Shut Waroonkupt

Shut Waroonkupt

อดีตผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการนิตยสารฟุตบอล เจ้าของเพจ Soccer Fever Magazine นาทีนี้กำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ของตัวเองที่ Ahead Asia

Gyrocar : ยานยนต์แห่งอนาคต…อันใกล้

ว่ากันว่าทศวรรษถัดไป เทคโนโลยีใหม่จะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการขนส่งคมนาคมมากขึ้น เห็นได้จากการที่บริษัทน้อยใหญ่ต่างมุ่งมายังสนามของรถยนต์ไร้คนขับ,...

10 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลก

ย้อนเวลากลับไปสัก 20 ปีก่อน คงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าในปัจจุบัน...

หลายนาทีกับ Nas Daily

บนโลกโซเชียลมีเดีย มองซ้ายก็ Vlogger มองขวาก็...
error: Content is protected !!