Earn Kalyakorn

Earn Kalyakorn

ผู้เชี่ยวชาญด้าน creative และ brand DNA ซึ่งปัจจุบัน เป็นทั้ง Creative Director และที่ปรึกษาด้าน Brand Design ให้กับแบรนด์ต่างๆมากมาย ด้วยประสบการณ์หลากหลาย ทั้งจากการทำงานด้าน design การทำข่าว การแปล การสร้างงานศิลปะ และการทำธุรกิจ

Tomorow Brand#1: แบรนด์ของพรุ่งนี้

หนึ่งในสิ่งที่เอินย้ำเสมอคือ แบรนด์ต้องมี brand D.N.A....
error: Content is protected !!