AHEAD.ASIA

AHEAD.ASIA สำนักข่าวด้านนวัตกรรม นวัตกรรมองค์กร และธุรกิจ ที่เชื่อว่าความรู้ และ Innovation จะพาคุณและธุรกิจไปข้างหน้าด้วยกัน

Chatree Tansathawerat

อดีตบรรณาธิการข่าวกีฬา และนักเขียนในนิตยสารดนตรี ที่สนใจเรื่องราวใหม่ๆรอบตัว เพื่อไล่ตามโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วให้ทัน Former football correspondent & music contributor who wants to keep up with fast-paced world.

Shut Waroonkupt

อดีตผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการนิตยสารฟุตบอล เจ้าของเพจ Soccer Fever Magazine นาทีนี้กำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ของตัวเองที่ Ahead Asia

Art Kraiwin

อาร์ต ไกรวิน วัฒนะรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักข่าว นักการตลาดออนไลน์ สปีกเกอร์ ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม และ Digital Transformation ที่เชื่อเอาเองว่าสาระ สามารถมาพร้อมกับเสียงหัวเราะได้ จึงหลงไหลในการเอาเรื่องล้ำๆ มาเล่าต่อในแบบง่ายๆ ให้ได้คิดไปด้วยกัน

Pisitgun Preeyaphanich

ผมชื่อ "กันดั้ม"เด็ก Gen-Y ที่สนใจ เรื่องนวัตกรรม และธุรกิจดิจิทัล ชอบอ่าน ดู คิดเขียนเรื่องราวใหม่ๆ เพราะสนใจว่าอนาคตหน้าตาเป็นอย่างไร

Thanapon Bunju

When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. They told me I didn’t understand the assignment and I told them they didn’t understand life.

Pete Peerapat

ดร.พีท พีรภัทร ฝอยทอง ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ซี่งหลายคนคุ้นหน้ากันดี ในฐานะทนายรับเชิญประจำรายการโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งช่อง 7 สี, Thai PBS และ Nation TV นอกจากงานประจำในฐานะ Head of Legal & Compliance ที่ Manulife แล้ว คุณพีทยังคลุกคลีในแวดวงสตาร์ทอัพ ในฐานะ CEO & ผู้ก่อตั้งเพจ FongDi.com อีกด้วย

Earn Kalyakorn

ผู้เชี่ยวชาญด้าน creative และ brand DNA ซึ่งปัจจุบัน เป็นทั้ง Creative Director และที่ปรึกษาด้าน Brand Design ให้กับแบรนด์ต่างๆมากมาย ด้วยประสบการณ์หลากหลาย ทั้งจากการทำงานด้าน design การทำข่าว การแปล การสร้างงานศิลปะ และการทำธุรกิจ

Pichet Chanvatik

อดีตวิศวกรที่ยังคงติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆหลังเกษียณ และหันมาเขียนบทความเป็นงานอดิเรก เพื่อบริหารสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์