้นทั่วไป คือ ไม่มีส่วนผสมของแป้งและไขมัน ให้พลังงานต่ำ มีกรดอะมิโนครบถ้วน มีโปรตีนสูงเทียบเท่าไข่ขาว 3 ฟองต่อน้ำหนักเส้น 100 กรัม และเก็บได้นานถึง 1 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปไข่ขาวได้ถึง 10 เท่า

ที่ผ่านมา ทาง บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด ก็มีการพัฒนาสินค้าเพิ่มเติมหลายรูปแบบ เช่น เส้นหมี่ เส้นสปาเก็ตตี้ ข้าว และพยายามขยายจากกลุ่มผู้ป่วย ไปเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบเอเชียที่คุ้นกับอาหารประเภทเส้น เฉพาะในช่วงครึ่งแรกปี 2566 บริษัทมียอดขายแล้วกว่า 20 ล้านบาท

“แพลตฟอร์มยกระดับผู้พิการสู่ AI Trainer”

คุณจูนเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด เล่าถึงที่มาของการผลักดันให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา AI ของบริษัทฯ ว่าเกิดจาก pain points หลัก ๆ สองเรื่อง

หนึ่งคือการมีข้อมูลคุณภาพสำหรับใช้พัฒนา AI โมเดลภาษาไทยไม่เพียงพอ

และสองคือปัจจุบัน ผู้พิการในประเทศซึ่งเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ แต่ยังขาดโอกาสในการแสดงออก เพราะผู้พิการแต่ละประเภท มีศักยภาพที่คนทั่วไปอาจไม่ทราบมาก่อน

เช่น ผู้พิการทางสายตารับฟังเสียงได้เร็วกว่าคนปกติ 2-3 เท่า จึงสามารถพิมพ์ข้อความตามเสียงที่ได้ยิน พร้อมแบ่งแยกประเภท เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลให้ทีม AI Scientist นำไปใช้สอน AI ต่อไป

จึงเป็นที่มาของ Vulcan แพลตฟอร์มให้บริการจัดทำข้อมูลสำหรับป้อน AI ที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้ทักษะและความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่เป็น AI Trainer ช่วยจัดเตรียมข้อมูลพัฒนา AI ให้เข้าใจภาษามนุษย์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากข้อมูลการสอน AI ที่ดีขึ้นแล้ว ปัจจุบันบริษัทสามารถจ้างงานผู้พิการทุกประเภท เพิ่มขึ้นจาก 50 คน เป็นกว่า 500 คน และสร้างรายได้ให้บุคลากรกลุ่มนี้แล้วกว่า 60 ล้านบาท

งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 11 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เพื่อเป้าหมายคือการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการประกวดชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)

เฉพาะในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 182 ราย และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 รางวัล ซึ่ง “นิ่มนิ่ม” และ “Vulcan” ก็คือผู้ชนะใน 2 ประเภทรางวัลหลักนั่นเอง

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
Thai Foodie Map

ดัน “Thai Foodie Map” ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงอาหารโดย Booking.com และ ททท.

Next Article
Insurverse

เปิดตัว Insurverse ประกันดิจิทัล 100% ให้ลูกค้าปรับแผนตามต้องการ

Related Posts