Chatree Tansathawerat

559 posts
อดีตบรรณาธิการข่าวกีฬา และนักเขียนในนิตยสารดนตรี ที่สนใจเรื่องราวใหม่ๆรอบตัว เพื่อไล่ตามโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วให้ทันFormer football correspondent & music contributor who wants to keep up with fast-paced world.